Dnes:16°C

Zítra:16°C

Čtvrtek 28.5. Vilém
Menu

Územní plán počítá se zastavěním tréninkového hřiště Sigmy. Kdo zbohatne na luxusních parcelách?

Územní plán počítá se zastavěním tréninkového hřiště Sigmy. Kdo zbohatne na luxusních parcelách?

02. 11. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Územní plán města Olomouce , který vstoupil v platnost na podzim 2014, má jednu zvláštnost: oficiálně nezná kategorii území „sportoviště”. Tréninkové hřiště Sigmy Olomouc je na něm navíc uvedeno jako plocha určená pro zástavbu, a areálem je dokonce zakreselna ulice. Jak k tomu mohlo dojít?

Olomoucká radnice takový skrytý záměr slovy své mluvčí popírá. Předchozí územní plán ovšem kategorii sportoviště znal, narozdíl od toho současného, který připouští hned několik využití takové plochy. „Předchozí územní plán obsahoval plochy „sportovní a rekreační areály”. Platný územní plán zahrnuje sportoviště primárně do ploch veřejného vybavení (v případě, že se jedná o stavební objekty) a do ploch veřejné rekreace (v případě, že se jedná o nestavební využití), přípustná jsou sportoviště rovněž v plochách smíšených  obytných (případ tréninkového hřiště Sigmy, pozn. red.) a smíšených výrobních, hřiště, za určitých podmínek, rovněž v plochách individuální rekreace,” uvedla na náš dotaz mluvčí Magistrátu Radka Štědrá. Tím ovšem pochybnosti nejsou vyvráceny, nýbrž naopak znepokojivě posíleny. Celý případ začíná smrdět penězi, až hrůza. Jeho téma je v zásadě jediné - jak plíživými krůčky v průběhu let legálně ukrást veřejnou plochu a přeměnit ji na miliardovou investici. Jak k tomu mohlo dojít?

Po dohodě zpracovatele, pořizovatele...
Tvorba územního plánu je poměrně složitý proces. Na základě požadavku příslušného Magistrátu (pořizovatel) jej vytváří architekt (zpracovatel), s nímž jedná pověřený zastupitel. Tito tři by měli dojít shody, což se tedy stalo. Snadno tak po jejich dohodě může dojít k situaci, kdy se „zapomene” na veřejnou plochu ke sportování, která v jiném městě samozřejmě je. Potvrzuje to nechtěně i mluvčí Magistrátu Štědrá: „Ačkoliv územní plány mohou  mít stejného zpracovatele, neznamená to, že všechny budou mít i stejné plochy s rozdílným způsobem  využití. Po zpracování konceptu územního plánu Olomouce došlo po dohodě zpracovatele, pořizovatele a pověřeného zastupitele k podrobnějšímu rozčlenění ploch s rozdílným způsobem využití oproti konceptu ÚP. Na návrh zpracovatele a v duchu metodiky jakou byl zpracován koncept ÚP Olomouce, byl zapracován pokyn o zpracování návrhu územního plánu,” tvrdí. Pokud je to tak, pak musel být autorem myšlenky neuvést „sportoviště” do kategorizace ploch přímo zpracovatel územního plánu pan Kynčl. Ovšem, zcela jistě se souhlasem a vědomím zodpovědného náměstka, jímž byl v té době Martin Novotný...

Celý text v tištěném Hanáckém Večerníku 3.11.2016

0 komentářů

Další články