Dnes:7°C

Zítra:7°C

Středa 26.2. Dorota
Menu

V současné podobě zahrádkářská kolonie zůstat nemůže, říká Tomáš Pejpek

V současné podobě zahrádkářská kolonie zůstat nemůže, říká Tomáš Pejpek

21. 06. 2018 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Kauza zahrádkářské kolonie na Nových sadech není jednoduchá. Své o tom ví opoziční zastupitel Tomáš Pejpek (ProOlomouc), který říká: "Kdyby se se zahrádkáři začalo o přesunu kolonie jednat několik let předem, situace by dnes byla zcela jiná."

obi banner

Jaký je současný stav protipovodňových opatření v Olomouci?

Existuje shoda a dokonce i zákonná povinnost ochránit Olomouc proti povodním. Protipovodňové úpravy se už zčásti realizovaly, a přitom byla vytvořena perfektní rekreační zóna mezi Velkomoravskou a kojeneckým ústavem; větší část se připravuje. Technicky je lepší, když se realizují napřed na odtoku z města (jihu) než na přítoku (severu). Existuje také dlouhodobý plán připravovaný ekology, aby se protipovodňové úpravy spojily s úpravami krajiny a na jihu Olomouce vznikla přírodně rekreační zóna zahrnující již realizovanou etapu a také nový Holický les a velkou plochu mezi Holickým lesem a Moravou. Záměr perfektně zapadá do jednoho z hlavních urbanistických principů Olomouce, kterým je takzvaný "severní a jižní zelený klín" - přírodní a rekreační plochy, které svými špičkami zasahují až hluboko do centra města.

S čím přesně počítá projekt v jižní části města?

Technicky projekt počítá s dobudováním hrází a pro převedení povodňové vody se stavbou druhého železničního mostu a dodatečného rozšíření koryta - v úseku mezi kojeneckým ústavem a železničním mostem průleh po levém břehu, jižně od železničního mostu rozšířením koryta na pravém břehu (v místě zahrádkové kolonie). Na opačném břehu, mezi řekou a Holickým lesem, je naplánovaná na převážně městských pozemcích ohromná plocha zeleně, s bočním ramenem Moravy a jezírky. Je zde k dispozici mnoho prostoru. Zahrádkářská kolonie leží v úzkém pásu mezi protipovodňovou hrází a Moravou vedle čističky na Novosadech. Existuje už 35 let a užívá ji tedy mnohdy druhá i třetí generace. Za tu dobu si lidé vytvořili k zahradám nejen silný vztah, ale také tam postavili legálně stavby - například studny. Proč jim město v minulosti stavby povolilo, když zahrádky jsou jen v pronájmu, je záhadou. 

Zahrádkáři mají k projektu výhrady, na stavbu se ale spěchá. Proč?

Koncem roku 2016 se objevila možnost získat 100% finanční dotaci na protipovodňová opatření s přírodně blízkým charakterem. Bylo možné z nich realizovat protipovodňové úpravy na jihu Olomouce, tzv. IV. etapu. Zájmem všech - správce toku Povodí Moravy i vedení města - bylo zrealizovat za takto skvělých podmínek (zdarma) oba záměry - protipovodňovou úpravu i sjednotit a doplnit přírodně-rekreační zónu. Zahrádkářům byla celá věc oznámena až loni na jaře s tím, že v září dostanou jednoroční výpověď. A v tom je hlavní jádro pudla. Představte si, že Vám někdo po 35 letech téměř ze dne na den dá výpověď. Pokud budete mít možnost, budete se tomu bránit. A zahrádkáři ji mají - v legálně povolených stavbách. Organizátoři projektu naprosto podcenili komunikaci celého projektu. Kdyby se se zahrádkáři začalo o přesunu kolonie jednat několik let předem, situace by dnes byla zcela jiná. Nyní město se zahrádkáři intenzivně jedná a snaží se zajistit náhradní plochy pro přesun kolonie. Zásluhu na tom má vedení města i koordinátor protipovodňových opatření Michal Krejčí.  Přesto není vyhráno. Mezi zahrádkáři dosud panovalo velké pobouření, ale i pokud se dál bude jednat věcně, zbyde řada otázek.

Mohou tam zahrádky zůstat?

Při provedení protipovodňových úprav nemohou v aktivní rozlivové zóně, tady fakticky v korytě Moravy, zůstat oplocení a chatky. To znamená, že v současné podobě tam kolonie zůstat nemůže. Přestěhování kolonie je potom logická cesta.

Co navrhujete?

Se zahrádkáři je potřeba dál otevřeně jednat. Pokud je čas na čerpání dotací omezený, bylo by dobré prodloužit období na přestěhovaní kolonie a řešení otázky povolených studní. Například vyjmout plochu zahrádkové kolonie (která je jen velmi malou částí z celé plánované přírodně-rekrerační zóny) z celého projektu a řešit hráze i přírodně-blízká opatření na 95% zbytku plochy. Jsou pro to myslím dobré důvody - projekt připravený odborem životního prostředí je velmi potřebný, finančně výhodný a možnost, že by se 'kousl' na malém dílčím problému, je zbytečné riziko.

--vb-

0 komentářů

Další články