Zde může být vaše reklama.

Kostely Olomouckého kraje: Kostel svaté Máří Magdaleny (Pusté Žibřidovice)

Kostely Olomouckého kraje: Kostel svaté Máří Magdaleny (Pusté Žibřidovice)

16. 09. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Mimořádně cennou stavbou kostela Sv. Máří Magdalény se pyšní zapadlá obec v Jeseníkách Pusté Žibřidovice. Kostel byl postaven v roce 1735 a v roce 1958 byl zapsán na seznam kulturních památek spolu s křížem, sousoším Piety z 1.poloviny 19. století a ohradní zdí se vstupní branou. První informace o něm ale pocházejí už ze 16. století.

reklama poutak

Ještě roku 1617 se fara připomíná jako protestantská, většina obyvatel byli luteráni, avšak před rokem 1630 zanikla. Od tohoto data byly Pusté Žibřidovice spravovány římskokatolickou farností Kopřivná. V roce 1735 byl dokončen nový kostel zasvěcený sv. Máří Magdaléně, který nechal vystavět tehdejší majitel losinského panstv Jan Ludvík ze Žerotína. Krátce po dokončení byla přistavěna předsíň.

Jedná se o jednolodní sálový kostel s odsazeným trojbokým kněžištěm, ke kterému od severu přiléhá čtyřboká sakristie s oratoří v patře. Vpředu (na západě) je loď zakončená vstupním útvarem, nad nímž se zvedá hranolovitá zvonice. Západní průčelí i skonkávněnice jsou konkávně projmuty, ke zvonici přiléhají volutovitá křídla, spojující ji s obvodovou zdí. Fasáda kostela je dvoupatrová, rozdělená kordonovou římsou - dolní hladkou plochu dělí mělké vpadlé výplně, horní hluboké výplně oddělují zdvojené lizény, ozdobené pásy rybinových vrypů. Lizény nesou průběžné římsové kladí. Zvonice má na nárožích pilastry s římsovými hlavicemi. Ve vpadlých výplních jsou okna se segmentovým záklenkem, ve zvonici navíc oválná okna.

Interiéru dominuje obraz Sv. Máří Magdalény z roku 1777

Kněžiště a loď jsou zaklenuty plackami, sakristie a předsíň valenou klenbou s výsečemi. Klenební patky dosedají na pilastry, v lodi na přízední pilíře obklopené pilastry s kompozitními hlavicemi. Vstupní útvar vyplňuje hudební kruchta. Zařízení je jednotné, z počátku 19. století, barokních tvarů. V hlavním oltáři je obraz sv. Máří Magdalény z roku 1777, údajně přemalovaný originál Ignáce Raaba.

-ms-

Další články