Dnes:17°C

Zítra:17°C

Čtvrtek 28.5. Vilém
Menu

Město opraví hradební zeď v Pekární ulici

Město opraví hradební zeď v Pekární ulici

30. 03. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Část městského opevnění, nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, projde nutnou pravou. Za téměř dva a půl milionu korun město Olomouc opraví a staticky zajistí hradební zeď v Pekární ulici.

Nezbytnou opravu si vyžádal stav barokní památky. Renovace se dočká jak část městského opevnění, tak i podzemní kasematní prostory, které se nacházejí za hradební zdí. Součástí prací, které stavební firma aktuálně zahajuje, bude i demolice objektu bývalé prodejny vstupenek před areálem letního kina, odstranění terénního násypu a také  kácení vzrostlých stromů, které narušují někdejší městskou hradbu. „Oprava hradební zdi včetně všech souvisejících prací je realizována v souladu se zájmy památkové péče. Stavební práce jsou plánovány tak, aby negativně neovlivnily památkovou hodnotu někdejšího barokního opevnění města,“  uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček.

Opravou a statickým zajištěním projde konkrétně část městského opevnění mezi dnešní restaurací a galerií Podkova, tedy někdejší vojenskou pekárnou, a kurtinou, což je přímá část hradby mezi bývalými Bastiony č. 14 a č. 15. „Stavební firma část hradební zdi, kde cihelné zdivo vykazuje statické poruchy, postupně rozebere a následně vyzdí do původního tvaru i výšky. Ke zdění musí použít původní cihly pevnostního formátu,“ popsal neobvyklou investici náměstek Žáček.

Po rekonstrukci se v hradební zdi navíc opět objeví vstup do chodeb barokního opevnění. Pískovcové ostění vstupu do kasematních prostor totiž opraví restaurátoři a do otvoru budou nově osazeny plechové dveře. Klenby i zdivo v podzemních chodbách stavební firma vyspraví a interiér kasemat vyčistí. Opravy se dočká i zděný plot mezi galerií Podkova a kurtinou. Stavební dělníci jej částečně rozeberou, nahradí kovovým plotem a ve zbývající části opraví.

Renovaci kulturní památky realizuje město ve své režii. „Náklady jsou předpokládány ve výši 2,4 milionu korun s termínem ukončení stavebních prací k letošnímu 31. červenci. Investice, kterou uskutečňujeme bez dotací, počítá také s náhradní výsadbou zeleně,“ upřesnil náměstek primátora Filip Žáček.

Po dobu rekonstrukce musí Olomoučané i návštěvníci města počítat s krátkodobými uzavírkami Pekární ulice, a to vždy na nezbytně nutnou dobu, kterou si stavební práce vyžádají.

0 komentářů

Další články