Sobota 3.6. Tamara
Menu

Ze strany Komise jde jen o navržený postup, říká Karel Bránka z ROP Střední Morava

Ze strany Komise jde jen o navržený postup, říká Karel Bránka z ROP Střední Morava

10. 01. 2018 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Evropská komise doporučila ministerstvu financí ČR pro závažná pochybení stáhnout z evropského financování 44 investic ze šesti operačních programů po celé ČR. Z toho skoro polovina problémových projektů pochází z programu ROP Střední Morava. Na celou věc upozornil počátkem roku Radim Sršeň (STAN). Podle slov asistenta ředitele ROP Střední Morava Karla Bránky ale věc není tak horká.

videoprojektory web

V souvislosti s uzavíráním ROP Střední Morava obdržel Úřad Regionální rady v polovině prosince 2017 dopis Evropské komise, který obsahoval návrh vyjmout výdaje, které jsou předmětem šetření na národní úrovni, a to za účelem uzavření ROP Střední Morava. "Jedná se o 19 projektů, které jsou řešeny v rámci tzv. otevřených nesrovnalostí. Jak již uvedlo ministerstvo financí ve své tiskové zprávě, vyjmutí těchto projektů nemá žádný vliv na výši prostředků, které ČR z evropského rozpočtu obdrží. To platí i o ROP Střední Morava. Koncem roku 2017 byla přijata od EK poslední platba a ČR tedy již obdržela 100 % finančních prostředků alokovaných na ROP Střední Morava, tj. 672 mil. EUR," informoval Karel Bránka Hanácký Večerník.

Sršeň: Je to Klondike na Moravě!

"Už před dvěma roky jsme apelovali na radní Olomouckého kraje ohledně zneužívání grantových a dotačních programů. Upozorňovali jsme na praktiky některých politiků, kteří neprůhledně získávali a používali dotace, čímž ohrozili důvěryhodnost dotačních programů a diskriminovali jiné obce a města, které hrají fair play," uvedl k věci Radim Sršeň, který na věc jako první v kraji upozornil na svém facebooku. Podle jeho slov situace tehdy došla tak daleko, že se rozhodli protestovat proti netransparentnímu rozdělování dotací přímo před budovou kraje. "Převlékli jsme se do westernových kostýmů a pod heslem Klondike na Moravě jsme se snažili upozornit veřejnost i média, co se v rámci ROP Střední Morava děje.
Za tento náš apel jsme byli ze strany nejvyšších představitelů kraje opakovaně napadáni a jak se ukázalo, dnes stojíme před otázkou, jak je možné, že ze 44 projektů, které mají být staženy z evropského financování, najdeme 19 projektů právě v ROP Střední Morava," říká Sršeň.

Podle slov asistenta ředitele ROP Střední Morava Karla Bránky ale věc není tak horká, jak prezentuje opozice. "U těchto 19 projektů jde v případě ROP Střední Morava o případy, u kterých správní, daňová či trestní řízení nebyla dosud ukončena, přitom na výsledku těchto řízení závisí posouzení porušení podmínek poskytnuté dotace. S ohledem na skutečnost právě probíhajícího řízení nelze informace týkající se jednotlivých projektů poskytnout," tvrdí Bránka.

O co přesně jde

-       15 projektů (cca. 2,4 mil. EUR) - podezření na porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek. Z toho se jedná o 1 projekt cyklostezky, 2 projekty infrastruktury cestovního ruchu, 12 projektů technické pomoci,

-       3 projekty (cca. 0,8 mil. EUR) - podezření na spáchání trestného činu v souvislosti s realizací podpořeného projektu. Z toho se jedná o 2 projekty infrastruktury pro vzdělávání a 1 projekt infrastruktury cestovního ruchu - podnikatel

-       1 projekt (cca. 0,5 mil. EUR) - podezření na nezajištění udržitelnosti projektu v návaznosti na probíhající správní řízení v souvislosti s povolením stavby u cyklostezky. 

U těchto 19 projektů jde v případě ROP Střední Morava o případy, u kterých správní, daňová či trestní řízení nebyla dosud ukončena, přitom na výsledku těchto řízení závisí posouzení porušení podmínek poskytnuté dotace.

Bránka: Posouzení zůstává na straně poskytovatele dotace

"Chceme vědět, které projekty budou takto vyřazeny, o jak závažná pochybení v rozdělování dotací šlo, kdo to všechno zaplatí, a především, kdo ponese odpovědnost za tato pochybení," říká Sršeň. Podle Bránky ale věc není tak horká. "Uvedené vyjmutí výdajů, které je předmětem řešení (šetření), nemá žádný vliv na objem dotací z Bruselu, které ČR již obdržela. Dopad na příjemce dotací bude jen v případě, že by se daným šetřením potvrdilo porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.  Toto posouzení zůstává na straně poskytovatele dotace, či správce daně a podobně. V případě, že bude v budoucnu shledáno, že se jedná o pochybení příjemce, budou ze strany poskytovatele dotace podniknuty patřičné kroky k vymožení dotace od příjemce, a to v závislosti na míře pochybení," uvedl Bránka. Může se přitom jednat o část dotace, ale i o její plnou výši.

Vlastimil Blaťák

Další články