Zde může být vaše reklama.

Kostely Olomouckého kraje: Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově

Kostely Olomouckého kraje: Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově

27. 09. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

V obci Ospělov na Konicku se nachází kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie z roku 1865. Při plánované opravě krytiny staré obecní kaple v Ospělově bylo v roce 1932 rozhodnuto pořídit větší kapli, kde by se mohla sloužit i mše svatá.

reklama poutak

Byla zahájena sbírka milodarů na opravu kaple, opravy byly dokončeny v roce 1935.  Téhož roku v červenci se zastupitelstvo obce  všemi hlasy přítomných usneslo, aby kaple, „nově upravená z nějvětší části z příspěvků a darů občanů Ospělovských kteříž všichni jsou vyznání řím. kat. sloužila výlučně katolické bohoslužbě a aby disposiční právo nad touto kaplí uděleno bylo římsko-kat. farnímu úřadu v Kladkách. Ob. zastup. nenamítá ničeho aby občané Ospělovští zažádali si na arcib. konsistoř v Olomouci o povolení bohoslužby jednou ročně, 15 srpna.”
Kaple byla vysvěcena 15. srpna 1935 v 10 hodin, pak bylo kázání a slavná mše svatá. Světil kapli a sloužil mši svatou farář Josef Sedláček z Kladek. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2010, obec Ludmírov získala veřejnou podporu 1 milion korun na rekonstrukci kaple od Olomouckého kraje.                                                                         

-vb-

Další články