Prospánek léto

bannery-vanoce-1_728x90

Máme rozsudek soudu v prostějovské kauze Manthellan

Jako na smilování se v uplynulých týdnech v Prostějově čekalo na písemný rozsudek ve sledované kauze Manthellan. Jedná se totiž o klíčové pozemky v centru Prostějova a Krajský soud nyní odmítl určit smlouvu města s investorem za neplatnou. Hanácký Večerník má jako první z médií rozsudek k dispozici. Podle našich informací však není úplně v pořádku.

Již roky se v Prostějově táhne kauza, kdy město nejprve vypsalo záměr budoucího využití ploch okolo současného kascentra tak, že na pozemcích bude kromě komerce také společenský sál. Poté Prostějov uzavřel nevýhodnou smlouvu s investorem Manthellanem, olomouckou společností, za níž stojí kontroverzní podnikatel Richard Morávek. V její preambuli se píše, že společenský sál investor stavět nemusí. O zneplatnění se před lety pokoušel aktivista a současný zastupitel Jan Navrátil ze Strany zelených. Tehdy mu soudy žalobu zamítly s tím, že jako pouhý občan není oprávněn smlouvu města napadat.

Oproti tomu žalobě společnosti Prior, která o výstavbu na předmětných pozemcích také usilovala, prostějovský Okresní soud vloni v květnu vyhověl, proti verdiktu se však odvolalo jak samotné město, tak i investor Manthellan.

V červnu přišel senát brněnského odvolacího soudu s poněkud překvapivým rozsudkem. Žalobu Prioru zamítl s tím, že rovněž on není k žalobě nijak legitimován. V písemném vyhotovení nyní soudci zmiňují, že případné určení smlouvy za neplatnou by se nijak nedotklo právního postavení žalobce, zůstalo by stejné.  S tím Prior pochopitelně nesouhlasí a už oznámil, že proti rozsudu podá dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Rozsudek Krajského soudu v Brně je patrně nesprávný, a to v jeho výroku číslo jedna. Proto lze důvodně očekávat, že krajský soud bude muset vydat opravné usnesení. Chci věřit tomu, že to nebude mít negativní vliv na rychlost rozhodování před Nejvyšším soudem, pokud Prior podá dovolání,“ vyjádřil se pro HV František Filouš, opoziční zastupitel.  Onou nesprávností měl na mysli, že ve výroku rozsudku chybí informace, jakého určení se žalobce domáhal – že smlouva je neplatná.

 

Písemné znění rozsudku naleznete zde.

-jač-

 

 

Níže zveřejňujeme celé znění prohlášení, které vydali opoziční zastupitelé k rozsudku. Podporují jej zastupitelé za TOP 09, Změnu pro Prostějov a klub nezávislých zastupitelů Hany Naiclerové, Františka Filouše a Františka Švece.

Členové zastupitelstva města Prostějova obdrželi dne 16.8.2016 rozsudek Krajského soudu ve věci určení neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Tímto rozsudkem soud zamítl žalobu na určení neplatnosti smlouvy. Rozsudek je založen na tom, že i kdyby byla smlouva neplatná, právní postavení Prioru by se nezměnilo - vítězem výběrového řízení by stejně zůstal Manthellan. Řečí právní kvalifikace chybí Společnosti Prior naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy, který je podmínkou oprávnění podat žalobu. Proto byl návrh Prioru na určení neplatnosti smlouvy odvolacím soudem zamítnut.

Ctíme princip respektu k nezávislému rozhodování soudů jako jednoho z pilířů demokracie v České republice. Cítíme však potřebu vyjádřit svůj názor k některým aspektům tohoto rozsudku. Jedná se totiž o klíčové rozhodnutí pro život celého města, určující podobu jeho centra na mnoho generací dopředu. Jsme přesvědčeni, že právo v naší zemi má být vymahatelné a srozumitelné nejen pro odbornou, ale především pro laickou veřejnost, které se dotýká bezprostředně a především. Nesrozumitelné postupy nenapomáhají srozumitelnosti práva a škodí důvěře široké veřejnosti v něj. Jako členové zastupitelstva voláme po transparentní správě společných věcí a vnímáme, že v poslední době se stále více občanů vyjadřuje negativně nejen o projektu společnosti Manthellan, ale i o celém dosavadním procesu jeho realizace.

