Dnes:2°C

Zítra:3°C

Sobota 23.1. Zdeněk
Menu

Nezaměstnanost u nás v březnu klesla skoro o půl procenta

Nezaměstnanost u nás v březnu klesla skoro o půl procenta

08. 04. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

V březnu se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci snížil o 1 733 osob na 30 127 osob; počet hlášených volných pracovních míst klesl o 60 a podíl nezaměstnaných osob se snížil o 0,4 procenta. Je to nejlepší výsledek za několik posledních měsíců.

K 31. 3. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), krajská pobočka v Olomouci celkem 30 127 uchazečů o zaměstnání (UoZ) – jedná se o nejnižší březnovou hodnotu nezaměstnanosti od roku 2008! Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je současný počet nezaměstnaných nižší o 7 515 osob (tj. – 20 %). Z celkového počtu bylo 28 413 dosažitelných UoZ ve věku 15 – 64 let.  
V průběhu března bylo nově zaevidováno 2 652 uchazečů o zaměstnání, z toho 114 osob, které přišly do evidence ÚP z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list. Počet nově registrovaných byl o 56 osob nižší než v předchozím měsíci a zároveň o 227 nižší než v březnu roku 2015.
Z evidence během března odešlo celkem 4 385 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 270 osob více než v předchozím měsíci a zároveň o 720 osob méně než před rokem.  
Vývoj v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech nezaměstnanost klesla.  V absolutních číslech se nezaměstnanost nejvíce snížila v okrese Olomouc (o 686 lidí); naopak k největšímu procentuálnímu poklesu došlo v okrese Jeseník (o 7 %).  
V meziročním srovnání počet uchazečů v Olomouckém kraji klesl o 7 515 osob (tj. 20 %); přičemž nezaměstnanost klesla ve všech okresech. Největší relativní meziroční pokles nezaměstnanosti vykázal okres Prostějov – počet nezaměstnaných se tam snížil o 24 %; v okrese Olomouc došlo k největšímu absolutnímu poklesu počtu UoZ (o 2 494 osob).
Na konci března bylo v evidenci ÚP ČR, krajské pobočky v Olomouci 14 342 žen, tj. 48 % z celkového počtu UoZ. V evidenci bylo dále 3 887 osob se zdravotním postižením (13 %) a 1 321 absolventů škol a mladistvých (tj. 4 % z celkového počtu UoZ). Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 7 791 UoZ, tj. 26 % všech uchazečů vedených v evidenci.  
Podíl nezaměstnaných osob (tj. počet dosažitelných UoZ ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku) klesl o 0,4 p. b. na 6,8 %. Olomoucký kraj poprvé v tomto roce vykázal pátou nejvyšší nezaměstnanost – nejen za Ústeckým (9,0 %) a Moravskoslezským krajem (8,3 %), ale nově i za Karlovarským a Jihomoravským krajem (oba s PNO 6,9 %).
Většina okresů Olomouckého kraje vykázala vyšší PNO než je republiková hodnota (6,1 %) - jedinou výjimkou je okres Prostějov, kde PNO je o 1,5 p. b. nižší než v ČR.  
Jesenicko a Přerovsko mají hodnoty PNO vyšší než Olomoucký kraj a v celorepublikovém srovnání se nacházejí v první pětině okresů s nejvyšší nezaměstnaností (na 8. a 14. místě).  
Podíl nezaměstnaných žen v Olomouckém kraji klesl na 6,5 %, PN mužů na 7,0 %.
K 31. 3. 2016 jsme v Olomouckém kraji evidovali celkem 7 156 volných pracovních míst, což je pouze o šest desítek míst méně než v předchozím měsíci, kdy jsme zaznamenali rekordní počet v dosavadní historii ÚP ČR. Počet volných míst byl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vyšší o 2 599 (tj. + 57 %). Na jedno volné pracovní místo připadali v Olomouckém kraji 4 uchazeči. V tomto ukazateli existují mezi jednotlivými okresy poměrně výrazné rozdíly - nejvíce nezaměstnaných připadá na 1 volné místo v okrese Jeseník (10); naopak nejméně na Prostějovsku (3).  
Na konci března úřad práce v Olomouckém kraji evidoval celkem 787 volných pracovních míst pro kvalifikované dělnické strojírenské profese (soustružníky, zámečníky, svářeče a nástrojaře, mechaniky a opraváře strojů), což je 11 % z celkové nabídky. Druhou nejžádanější skupinou profesí byla obsluha jiných pojízdných zařízení s 511 místy (tj. 7 %) - jednalo se zejména o skladníky, jeřábníky, strojníky, traktoristy a obsluhu vysokozdvižných a paletovacích vozíků. Nadále byla stále vysoká poptávka zaměstnavatelů i po řidičích nákladních automobilů (zejména do kamionové dopravy – 333 míst, tj. 5 %). Velký zájem byl i o zaměstnance z oblasti služeb – prodavače (357 míst, tj. 5 % z celkového počtu VM), kuchaře (220), číšníky a servírky (201). Zaměstnavatelé dále hledají i řemeslníky z oblasti stavebnictví (391 míst – 6 %), montážní dělníky (262 míst - 4 %), s odstupem pak ještě strážné (180), pracovníky pro výrobu oděvů (134) a montéry elektro (138). Pro zájemce se základním vzděláním a pro pomocné a nekvalifikované profese bylo na konci února k dispozici celkem 1 223 volných míst, což je 17 % z celkové nabídky (z toho 344 míst připadalo na pomocné pracovníky ve výrobě a 165 míst pro uklízeče). Naopak zájemcům s vyšším vzděláním byla k dispozici zejména místa techniků v různých průmyslových oborech (celkem 159 míst). Dále se ve větší míře objevily i nabídky práce pro obchodní zástupce a pracovníky z oblasti finančnictví, pojišťovnictví a prodeje realit (277 míst, tj. 4 %). Poměrně vysoký počet míst byl určen zájemcům o práci administrativního charakteru – evidovali jsme celkem 462 pracovních nabídek do administrativy, různých call center a informačních služeb (7 %).  
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo v březnu 2016 prostřednictvím finančních příspěvků podpořeno 564 uchazečů o zaměstnání.
Na konci března oznámila hromadné propouštění společnost ZKL Hanušovice, a.s., která z důvodu ztráty svého dominantního odběratele hodlá v nejbližších měsících propustit téměř 500 zaměstnanců.  
V dubnu očekávávají odborníci další výrazný pokles nezaměstnanosti.

-age-

Další články