Cocktail Bar USA - Slavíme 20 let 31. 8. 2019

Dnes:28°C

Zítra:22°C

Úterý 20.8. Bernard
Menu

Lhal v kauze Manthellan advokát Kotrys nebo tajemník Baláš?

Lhal v kauze Manthellan advokát Kotrys nebo tajemník Baláš?

26. 03. 2017 - 00:00

Dvě tvrzení dvou lidí napojených na prostějovskou radniční koalici. A navzájem si odporují. Když jsem se obrátil na Českou advokátní komoru se stížností na advokáta Tomáše Kotryse, dočkal jsem se výsledku, že podle kontrolní komise u soudu Kotrys nelhal. Kdo tedy říkal nepravdy?

Prostějovský advokát Tomáš Kotrys město zastupuje v soudním sporu s firmou Prior, kde se jednalo o platnost smlouvy s investorem Manthellanem, který plánuje postavit v lokalitě kolem současného kascentra novou obchodní galerii.

V odůvodnění rozsudku Krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba Prioru citoval soud jeho vyjádření do spisu: „Žalobce (Prior – pozn. red.) se nemohl stát úspěšným účastníkem soutěže, neboť jeho návrh nesplnil podmínky zadání a byl hodnocen jako výrazně nejhorší ze všech podaných návrhů. Případné určení absolutní neplatnosti smlouvy by v žádném případě neznamenalo žádnou změnu v právním postavení žalobce, neboť by se takové rozhodnutí jeho právního postavení nikterak nedotklo.“

reklama poutak

Jenže, tajemník magistrátu Lubomír Baláš, který byl tehdy předsedou hodnotící komise, která posuzovala nabídky tvrdí něco jiného. K dotazu zastupitele vloni sdělil: „Vzhledem k charakteru výběrového řízení hodnotící komise nestanovila výsledné pořadí, resp. která nabídka byla nejlepší a která nejhorší.“

A teď - komu věřit? Vzhledem k okolnostem jsem měl tendenci věřit spíše předsedovi hodnotící komise, který u toho tehdy byl, přestože je jí osoba, která přílišnými charakterovými vlastnostmi neoplývá, jemně řečeno.

Podal jsem proto vloni v září podnět České advokátní komoře, aby prověřila, zda advokát Tomáš Kotrys u soudu nelhal, což by advokát prostě dělat neměl, ať si Josef Augustin či jiná postava říká co chce.

Komora mi nejprve napsala, že lhaní u soudu by bylo problematické jen v případě, že by takové lživé tvrzení mělo vliv na rozhodnutí soudu. Takže tady by to mělo být vlastně v pořádku.

Když jsem napsal, že s tím nesouhlasím, že advokát by prostě neměl u soudu lhát vůbec, začali se kauzou zabývat věcně. A nyní mi přišlo definitivní vyrozumění: z podkladů, které měla k dispozici, vyplývá, že komise hodnotila všechny tři návrhy a návrh Prioru byl vyhodnocen jako nejhorší. Z jakých podkladů komora vycházela, nevím. Zjevně z těch, které jí předložil pan advokát Kotrys.

Jinými slovy, Česká advokátní komora řekla: nelhal advokát Kotrys, lhal tajemník magistrátu Lubomír Baláš. Jiné vysvětlení nevidím.

 

Jakub Čech

0 komentářů

Další články