Dnes:25°C

Zítra:24°C

Čtvrtek 20.6. Květa
Menu

Fake news po česku: Každý čtvrtý senior na Olomoucku přeposílá řetězové e-maily

Fake news po česku: Každý čtvrtý senior na Olomoucku přeposílá řetězové e-maily

foto: archiv redakce

10. 10. 2018 - 00:00

Domněnku, že senioři příliš nepracují s digitálními médii, vyvrací aktuální průzkum organizace Elpida a Nadace O2. Z něho vyplývá, že více než polovina seniorů na Olomoucku, kteří mají přístup k internetu, navštěvuje internetové zpravodajství. Zajímavostí je, že Olomoucký kraj patří mezi regiony s nejnižší důvěrou v denní tisk a zavedené zpravodajské servery. Oproti celorepublikovému průměru jim věří o 10 % méně respondentů, tedy jen necelá čtvrtina olomouckých seniorů. Zároveň je jedním z krajů, který alternativní média nepovažuje za hlavní zdroj fake news tak často, jako v celorepublikovém srovnání. Každý čtvrtý senior z regionu také přeposílá řetězové e-maily – hlavně ty méně nebezpečné, plné nevinných vtipů. V návaznosti na výsledky průzkumu připravila Elpida ve spolupráci s organizací Transitions a za podpory Nadace O2 celorepublikový cyklus besed Věřte nevěřte. Ve čtvrtek 4. října se beseda uskutečnila v olomouckém Divadle na Cucky.

obi banner

„Přes 60 % seniorů pravidelně sleduje internetové servery, se zprávami prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí se běžně setkává čtvrtina z nich. Četnost zdrojů informací klade větší nároky na kritický přístup k nim – umět pracovat se zdroji, vědět, komu které médium patří či jak třeba vzniká zpráva, může seniorům pomoci lépe se v médiích orientovat a být odolnější vůči různým výmyslům a konspiračním teoriím,“ říká Jiří Hrabě, ředitel Elpidy. Průzkum se proto zaměřil také na to, odkud senioři nejčastěji informace a zprávy dostávají, čemu věří nebo naopak kterým zdrojům nedůvěřují. „Téměř 45 % seniorů z Olomouckého kraje v průzkumu přiznalo, že si běžně neověřují informace, které získávají ze svého nejoblíbenějšího zdroje. Vzhledem k přirozené tendenci respondentů k přikrášlování svých odpovědí se ve skutečnosti může jednat o více než polovinu. Prudký rozvoj digitálních médií tedy zastihl dnešní generaci 60+ nepřipravenou a snáze ohrozitelnou dezinformacemi a manipulacemi. Proto se v našem partnerství s Elpidou, které trvá přes deset let, nyní soustředíme na rozvoj digitální gramotnosti seniorů – podporujeme počítačovou akademii a naši O2 Guru v Centrech Elpida zajišťují pravidelnou bezplatnou poradnu. V rámci besed Věřte nevěřte, který nyní začíná, chceme na toto téma ještě více upozornit,“ doplňuje Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2.

Přes 85 % seniorů pravidelně sleduje televizní zpravodajství, ale jen třetina označuje televizi za zdroj informací, kterému nejvíce důvěřuje. Zároveň ale téměř každý třetí senior označuje televizi za hlavní zdroj falešných zpráv a dezinformací. Zprávám ČT a TV Prima věří v Olomouckém více než polovina dotázaných, oproti tomu zpravodajství TV Nova a TV Barrandov považuje za spolehlivé jen asi 40 % z nich. Veřejnoprávní televize je přitom za šiřitele falešných zpráv považována častěji než televize soukromé. Muži veřejnoprávní média jako původce fake news označují téměř dvakrát častěji než ženy. Pravdivost informací získaných ze svých oblíbených zdrojů si navíc v tomto regionu neověřuje téměř polovina seniorů. Téměř všichni senioři (95 %), kteří užívají internet, uvádí, že se setkalo s takzvanými řetězovými e-maily a dokonce každý čtvrtý se podílí na jejich dalším šíření. Většina ze šiřitelů ale přeposílá hlavně vtipné zprávy.

Cyklus besed na podporu mediální gramotnosti

Jako příklady takzvaných fake news označují senioři například kritiku českých politiků nebo zprávy o zdravotním stavu prezidenta. Zmiňují také témata jako úmrtí Karla Gotta nebo zákaz houbaření v Česku. Polovina seniorů přišla do styku s přeposílanými zprávami týkajících se migrace. Více než 40 % pak dostalo e-maily urážející české politiky a každý čtvrtý zprávy kritizující Evropskou unii.

Pouze 7 % dotázaných se domnívá, že se s žádnými falešnými zprávami nesetkali. I to je jedním z důvodů, proč organizace Elpida ve spolupráci s Transitions a za podpory Nadace O2 připravila cyklus besed Věřte nevěřte, na kterých spolu s klíčovými osobnostmi mediální scény otevírá palčivá témata týkající se médií. „Senioři si informace získané na internetu často neověřují a může pro ně být obtížnější se v nich vyznat. Nechceme jim radit, co je pravda a co ne, ale poskytnout návod, díky kterému snáze poznají podezřelou zprávu nebo zdroj informací,“ vysvětluje Jiří Hrabě, proč se organizace rozhodla navázat na své dlouhodobé projekty a zkušenosti z oblasti digitálního vzdělávání seniorů, díky kterým se na počítači naučilo pracovat více než 50 tisíc seniorů. Na metodologii mediálního vzdělávání seniorů spolupracuje Elpida s mediální neziskovou společností Transitions, která aktivně podporuje nezávislost médií: „Svou mnohaletou zkušenost s podporou kvalitní nezávislé žurnalistiky v různých koutech světa nyní zaměříme na podporu českých seniorů. Společně budeme na sérii vzdělávacích akcí v městech a obcích hledat způsoby, jak se v současném informačním šumu zorientovat,“ dodává Jaroslav Valůch, programový koordinátor ve společnosti Transitions.

Po úspěšném startu celého cyklu besed Věřte nevěřte v pražském centru CAMP se v Česku a na Slovensku za podpory Nadace O2 a Amerického velvyslanectví v Praze uskuteční ještě další 4 besedy. Jejich cílem je otevřít témata týkající se české mediální scény, pomoci seniorům rozpoznávat důvěryhodné zprávy a čelit náporu reklamy a manipulací. Nejbližší beseda se uskuteční již ve čtvrtek 4. října v olomouckém Divadle na cucky. Debaty moderované Bárou Šichanovou (Radio Wave) se zúčastní Nikita Poljakov (Aktuálně.cz), Jaroslav Kmenta (investigativní novinář), Pavel Novotný (dělník bulváru) a Jiří Hrabě (Elpida). Podobným tématům se bude věnovat i nový celoroční cyklus seminářů Život v době informační, který v Centru Elpida, a následně v regionech napříč Českem, startuje v říjnu.

-ms-

0 komentářů

Další články