Prospánek léto

bannery-vanoce-1_728x90

Kvůli ptačí chřipce museli v Lověšicích nechat utratit 433 slepic a 14 kachen

Na Přerovsku se vyskytlo první ohnisko ptačí chřipky. Po několika nálezech nakažených jedinců na Olomoucku tak odborníci zjišťují další šíření viru. Nebezpečný virus byl zjištěn u chovatele drůbeže v místní části Přerova - v Lověšicích. Utraceno muselo být 433 slepic a 14 kachen. Pracovníci krajské veterinární správy spolu s hasiči nakažená zvířata likvidovali během soboty 21. ledna.

Obce musejí provést soupis všech hospodářství
Obce na Přerovsku musejí provést nejpozději do 26.1.2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí.  Takové je nařízení veterinární správy. Sčítací listy přitom budou použity pro všechny chovatele. Obce jsou stejně tak povinny zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. „Neprodleně je také nutné hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem,” říká se v dokumentu Veterinární správy.
Sami chovatelé drůbeže a ptáků jsou nyní nuceni desinfikovat dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány původcem nákazy, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou vůči této nákaze.

Proč je ptačí chřipka nebezpečná
V současné době je ptačí chřipce věnována zvláštní pozornost, zejména jejím vysoce patogenním formám. Nejznámějším a nejsledovanějším typem ptačí chřipky na přelomu 2. a 3. tisíciletí je onemocnění způsobované virem H5N1, jak pro jeho rychlé šíření mezi ptáky, tak pro jeho omezenou schopnost infikovat člověka a vysokou úmrtnost, pokud k této infekci dojde. Světová zdravotnická organizace (WHO) koncem roku 2005 varovala, že v blízké budoucnosti očekává zvýšené riziko chřipkové epidemie, pravděpodobně způsobené typem viru H5N1. K okamžitým opatřením takových příprav patří omezení cestování, očkování nebo hubení chovného ptactva podezřelého z nákazy (zejména o posledním široce publikovala média). K dlouhodobým ochranným opatřením patří zejména změna způsobu života, změny v samotném chovu domácích zvířat, a to především v oblastech s největším rizikem vzniku nákazy  (kde lidé bydlí ještě dohromady s domácími zvířaty), ale i jinde, kde masová „tovární produkce“ zvířecího masa podporuje rychlé šíření nejrůznějších infekcí a nákaz.
-vb-

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • navrh web nabah

       

    •  

 

dot