prospanek 2

bannery-vanoce-1_728x90

Hranice ve výchově? Sourozenci bez rivality? Odměny a tresty? V Olomouci vzniká unikátní projekt pro rodiče

Mateřství, rodičovství a prarodičovství je životní období, které s sebou přináší nejen spoustu překrásných okamžiků spojených s příchodem nového člena rodiny, ale i situací, se kterými doposud novopečení pra/rodiče doposud nebyli konfrontováni. Přesto je stále známým faktem, že láskyplné a pohodové prostředí v rodině je velmi důležité pro zdravý a harmonický vývoj dětí.

luneta banner

Pomoc s orientací v nové životní situaci spojené s přípravou na příchod dítěte do rodiny nebo s jeho následnou výchovou nyní nově poskytuje rodičům nezisková organizace Povzbuzení, z. s. v rámci projektu “Rodina v klidu”. Pracovníci zprostředkovávají setkávání rodin mezi sebou i s odborníky v jedinečném prostředí Snoezelenu Olomouc, které přispívá k uvolnění, vzájemnému otevření se a pozitivnímu naladění.

Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí, podpora rodičů při řešení složité životní situace pro zachování pohody v rodině, vzájemné setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a specifickými potřebami mezi sebou a s odborníky.

“Naše společnost se nachází v situaci, kdy zhruba polovina manželství končí rozvodem, a to nejčastěji po třech až pěti letech od sňatku”, uvádí Mgr. Jana Málková, předsedkyně spolku Povzbuzení z. s., a svou myšlenku rozvádí dál. “Rodiče starající se především o malé děti jsou v anonymitě města i dnešní vesnice izolováni a v nastalých krizových situacích se velmi těžko orientují, obzvláště dostávají-li od svého okolí zcela protichůdná doporučení na řešení nastalé situace. A právě díky našemu projektu chceme, aby se rodiče snáze ve zdolávání rodičovských a partnerských met zorientovali. A pokud je to možné, pak ještě lépe, naučili se  předcházet vzniku problémů.”

Aktivit pro splnění tohoto, v dnešní době nelehkého, úkolu je připraveno nepřeberné množství. Velmi atraktivními byly pro rodiče již v minulých projektech přednášky s psycholožkou Mgr. Zuzanou Staroštíkovou, na které je možné se tedy těšit i nyní. Aktuálně jsou zařazena témata, po kterých rodiče volali již v minulosti, tedy Hranice ve výchově, Sourozenci bez rivality, Odměny a tresty, Kontaktní rodičovství, Období vzdoru či Vývojové mezníky ve výchově. Tuto aktivitu pak vhodně doplňují individuální konzultace s psycholožkou nad tématy, která se objevují při přednáškách a která není vhodné řešit skupinově. Velký zájem je i o svépomocné skupiny pro rodiče, kde mohou dále sdílet svoje každodenní zkušenosti s životem na rodičovské dovolené, s řešením partnerské krize/rozvodem, rozdělení povinností v rodině. Dalšími aktivitami jsou workshopy na specifická témata rodinného života (relaxace v rodině, zdravý pohyb a zdravé stravování, rozpoznání partnerské krize, předejití rozvodu, řešení porozvodové situace…..) nebo společné čtení prarodičů s dětmi.

Aktivity projektu „Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV částkou 284 223,- Kč a z Dotačního programu pro sociální oblast 2017 a dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit Olomouckého kraje částkou 81 000,- Kč. Díky projektu našlo dosud podporu 219 rodičů a 141 dětí. Nejnavštěvovanějšími aktivitami se staly rodičovské svépomocné skupiny a besedy s psycholožkou.

Projektu se mohou zúčastnit nastávající rodiče, rodiny s dětmi (včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami), matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, rodiny v krizi, děti a senioři. Velkou výhodou je zajištění placeného hlídání dětí během jednotlivých akcí pro rodiče.

Zájemci o jednotlivé aktivity se mohou přihlásit na tel.: 734 549 248 nebo na e-mailu info@povzbuzení.cz.

Aktuální informace o programu centra Snoezelen Olomouc naleznete na facebooku https://www.facebook.com/snoezelen.olomouc/?ref=br_rs nebo na webových stránkách www.povzbuzení.cz.

-ms-

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • kameloti inz

       

    •  

 

dot

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. RozumímVíce