drnda web

Milada Sokolová: "S panem Řehořkem jsem nikdy nepodnikala"

Milada Sokolová jednoznačně odmítá, že by podnikala s odsouzeným podnikatelem Romanem Řehořkem. „Tvrzení, že jsem podnikala s podvodníkem, které bylo zveřejněno v Hanáckém večerníku dne 8.6. 2017, se nezakládá na pravdě. S panem Romanem Řehořkem, se kterým jsem ve shora uvedeném článku spojována, jsem nikdy nepodnikala, a to v žádné z jeho společností,“ říká Sokolová.

U pana Řehořka jste tedy byla jen zaměstnána?

Od 1.1.2004 do 31.1.2005 jsem byla zaměstnaná jako odpovědný zástupce ve společnosti pana Romana Řehořka s názvem ABERANO – MATI, s.r.o. Od 1.1.2004 do 30.4.2005 jsem byla zaměstnaná jako odpovědný zástupce ve společnosti pana Romana Řehořka s názvem KAMARO - NOVA, s.r.o. V obou společnostech jsem působila jako odpovědný zástupce pro zaměstnavatele v živnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, a to ve sjednaném rozsahu 8 hodin měsíčně. Náplň práce odpovědného zástupce v živnosti spočívala v zajišťování řádného technického provozu živnosti, zajištění dodržování živnostenskoprávních předpisů a případného zastupování zaměstnavatele při jednání před živnostenským úřadem.

Co přesně patří do pravomocí odpovědného zástupce?

Jiným způsobem odpovědný zástupce v živnosti do chodu společnosti nezasahuje. Do pravomoci odpovědného zástupce v živnosti tak například nenáleží obchodní vedení společnosti, zajišťování řádného vedení účetnictví, nakládání s majetkem společnosti a plnění dalších povinností stanovených právními předpisy. Přesně takto probíhalo i mé zaměstnání v obou výše uvedených společnostech a jako odpovědný zástupce zaměstnavatele v živnosti jsem v žádném případě s panem Romanem Řehořkem nepodnikala.

Jednalo se tedy o dvě společnosti vlastněné panem Řehořkem, přičemž tento byl odsouzen za podnikání ve společnosti zcela jiné?

Mé pracovní působení ve výše uvedených dvou společnostech nijak nesouviselo s dalším podnikáním pana Romana Řehořka v jiných společnostech. Z dostupných informací navíc vyplývá, že se měl pan Roman Řehořek dopustit porušení zákona ve společnosti Genesis-Soex CZ až tři roky poté, co jsem ve dvou jiných jím vlastněných společnostech, výše uvedených (KAMARO – NOVA, s.r.o. a ABERANO – MATI, s.r.o.), přestala jako zaměstnanec pracovat.

-red-

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • navrh web nabah

       

    •  

 

dot

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. RozumímVíce