Prospánek léto

bannery-vanoce-1_728x90

Prostějovského právníka Kotryse šetří advokátní komora, lhal u soudu

Prostějovská kauza společenského sálu, který má být v centru města nahrazen obchodní galeriií, se již táhne roky. Do soudního sporu, ve kterém se Prior snaží určit smlouvu města Prostějova s investorem Manthellanem, si město vybralo jako svého zástupce advokáta Tomáše Kotryse, který před volbami kandidoval za vládnoucí hnutí Pévéčko. Ten proslul tím, že u soudu lhal a skutečnosti si značně přikrášloval. Teď ho začíná šetřit Česká advokátní komora.

V dané kauze jde o to, že město nejprve vyhlásilo soutěž na využití lokality kolem současného kulturního domu, kam se přihlásili tři investoři, mezi nimi právě Prior a vítězný Manthellan. Jednou z podmínek bylo, že investor na své náklady do komplexu postaví společenský sál. Město pak uzavřelo s Manthellanem smlouvu, že společenský sál stavět nemusí. Prior podal v září 2014 žalobu a usiluje o to, aby předmětná smlouva byla uznána za neplatnou. Prostějovský okresní soud mu vyhověl a smlouvu v květnu 2014 zneplatnil, jeho rozsudek však zrušili soudci Krajského soudu v Brně. Prior už avizoval, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu.

Právník Tomáš Kotrys, kterého si radnice vybrala, ač má právníky vlastní soudu navrhl, aby žalobu odmítnul. Je podle něj šikanózního charakteru a Prior se do soutěže před lety nehlásil s cílem uspět. Do soudního spisu dokonce uvedl:  „Návrh žalobce Prior a.s. do výběrového řízení byl hodnocen jako výrazně nejhorší ze všech podaných návrhů a ve všech hodnotících kritériích vyhodnocen negativně.“

Fakta však hovoří zcela jinak. Členem hodnotící komise byl totiž tajemník magistrátu a ten před časem odpověděl opozičním zastupitelům, že hodnotící komise vůbec nestanovila výsledné pořadí, respektive která nabídka byla nejlepší a která nejhorší. Právník města o tomto vyjádření tajemníka Baláše věděl, seznámili ho s ním opoziční zastupitelé. Přesto Kotrys na svých lžích setrval u Krajského soudu v Brně.

Jenže, jako certifikovaný advokát je Kotrys členem České advokátní komory. Její kodex například stanoví, že projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé. Podnět, který na advokátní komoru počátkem září směřoval a jehož znění má Hanácký Večerník k dispozici, jej viní z možného snižování vážnosti advokátního stavu, i vzhledem k proběhlé medializaci celé aféry. Jinými slovy – právě kvůli podobným kauzám si veřejnost o advokátech nemyslí ty úplně nejlepší věci…

„Podnět byl vyhodnocen jako stížnost na advokáta. Po jejím prošetření Vám bude o výsledku podána písemná zpráva,“ sdělila oznamovateli vedoucí kontrolního oddělení advokátní komory Marcela Marešová.

 

-jač-

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • navrh web nabah

       

    •  oda web reklama

 

dot

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. RozumímVíce