Prospánek léto

bannery-vanoce-1_728x90

O budoucí podobě náměstí Republiky rozhoduje i veřejnost, opozice je ráda

Jedním z velmi významných veřejných prostranství v Olomouci je náměstí Republiky, Biskupské náměstí a přilehlé ulice. Město Olomouc připravuje studii, která určí budoucnost těchto lokalit. Při veřejné diskuzi zazněly požadavky na snížení rychlosti aut, více kulturního vyžití na náměstí, nebo nespokojenost s diecézní charitou, která dle občanů Biskupského náměstí přitahuje do této lokality nepřizpůsobivé občany.

videoprojektory web

Město Olomouc připravuje studii, která určí budoucnost veřejného prostranství náměstí Republiky, Biskupského náměstí a přilehlých ulic. „Vzhledem k tomu, o jak významnou lokalitu se jedná, zapojuje město od počátku do příprav studie těchto veřejných prostranství i další instituce a také všechny zájemce z řad veřejnosti," vysvětluje primátor Antonín Staněk.

První kvalitně vedená veřejná debata, kvituje Pejpek

Výzkumníci začali sbírat data již v červnu, kdy se konalo jednání s dotčenými organizacemi a s obyvateli daného území. Koncem června se uskutečnila veřejná diskuze, kde zaznělo několik připomínek a nápadů o budoucnosti veřejného prostranství. O debatu byl zájem jak od lidí bydlících v dané lokalitě, tak od zaměstnanců univerzity. "Šlo možná o první kvalitně vedenou veřejnou debatu v Olomouci," myslí si předseda komunálního hnutí ProOlomouc Tomáš Pejpek. 

Z diskuzí vyplynulo několik zřejmých a důležitých poznatků, které souvisí jak s přítomností Arcibiskupství a Univerzity Palackého v této části města, tak například i s komunikační funkcí oblasti a s nevyužitým potenciálem lokality," uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.

Zúčastněná veřejnost si jako nejdůležitější hodnoty kladla ponechání trasy z města k univerzitnímu kampusu, potenciál, který přináší nádvoří Hanáckých kasáren, prostupnost schodiště do Bezručových sadů či vojenský archiv, který by mohl být významným prvkem na tomto území.

Občanům schází na náměstí Republiky pobytová plocha

Občané vnímají negativně skutečnost, že kolemjdoucí náměstím pouze procházejí, na místě jim chybí pobytová plocha. Obyvatelům Biskupského náměstí pak dělá největší starost diecézní charita. Mají pocit, že se kvůli této skutečnosti lidé bez domova a podnapilí občané koncentrují právě v této lokaci. Veřejnost také vyzývala ke snížení rychlosti aut a úplnému zákazu vjezdu do části lokality.

Na Dolním a Horním náměstí se často pořádají aktivity jako jsou koncerty či trhy. Obyvatelé náměstí Republiky by uvítali takovéto akce i v jejich lokalitě. Do debaty o podobě tohoto území se ovšem mohl zapojit i ten, kdo na veřejném projednání nebyl osobně přítomen. Na webových stránkách města byla do 10. července k dispozici anketa, jejíž výsledky budou rovněž zohledněny. Nyní budou analýzy uzavřeny a zhodnoceny a rozběhne se fáze zpracování konceptů studie ve variantách. K nim se bude moci veřejnost znovu vyjádřit v průběhu září.

"Je ale třeba říct, že se jedná jen o studii, a není vůbec zřejmé, kdy by se úpravy mohly realizovat," dodává Pejpek.

-kz-

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • navrh web nabah

       

    •  BIOSLAVNOSTI_2018_banner_300x200_052018_01

 

dot

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. RozumímVíce