Dnes:28°C

Zítra:30°C

Čtvrtek 29.7. Marta
Menu

Dominika Kovaříková: ODSka by byla úžasná, pokud by bylo stále před volbami

Dominika Kovaříková: ODSka by byla úžasná, pokud by bylo stále před volbami

29. 08. 2014 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Zelení, Piráti a nezávislé osobnosti kandidují pod společnou kandidátkou Občané pro Olomouc. Všeobecně známé programové priority uskupení však po volbách narazí na tvrdou re-alitu koaličních vyjednávání oproti zavedeným stranám. Jaký je koaliční potenciál Občanů pro Olomouc? Nachází s ostatními stranami shodu a ve kterých bodech?

Jaké budou následující čtyři roky?

Budou se hasit požáry. Například akvapark nebo Namiro. Ono je těžké s nimi něco dnes dělat a zatěžovat nás budou další roky. Je třeba se z těchto věcí poučit a nevrhat se bezmyšlenkovitě do velkolepých investic či uzavírání nevýhodných smluv. Bude potřeba dokončit projekty, které již byly zahájeny. Mezi ty patří například stavba nové tramvajové trati na Nové Sady, její druhá etapa, nebo rekonstrukce rozária. Jsem ráda, že neprošel megalomanský záměr zvaný Olo-moucký hrad, na druhou stranu ve skromnějších rozměrech bych tento pro-jekt podpořila.

 

Jaké jsou Vaše volební priority?

Naším volebním heslem je „Rozhodujme společně!“, což nechápeme jako nějakou předvolební proklamaci, ale jako skutečný zájem na tom, aby se na rozhodování o městských záležitos-tech podíleli i občané, kteří zde žijí. Budeme chtít znát názory lidí ještě před tím, než přistoupíme k realizaci nových projektů, rozhodně se nám nelíbí, že jsou občané většinou stavěni až před hotovou věc, kdy už není co ovlivnit. Dále chceme skutečně transparentní rad-nici, tj. zveřejňování smluv na internetu, aby každý Olomoučan jednoduše zjistil, k čemu se město zavázalo a jaké povinnosti mu z toho plynou. V ekonomické rovině by-chom rádi zavedli motivační systém v nakládání s komunálními odpady, aby ti, kteří více třídí a produkují méně netříděného odpadu, byli při placení poplatku za odpad zvýhodněni před těmi, kteří to neřeší.

 

A teď budeme možná trochu předbíhat. S jakými stranami nebudete po volbách v žádném případě spolupracovat?

Určitě nebudeme spolupracovat s KSČM. A naprosto netušíme, co si máme představit pod pojmem Hnutí ANO – ty lidi neznáme, nevíme, co od nich čekat.

 

Co Občanská demokratická strana?

ODSka je teď naprosto úžasná. Je krátce před volbami a ona se potácí na hraně volitelnosti a najed-nou se dějí věci, s nimiž nebylo možné hnout několik let. Namátkou zmíním jednací řád zastupitelstva, v němž letos v květnu zakotvili možnost repliky pro veřejnost v diskusi. O tohle jsem se snažila už v roce 2007, kdy jsme ještě s jedním občanem Olomouce obcházeli zastupitelské kluby s návrhem změny jednacího řádu. Tehdy to bylo neprůchozí, nyní po sedmi letech, chvíli před volbami, to na-jednou jde. Nebo Olomouc jako jeden volební obvod. Před každými komunálními volbami měli zastupitelé za ODS hromadu argumentů, proč by Olomouc měla být rozdělena do 5 obvodů. Teď najednou je to přežité a vlastně bezdůvodné. Oni moc dobře vědí, že rozdělení nahrávalo větším stranám a znevýhodňovalo menší, a rozdělením by nyní poško-dili i sebe. A příkladů by se našlo více. Jen mne zaráží, proč se takto nechovali i v době, kdy jim nehrozila citelná ztráta křesel v zastu-pitelstvu...

 

Sociální demokracie?

Sociální demokracie přišla s relativně novou tváří, Antonínem Staňkem, který je v současnosti řadovým zastupitelem. Na kandidátce pod ním jsou ale ostřílení matadoři z dob olomoucké „velké koalice“ a předchozího období, takže já osobně bych si spíše dokázala představit spolupráci například s TOP09 nebo s lidovci.

 

Skokanem roku jsou letos Svobodní. Nacházíte programové shody tam?

Na komunální úrovni se určitě shodneme v potřebě dál město nezadlužovat. Svobodní stejně jako my chtějí prosadit zveřejňování smluv na internetu. Na druhou stranu se asi ne-shodneme v pohledu na potřebu regulace individuální automobilové dopravy ve městě, jejíž nárůst my vnímáme jako problém, který je potřeba řešit.

 

S jakým volebním výsledkem budete spokojeni?

Za úspěch budeme považovat pět zastupitelů, ideálně osm. Volební potenciál máme v tuto chvíli vyšší, než ODS nebo KDU-ČSL, alespoň podle výzkumu agentury Sanep. Je tedy v rukou našich voličů, aby tento potenciál přeměnili ve skutečnost.

Vlastimil Blaťák

Další články