drnda web

Prior podal dovolání k Nejvyššímu soudu v kauze Manthellan

Očekávání se naplnila. Společnost Prior, která se u soudu domáhala, aby smlouva mezi prostějovskou radnicí a společností Manthellan byla uznána za neplatnou, se s červnovým rozsudkem Krajského soudu neztotožnila. Text dovolání má Hanácký Večerník k dispozici.

V celé kauze, která se táhne už řadu let, jde o to, že město nejprve vypsalo nějaký záměr využití lokality kolem současného kascentra, který počítal se společenským sálem, ovšem poté uzavřelo krajně nevýhodnou smlouvu s developerem, která ovšem neodpovídá schválenému záměru. Takový postup je podle řady expertů v rozporu se zákonem o obcích. Společnost Prior, která rovněž měla v úmyslu na plochách stavět, se proti nezákonné smlouvě brání u soudu.

Prostějovský Okresní soud jí dal před více než rokem za pravdu a smlouvu o smlouvách budoucích mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Manthellan uznal za neplatnou. Proti tomu se však odvolalo jak samotné město, tak i investor Manthellan.

hvrek

Krajský soud v Brně zaujal letos v červnu jiný názor – žalobu Prioru zamítl s tím, že Prior není oprávněn tuto smlouvu napadat, a proto se odmítl zabývat meritem věci. Tentokrát se s rozsudkem neztotožnil Prior a počátkem října podal dovolání. Dovolání je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu.

V dokumentu, který má redakce Hanáckého Večerníku k dispozici, argumentuje právní zástupce Prioru již dostupnou judikaturou Nejvyššího soudu, která je podle něj v protikladu k rozhodnutí Krajského soudu.

„Rozhodnutí odvolacího soudu lze i z pohledu celospolečenského zájmu na transparentním a odpovědném nakládání s veřejným majetkem považovat za vysoce škodlivé, které by ve svém důsledku umožnilo zakrýt zcela zřetelné pletichy v nabídkovém řízení. Napadené rozhodnutí lze přeložit i tak, že samosprávná jednotka ve své podstatě může zveřejnit jakýkoliv záměr prodat či pronajmout svůj nemovitý majetek, aby tak bylo pouze po formální stránce vyhověno požadavku kladenému zákonem o obcích, ale ve skutečnosti pak s jedním z uchazečů, zpravidla již předem vybraným, uzavřít smlouvu, jejíž předmět se zásadním způsobem bude odlišovat od zveřejněného záměru, aniž by ostatní účastníci nabídkového řízení, kteří podali v dobré víře nabídky, které akceptovali v podstatných rysech zveřejněný záměr, mohli do tohoto procesu jakkoliv zasáhnout, či jej zvrátit, neboť nedostatek naléhavého právního zájmu by jim znemožnil jakoukoliv účinnou obranu proti takovému společensky škodlivému jednání,“ argumentuje advokátní kancelář.

Soud nyní vyzval oba žalované, aby se k dovolání vyjádřili. Zda bude právní zástupce prostějovské radnice ve vyjádření pro soud opět lhát, budeme informovat.

 

Jakub Čech

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • navrh web nabah

       

    •  

 

dot

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. RozumímVíce