Pátek 31.3. Kvido
Menu

Netušil jsem, kolik je na radnici kostlivců ve skříni, říká prostějovský zastupitel Aleš Matyášek

Netušil jsem, kolik je na radnici kostlivců ve skříni, říká prostějovský zastupitel Aleš Matyášek

22. 10. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Pověst neústupného, ale zároveň rozvážného a gentlemanského politika má zastupitel Prostějova za TOP 09 Aleš Matyášek. V nejvyšším orgánu města působí už šestým rokem, zabýval se zejména kauzou Manthellan, kdy odhalil okolnosti, za jakých došlo k podpisu pro město nevýhodné smlouvy.

Později řešil také osud budovy jezdeckých kasáren, kterou prostějovská radnice nechala letos v lednu zbourat. Navrhoval také jiný systém podpory sportu ve městě či regulaci hazaradních her. V současnosti řeší zejména kauzu národního olympijského centra, které budí rozpaky části veřejnosti.

A jeho práci nyní ocenili voliči. TOPka získala v Prostějově nadprůměrný výsledek a pokud by pronikla do krajského zastupitelstva, zřejmě by tam usedl. O tom, proč se straně nedaří, co ho překvapilo když přišel na radnici a co říká na kauzu střetu zájmů prostějovských politiků ČSSD, hovořil v rozhovoru pro Hanácký Večerník.

 

TOP 09 v krajských volbách neuspěla, a to ani v Olomouckém kraji. Navzdory tomuto výsledku v kraji jste v Prostějově získali 7,80 %. O čem to svědčí?

Náš výsledek v Prostějově mne příjemě překvapil. Svědčí to o rostoucí důvěře Prostějovanů v naši práci a já všem našim voličům za ni děkuji. Mám za to, že naše práce v zastupitelstvu města Prostějova je účinná a lidé o ní přes embargo médií již ví. Předkládáme smysluplné návrhy a lidé poznali, že nálepka destruktivní opozice, která je nám udělována zoufalým prostějovským tiskem neodpovídá pravdě. Máme jasná stanoviska k dlouhodobým i nedávným kauzám a snažíme se navrhovat jejich řešení. Z nedávné doby bych připoměl návrh, který jsme předložili společně s dalšími kolegy, na zpracování studie provozu a využití Národního olympijského centra. K mému velkému údivu nebyl podpořen ani členy hnutí ANO, které slibuje nápravu snad ve všem. Náš výsledek v Prostějově je pro nás povzbuzením a mohu našim voličům a nejen jim slíbit, že v našem úsilí o změnu oligarchického systému správy města v etický a demokratický nepolevíme. Naším cílem i nabídkou je konsensuální komunitní správa.  Současná metoda válcování partnerů je nám cizí. 

Zaznamenal jsem debaty o tom, zda by neměl Miroslav Kalousek skončit v čele strany, nahrazen by mohl být třeba Jiřím Pospíšilem či Luďkem Niedermayerem. Co si o tom myslíte?

Ano, jistě, po každých volbách, zvláště těch méně úspěšných, se takové hlasy objevují. Také jsem takové tendence zaznamenal. Miroslav Kalousek je veřejností vnímán jako enfant terrible TOP09. To je velké nebezpečí pro demokracii. Pokud budeme v našem rozhodování dávat spíše na emoce, než na racionální úvahy o významu a činnosti některých politiků, potom si řežeme větev na místě, které je blíže ke stromu než sedíme. Nemyslím si, že by pan Kalousek byl nějaký lumen bez chybičky ale lacině nevolám po jeho nahrazení. Na rozdíl od různých hlasů totiž vím a pocítil jsem na vlastní kůži změny, které v otázkách financování provedl. Ať již je to navýšení toku peněz do obecních rozpočtů menších měst a obcí, nebo uzavření kohoutů různým nadacím, které byly založeny loterijními společnostmi za účelem odvodů z loterií na bohulibé účely. Jeho zásahem byly tyto peníze přesměrovány do rozpočtů obcí a v Prostějově to konkrétně bylo v roce 2012 navýšení o 40 mil. korun. Určitě je na stole otázka, jak se přímo jeho předvolební rétorika dotkla vkusu voličů. V souvislosti s tím, co jsem řekl v předchozím se však nelze takovému postupu příliš divit, budoucnost totiž neznáte. Osobně bych si přál, aby se na základě těchto zkušeností z TOP09 vyprofilovala strana, která už konečně bude provádět politiku, která povede ke vzniku střední třídy a posílení spolkového uspořádání, jako výrazně stabilizujícího faktoru života společnosti.

V Prostějově jste známý jako aktivní opoziční zastupitel, který řadě radním nahání strach. Proč vlastně kritizujete výstavbu olympijského centra?

