Na Univerzitě Palackého začne první bezplatný ročník Letní školy diplomacie pro středoškolské studenty

Na Univerzitě Palackého začne první bezplatný ročník Letní školy diplomacie pro středoškolské studenty

23. 08. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Pětačtyřiceti středoškolákům se na konci srpna poprvé na Univerzitě Palackého otevře Letní škola diplomacie. S cílem zvýšit povědomí o mezinárodně-politickém dění a roli České republiky v mezinárodním kontextu mezi studenty vyšších ročníků středních škol pořádá školu katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.V mladé generaci by měla posílit zájem o dění v českém i zahraničním prostředí. Každý její účastník obdrží v závěru týdne certifikát o absolvování.

luneta banner

Unikátní vzdělávací program na téma "Česko a současné světové výzvy" proběhne za účasti předních odborníků, zkušených diplomatů a armádních příslušníků ve dnech 28. 8 až 1. 9. 2017 v historických prostorách olomoucké Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Letní škola diplomacie je bez poplatků, studenti si v případě zájmu hradí jen ubytování a stravu. Každý z účastníků následně obdrží certifikát o absolvování.

Ojedinělý projekt ve střední Evropě

Týdenní Letní škola diplomacie je koncipována jako interaktivní program. Mimo jiné vystoupí přední experti ministerstva zahraničí a členové diplomatického sboru, kteří budou nejen přednášet, ale také povedou diskuzi o současných palčivých tématech regionů subsaharské Afriky a Latinské Ameriky, a to v kontextu české zahraniční politiky.

Naše škola je ojedinělým projektem ve střední Evropě, ne-li v kontextu Evropy jako takové," říká pořadatel z katedry politologie a evropských studií Daniel Marek.

Týden odstartuje děkan filozofické fakulty Jiří Lach. První blok se bude věnovat české zahraniční politice. Následující blok nese název Česko v kontextu mezinárodního dění a významných světových aktérů. Pod vedením podplukovníka Milana Zvirinského se středoškoláci podívají během týdne i do vojenského útvaru v Přáslavicích, kde se bude hovořit o Armádě ČR, o významu NATO a naší roli v něm. Závěr týdne pak bude patřit už zkušeným diplomatům z ministerstva zahraničí. „Přístupu odborníků z tohoto ministerstva si velmi vážíme, konzultovali jsme s nimi celý program školy. Se středoškoláky budou diskutovat jako o ekonomické diplomacii a vnějších vztazích České republiky, tak o bezpečnostně-politických otázkách," doplnil Daniel Marek.

O přijetí na Letní školu rozhodoval přístup, invence a kreativita

Středoškoláci se do Letní školy mohli přihlásit vyplněním několika otázek v internetové přihlášce. „Zajímaly nás především dvě odpovědi: S jakým významným politikem byste se nejraději setkali, pokud by to bylo možné, a proč? Druhá otázka zněla: Kdo podle vás v současnosti nejvíce ovlivňuje dění ve světě? Zajímal nás v odpovědích přístup, invence a kreativita. Během školy očekáváme bohatou diskuzi a zapojení studentů do všech aktivit, seminářů i workshopů," uvedl Daniel Marek.

-kz-

0 komentářů

Další články