Dnes:15°C

Zítra:20°C

Pondělí 20.5. Zbyšek
Menu

V rozpočtu nepochopitelně nezbyly peníze na zábor pozemků. Tak je město věnuje Povodí Moravy...

V rozpočtu nepochopitelně nezbyly peníze na zábor pozemků. Tak je město věnuje Povodí Moravy...

foto: archiv redakce

27. 08. 2018 - 00:00

Druhá etapa protipovodňových opatření, která v současné době probíhá v centru města, přinesla prvotřídní průšvih olomoucké radnice: rozpočet stavby totiž nepočítal s náklady na zábor pozemků ze strany Povodní Moravy. Částka by za ta léta činila zhruba sto milionů. Povodí Moravy a město Olomouc tedy začaly řešit, jak z té šlamastyky ven. Dopadlo to převodem dotčených pozemků na Povodí Moravy!!

obi banner

Sto milionů korun bude chybět v městské kase za zábory pozemků, které by Povodí Moravy jakožto investor stavby mělo platit městu. Několikaletá realizace 2b etapy protipovodňových opatření si totiž vyžádá celou řadu dopravních omezení, které se týkají nejen řidičů, ale především obyvatel v dotčené lokalitě. Před několika měsíci ale město začalo s Povodím Moravy řešit, že sto milionů v rozpočtu stavby zkrátka není. "Je to složité a situace by si žádala velmi podrobný nezávislý audit. Není možné, aby se v dotačních žádostech jen tak zapomnělo na tento náklad. Ze zkušenosti můžu říct, že je obvykle schován do kolonky, která se jmenuje třeba "ostatní náklady stavby". Jenže tady je zřejmé, že ať byl původně rozpočtován kamkoliv, ty peníze už v tom rozpočtu fyzicky nejsou," komentuje situaci odborník, který se dotacemi pro veřejnou správu dlouhodobě zabývá. Jeho identitu si redakce nechá pro sebe. I on má strach o práci.

Sto milionů není. Jak z toho ven?

Podle informací, které má redakce Hanáckého Večerníku k dispozici, nejprve letos v létě požádalo Povodí Moravy olomouckou radnici o odpuštění (!!) této částky. Tak jednoduché to ale nebylo, proto vznikl v tichosti plán, jak z celé šlamastyky ven. Tak vznikl plán převést všechny dotččené pozemky na Povodí Moravy, čímž by účetnictví dotace bylo učiněno zadost. Na minulém zasedání zastupitelstva totiž skutečně požádal investor stavby, Povodí Moravy, o prominutí poplatku za zábor parcel dotčených stavbou po dobu výstavby. Proto se Rada města Olomouce rozhodla "vyřešit" situaci tím, že právě nyní převádí tyto pozemky na nového majitele a tím je Povodí Moravy.

Z veřejně dostupných dokumentů je jasné minimálně to, že se jedná o pozemek 93/27. V zápise ze zasedání Rady ze dne 14.8.2018 je šikovně uschován bod 185, který říká, že město vyslovuje "souhlas státnímu podniku Povodí Moravy, s. p. s provedením stavby SO 02.4 – Zvýšení kapacity koryta v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského – změna průměru a délky některých pilot tvořících nábřežní pilotové stěny na pozemcích parc. č. 90/34, parc. č. 93/22, parc. č. 93/27, parc. č. 94/5, parc. č. 94/10, parc. č. 94/12, parc. č. 94/91, parc. č. 123/15, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 72/4 a parc. č. 72/8, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc v rámci akce "Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. B etapa" dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.1." Město ovšem současně v tichosti tyto pozemky převádí na Povodí Moravy, v případě pozemku 93/27 se jedná o celý pozemek podél řeky, vozovku, chodník až k domům. Od 16. 8. přitom běží v Katastru nemovitostí 20 denní lhůta, poté budou pozemky (zřejmě bezúplatně) patřit Povodí.

-vb-

0 komentářů

Další články