V této souvislosti konstatujeme zřejmou nesprávnost rozsudku Krajského soudu v Brně, a to v jeho výroku č. I., kterým soud žalobu zamítl. Proto lze důvodně očekávat, že krajský soud bude muset vydat opravné usnesení.

Domníváme se také, že rozsudek je nedostatečně a rozporuplně odůvodněn. Z rozsudku jednoznačně nevyplývá, zda soud vzal za prokázané tvrzení obou žalovaných, Manthellanu a Města Prostějova, že projekt žalobce Prior byl výrazně nejhorší. Pokud je na takovém tvrzení žalované strany založeno rozhodnutí soudu, jako laická veřejnost očekáváme, že budou také bezesporu prokázány a posouzeny všechny okolnosti, které se týkají hodnocení podaných nabídek.

Obzvláště zdůrazňujeme nedávné písemné sdělení tajemníka městského úřadu v Prostějově Ing. Lubomíra Baláše, předsedy tehdejší hodnotící komise, který krátce před projednáním případu odvolacím soudem písemně potvrdil, že hodnotící komise „nestanovila výsledné pořadí, resp., která nabídka byla nejlepší a která nejhorší“. Stejnému závěru nasvědčují i listiny, které obsahuje soudní spis a které odvolací soud jako důkazy neprovedl a nevyhodnotil. Právní zástupce města Prostějova Mgr. Kotrys, který byl o tomto vyjádření Ing. Baláše informován, tuto informaci krajskému soudu nesdělil! Jako zastupitelé jsme toho názoru, že vyjádření města, byť pronesená prostřednictvím právního zástupce, musí být před soudem pravdivá, tím spíš, že město není osobou soukromou, ale veřejnou. Přitom otázka řádného hodnocení soutěžních nabídek byla posuzována již dříve na jednáních zastupitelstva, ale ze strany koaličních radních byla bagatelizována.

V tomto soudním řízení nebyly posuzovány důvodné pochybnosti o tom, zda výběrové řízení proběhlo v souladu se zadáním. Nabídky byly posuzovány prakticky podle jediného, architektonického kritéria, s vahou pouze 50%. Hodnotící komise, kromě toho, že nestanovila pořadí, opřela své závěry pouze a jedině o kritérium urbanistické a v rozporu se zadáním vůbec nehodnotila ekonomické parametry nabídek, zejména jejich efektivitu a reálnost. Přesně na takové případy dopadá konstantní judikatura, která stanoví, že žalobce nepostrádá naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy v souvislosti s jistou netransparentností při projednávání nabídek.

V této souvislosti je proto evidentní, že nabídka Prioru nemohla být před soudem označena jako nejhorší. Pokud by soud s ohledem na tuto skutečnost prohlásil smlouvu za neplatnou, právní postavení Prioru by se totiž výrazně změnilo a nejen Prior, ale i další zájemci by se mohli účastnit výběrového řízení na urbanistické řešení historického centra města.

Jsme přesvědčeni, že v záležitosti takto významného veřejného zájmu by měla být o to víc náležitě osvědčena pravdivost tvrzení kterékoliv strany. Pokud jde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru a o zachování transparentnosti všech procesů, musí být transparentnost prvním imperativem, který má vést k nejlepšímu řešení pro všechny občany města Prostějova. V daném případě k tomu však nedošlo, protože rada města Prostějova sdělila při rozhodování o nabídkách v roce 2009 zastupitelům, že hodnotící komise doporučila zastupitelstvu vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti Manthellan, což je v rozporu se zmíněnými listinami i s vyjádřením Ing. Baláše. Díky této nesprávné informaci rady města je již 8 let blokováno historické centrum města, hrozí demolice Kasc s jeho velkým sálem, účelově se mění územní plán na základě požadavků Manthellanu a město nemůže svobodně nakládat se svým majetkem.

Proto vyzýváme radu města, aby pro případ, že Prior podá proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, uvedla na pravou míru nepravdivá tvrzení, že nabídka Prioru byla vyhodnocena jako výrazně nejhorší. Opakovaně vyzýváme radu města, aby město Prostějov podalo s ohledem na výše zmíněné skutečnosti samo žalobu na neplatnost smlouvy.

Je nepochybné, že celý projekt je vysoce netransparentní, veřejnost mu nerozumí a ani si jej nepřeje. Očekáváme, že v případě podaného dovolání bude soud rozhodovat na základě úplných a pravdivých informací.

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • navrh web nabah

       

    •  oda web reklama

 

dot

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. RozumímVíce