Čtvrtek 26.5. Filip
Menu

FAČR podala repliku k žalobě SK Sigma Olomouc

FAČR podala repliku k žalobě SK Sigma Olomouc

08. 11. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Fotbalová asociace České republiky podala k žalobě klubu SK Sigma Olomouc svou repliku. Názor obsažený v žalobě svaz podle své tiskové zprávy ze začátku tohoto týdne neuznává. Na konci měsíce června 2017 SK Sigma Olomouc v návaznosti na uskutečněnou 19. řádnou Valnou hromadu Fotbalové asociace České republiky, podal na FAČR žalobu na neplatnost rozhodnutí Valné hromady, a to pro její údajný rozpor se zákonem a Stanovami. Sigma Olomouc ve své žalobě vytyčuje šest bodů, v nichž napadá své nepřipuštění na Valnou hromadu.

luneta banner

Ústřední argument žalobce spočívá v jeho nepřipuštění na Valnou hromadu z důvodu neuhrazeného členství ve FAČR členů představenstva klubu.

Major: Takto to nemůže dál jít!
„Když jsem sledoval průběh valné hromady FAČR dne 2. 6. 2017, a viděl nejen přístup k Sigmě, ale i k veřejností očekávaným změnám ve fotbalovém prostředí, pochopil jsem, že takto to dál skutečně nemůže jít, tedy pokud mají fotbalu pomáhat i veřejné prostředky. Patrně to vychází z toho, že svoje názory jsem sdělil představenstvu společnosti. Ze závěrů této diskuse vyplynula nezbytnost podání žaloby k ochraně práv nejen našeho klubu,” uvedl náměstek olomouckého primátora Martin Major v červnu letošního roku pro sigmácký web.
Podle jeho názoru Sigma jela na valnou hromadu s tím, že se přidá k těm, kteří požadují změny, a to jak změny systémové, tak změny personální. „Avšak nebyla na valnou hromadu ani připuštěna. Okolnosti, za jakých se tak stalo, považuji za skandální a každé další vyjádření FAČR a jejích funkcionářů mě v tom jen utvrdilo. Sigma byla a je řádným členem FAČR, stejně jako oba naši delegáti – Petr Konečný a Miroslav Koutek. Někdy před dvěma lety se do stanov FAČR přijalo, podle mého ne zcela uvážené ale i právně sporné ustanovení, že nestačí, aby členem FAČR byl klub a jeho zástupci vyslaní na valnou hromadu, ale i všichni členové představenstva a dozorčí rady, v našem případě tedy i včetně zástupců města Olomouc. Od doby přijetí tohoto proběhla jedna valná hromada FAČR v červnu loňského roku, aniž by kdo toto požadoval či kontroloval, tedy letošní červnová valná hromada byla až druhá po přijetí sporného ustanovení. Je zvláštní, že problém vznikl „náhodou“ až na letošní volební valné hromadě. Je zvláštní, že vznikl pouze klubům 1. a 2 ligy, nikoliv ostatním delegátům např. klubům ČFL a MSFL, které nikdo nekontroloval, a nikomu nevadilo, že toto sporné ustanovení taktéž nedodržují. Ne za zvláštní, ale přímo za absurdní pak považuji to, že naši delegáti přímo z valné hromady požádali po výzvě předsedajícího valné hromady o naplnění tohoto požadavku, aby se mohli účastnit. Všichni členové představenstva a dozorčí rady Sigmy, kteří nebyli členy FAČR, tedy zejména zástupci města a některých sponzorů, tomu vyhověli, ve snaze to Sigmě nekomplikovat a jak to dopadlo? Po splnění tohoto požadavku se dalo hlasovat a Sigma stejně nebyla účelově bez odůvodnění připuštěna ze strany české komory, ve které hlasovali i delegáti, kteří oproti Sigmě nadále požadavek nesplňovali a mohli se účastnit a hlasovat proti Sigmě, tedy pokud vůbec lze o mandátu z principu hlasovat ostatními delegáty,” uvedl tehdy Major.

Svaz: Proč namítáte až nyní?
„Není zcela jasné, jaký rozpor má Žalobce na mysli, o tom už žaloba nehovoří. Při nejmenším zvláštní pak je skutečnost, že ačkoliv toto ustanovení Asociace do svých stanov zakotvila již 5. června 2015, žalobce jeho údajný rozpor se zákonem namítá až nyní, tj. dva roky po jeho účinnosti.“, uvedl k žalobě Jan Pauly, ředitel právního oddělení FAČR.
S ohledem na výše uvedené tak lze podle názoru svazu konstatovat, že pro konání Valné hromady byly předposlední stanovy ty rozhodující a závazné. „Pokud žalobce jakožto členský klub nesplnil požadavek na to, aby jeho statutární a kontrolní orgán byl složen bezvýjimečně z členů Asociace, porušil tím zcela evidentně svou povinnost a bylo zcela oprávněné nepřipustit jeho delegáta na Valnou hromadu“, doplnil k tématu Rudolf Řepka, Generální sekretář FAČR.
Fotbalová asociace je přesvědčena, že žaloba Sigmy Olomouc bude soudem v plném rozsahu zamítnuta.
-ms-

Další články