Nejdříve ke druhé části Vaší otázky. Na počátku, když jsme byli doslova nuceni, abychom tomu projektu dali zelenou, navrhl jsem, aby se projekt odehrával ve dvou rovinách. V politické jsme neměli problém pro něj zvednout ruku. V praktické však se jednalo totální nepřipravenost, která se potvrdila v posledních měsících, kdy na světlo světa vyplynul pravý stav projektu, který byl před zastupiteli dlouho a zřejmě záměrně utajován. Jak jinak si vysvětlit, že informace o zásadních krocích, které olympijský spolek učinil nebyly ani zastupitelstvu Olomouckého kraje, ani města Prostějova sděleny. Chyběla a stále chybí data o budoucím provozu a využití centra s konkrétními posouditelnými údaji. Dnes víme, že to žádné centrum není, ale pouze tělocvična, kde nebude možné kromě tělocviku škol dělat nic jiného než tenis a možná volejbal. To je podle mého názoru na investici za 110 mil. Kč trochu málo. Celý projekt byl od června minulého roku halen tajemstvím a zastupitelé města ani kraje nebyli informováni o tom, že spolek, který byl tehdy ustaven podal letos v lednu na MŠMT žádost o dotaci. Dozvěděl jsem se o tom, až když jsem zjistil, že přislušná dotace byla na MŠMT schválena. Vyžádal jsem si z ministerstva kopii této žádosti a nestačil jsem se divit. Členstvo spolku, který byl založen třemi členy narostlo v žádosti na 850 členů a přibyly další tzv. přidružené spolky, které byly shodou okolností jaksi personálně propojené. Bez vědomí obou zastupitelstev. Jak je vidět, těch otazníků je tu příliš.

Nyní k první části otázky. Strach některým radním nenaháním já, ale jejich vlastní činy, na něž se nyní přichází. Když jsem v roce 2010 vstupoval do zastupitelstva, netušil jsem, kolik kostlivců je v radničních skříních. Ne na všechny jsme poukázali my. Je to i zásluha dalších kolegů, kteří začali pracovat v rocce 2014 po komunálních volbách. Patří jim za to náš dík.

A jak se kauza nyní vyvíjí?

S kolegou Františkem Filoušem jsme popsali naše zjištění ohledně žádosti o dotaci v dopise ministryni školství a kopii toho dopisu jsme poslali na vědomí Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouc. Dosud nemáme, ani po urgencích, z MŠMT informaci, jak byla situace řešena. Z krajského ředitelství Policie České republiky máme informaci, že věc je v šetření pro podezření z dotačního podvodu. To bylo možná i zdrojem určité nervozity některých radních, kteří se na posledním zastupitelstvu ptali, zda jsme podali vě věci trestní oznámení. Ujistil jsem je, že nikoli.

Pozn. red. : Na zářijovém zasedání zastupitelstva se náměstek Smetana dotázal, zda veřejnosti lže opozice, že trestní oznámení nepodala či Hanácký Večerník, který napsal: „Podle našich informací Filouš s Matyáškem na nepravdy v žádosti o dotaci upozornili i státní zástupce.“ Přitom – veřejnosti nelhala ani opozice, ani Hanácký Večerník. Pan náměstek si jen neuvědomil, že to, že opoziční politici upozornii státní zástupce neznamená, že by podali trestní oznámení.

 

Co říkáte na případ z poslední doby, kdy tři radní neoznámili střet zájmů v Dělnické tělocvičné jednotě? Dopustili se podle Vás přestupku?

Případu, kdy se někteří radní při schvalování dotace DTJ přihlásili ke členství v DTJ až po výzvě, jsem byl přítomen. Povinnost oznámit střet zájmů mají podle zákona o obcích ti členové zastupitelstva, kteří zastupují fyzickou nebo právnickou osobu na základě zákona nebo plné moci. Podle mého názoru tedy, pokud jsou řadovými členy, neměli tito radní povinnost oznamovat své prosté členství na jednání zastupitelstva. Jiná věc je jakási etická rovina případu. Sám jsem předsedou TJ Prostějov a vždy tuto skutečnost oznamuji, pokud se jedná o dotaci naší TJ a cítil bych jako povinnost oznámit při takovém hlasování i své prosté členství. V daném případě však šlo o ještě jeden aspekt. Dotyční radní neměli zřejmě při rozložení sil v zastupitelstvu jistotu, zda bude dotace pro jejich spolek schválena. Vidím tedy daný případ spíše v rovině etické, než v rovině spáchání přestupku. Tristní je spíše to co následovalo potom. Normální občan jde na přestupkovou komisi podat vysvětlení. V případě dvou náměstků tam šli zřejmě jejich právníci. Asi si nebyli svou pravdou tak jistí. Udivuje mě to, a ještě více mě udivuje následný postup vůči rodičům.  

Jaký máte názor na působení komunisty Josefa Augustina v čele školské rady Obchodní akademie? Jak byste to řešil, kdyby volby dopadly jinak a Vy byste seděl v krajském zastupitelstvu?

Víte, kromě jiného je stěžejním tématem pro mě mladá generace. Školská rada je docela zásadním orgánem školy a pan Dr. Augustin tam je zřejmě delegován za zřizovatele. Svědčí to o naprostém rozdílu v přístupu demokratického řízení společnosti oproti komunistickému. Stručně řečeno, je vidět, že pan Dr. Augustin není po sametové revoluci podroben podobné normalizační zvůli, kterou uplatnila jeho strana proti mnoha lidem i svým členům, kteří zde chtěli již 20 let před sametovou revolucí naši společnost vymanit z područí bolševického diktátu. To, že je možné, aby byl v takovém orgánu svědčí o hodnotě demokracie. Mám, ale trochu obavu, zda se nám sametové heslo „nejsme jako oni“ trochu nevymyká. Zvláště když uvážíme, že Dr. Augustin je jedním ze signatářů výzev požadujících tvrdé zakročení proti lidem, kteří se angažovali v počátcích sametové revoluce. Zde jsem přesvědčen, že jde o diskvalifikaci zcela zásadní, neboť to byli především mladí lidé, kteří byli motorem počátku protikomunistické revoluce u nás a já jim to nikdy nezapomenu!

Děkuji za rozhovor.

-jač-

Další články