Zde může být vaše reklama.

V Olomouci se otevírá dvouletý kurz pro varhaníky

V Olomouci se otevírá dvouletý kurz pro varhaníky

08. 09. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Pro všechny, kdo mají zájem zdokonalit svou hru na varhany, zpěv a vedení chrámového sboru, otevírá od letošního podzimu Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci už jedenáctý ročník kurzu pro varhaníky. Kromě samotné hry na královský nástroj se v průběhu dvouletého kurzu vyučují i další předměty, užitečné pro ty, kdo doprovázejí bohoslužbu hudbou.

Kurz probíhá jedenkrát za měsíc, zpravidla třetí sobotu v měsíci, vždy od 9.00 do 16.00 hodin. Hostit ho bude Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci (Wurmova 13) a výuka nabídne liturgiku, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonii, improvizaci, nauku o varhanách, dirigování, intonaci, dějiny církevní hudby, hru na klavír, hru na varhany a individuální zpěv. Jedenáctý ročník kurzu bude tematicky zaměřen na ordinária, žalmy a propria.

Účastníkům kurzu se bude věnovat řada odborníku na danou problematiku, vyučovat bude olomoucký světící biskup Josef Hrdlička (duchovní život varhaníka), Hana Kučová z Ostravy (individuální hra na klavír), Jan Gottwald z Olomouce (individuální hra na varhany), Stanislav Haloda z Kroměříže (individuální hra na varhany), František Macek z Kroměříže (individuální hra na varhany a improvizace), Filip Macek z Tupes (hudební nauka pro pokročilé, dirigování a vedení sboru), P. Česlav Plachý, OP (hudební nauka pro začátečníky), Willi Türk ze Znojma (liturgika a liturgický zpěv) a Hana Bernátková (individuální pěvecká průprava).

První konzultace proběhne v sobotu 15. října 2016, další se pak letos uskuteční v termínech 19. listopadu a 17. prosince. V roce 2017 připadnou setkání na tato data: 21. ledna, 18. února, 21. března, 22. dubna, 20. května, 17. června, 16. září, 21. října, 11. listopadu a 16. prosince, v roce 2018 se účastníci setkají 20. ledna, 17. února, 17. března, 21. dubna, 19. května a 9. června.

Přihlášky na kurz, jehož cena je pro první rok stanovena na 1000 korun a ve druhém roce na 500 korun, je třeba odevzdat nejpozději do 30. září. Odeslat je lze na adresu Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel. 587 405 243, e-mail varhanik@arcibol.cz. Tamtéž lze také obdržet další informace.

-red-

Další články