Zde může být vaše reklama.

Slavnostní večer na arcibiskupství představí znovuobjevený obraz

Slavnostní večer na arcibiskupství představí znovuobjevený obraz

20. 03. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Arcibiskupství olomoucké zve čas od času k zajímavým výstavám či prezentacím. Na konec března, ve čtvrtek 31. března 2016 od 17.00 hodin, je připraven slavnostní večer u příležitosti představení nedávno „znovuobjeveného“ obrazu, který se po 140 letech od svého vzniku vrací (na krátkou dobu) do arcibiskupské rezidence.

„Jde o unikátní plátno zachycující známou historickou událost – abdikaci rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého a nastolení nového panovníka Františka Josefa I. na trůn dne 2. prosince 1848 v Olomouci,“ říká objevitel toho díla PhDr. Martin Kučera z olomouckého arcibiskupství. Vše se tehdy odehrálo v historických sálech rezidence olomouckých arcibiskupů. Císař Ferdinand I. Dobrotivý (český král Ferdinand V.) se v Trůnním (Audienčním) sále vzdal vlády ve prospěch svého osmnáctiletého synovce, arcivévody Františka Josefa. Tomuto okamžiku přihlíželi nejbližší členové habsburského domu a pozvaní hosté z řad nejvěrnějších zastánců monarchie.

Tuto historickou událost zachycuje ve své hře „Začalo to v Olomouci“ také olomoucký dramatik Jan Sulovský. Jeho hra je inscenována na autentickém místě arcibiskupského paláce a bude v zářijových Dnech evropského dědictví dalším příspěvkem k letošnímu 100. výročí úmrtí Františka Josefa I.

Rozměrné figurální vyobrazení (186 x 300 cm) bylo původně umístěno v městském historickém muzeu, které bylo roku 1879 slavnostně otevřeno v místě zrušené kaple sv. Jeronýma olomoucké radnice. Zde malba přečkala až do roku 1947. Vyobrazení se poté považovalo za nezvěstné. V devadesátých letech bylo naštěstí náhodně objeveno. Následně bylo prodáno do soukromé sbírky v Opavě. Poslední majitel tohoto plátna jej nabídnul statutárnímu městu Opava, které je zakoupilo a vzhledem k poškození nechalo zrestaurovat v ateliéru akademické malířky Blanky Valchářové.

„K objevu a identifikaci obrazu mi napomohla náhoda, nebo lépe řečeno souhra náhod. Před dvěma lety navštívil arcibiskupský palác bývalý opavský primátor prof. Zdeněk Jirásek, který se při prohlídce sálů zmínil, že v jeho kanceláři visí obraz s námětem nástupu Františka Josefa na rakouský trůn. Nezvěstný originál se mi podařilo identifikovat v okamžiku, kdy jsem v publikaci Milana Ticháka ‚Příběhy olomouckých pomníků‘ narazil na dobový snímek zachycující totožný výjev, který byl pořízen v interiéru bývalé radniční kaple. Poté jsme s kolegyní Markétou Hamzovou odjeli do Opavy a plátno prozkoumali,“ vysvětluje Martin Kučera.

Nad autorstvím díla visí několik otazníků. V pravém dolním rohu se dochoval přípisek: Franz Čermák 1876. Ovšem veškerá odborná německá a česká literatura i dobový tisk přisuzují autorství olomouckému malíři Adolfu Rabenaltovi (1819–1892). „Samotný obraz je datován rokem 1876, ale v literatuře se hovoří o roce 1873. Vyvstalo tedy několik zásadních otázek. Např. jaký byl osud díla po roce 1947 či kým a proč bylo plátno poškozeno,“ doplňuje objevitel plátna Martin Kučera z olomouckého arcibiskupství.

Obraz se do Olomouce vrací u příležitosti připomínky stého výročí úmrtí panovníka Františka Josefa I. V arcibiskupské rezidenci zůstane do konce října 2016, kde si unikátní malbu mohou zájemci prohlédnout v rámci pravidelných komentovaných prohlídek paláce.

-age-

Další články