Dnes:18°C

Zítra:20°C

Pondělí 23.9. Berta
Menu

Historička Muzea dostala za rozhovor pro noviny důtku. Zádrapa zůstal za totéž bez trestu

Historička Muzea dostala za rozhovor pro noviny důtku. Zádrapa zůstal za totéž bez trestu

14. 05. 2018 - 00:00

V prostějovském muzeu se neměří každému stejným metrem. Když předloni poskytla historička a zaměstnankyně Muzea Marie Dokoupilová rozhovor novinám o židovské historii města, dostala od tehdejšího ředitele instituce důtku za to, že se bez jeho souhlasu baví s novináři. Když totéž udělal odvolaný ředitel Zádrapa, který v Muzeu stále pracuje, zůstal bez trestu. Zjistil to Hanácký Večerník.

Historička Marie Dokoupilová pracující v prostějovském Muzeu se již léta zabývá dějinami prostějovských Židů. V květnu 2016 proto byla požádána redaktorem Mladé fronty DNES Michalem Šverdíkem o poskytnutí rozhovoru na téma související s historií Židů v kontextu zvažované rehabilitace starého židovského hřbitova. Z rozhovoru, který je dostupný ZDE je patrné, že Dokoupilová se zaměřovala pouze na fakta a do vlastních úsudků, například ve vazbě na složitou politickou situaci okolo bývalého hřbitova, se nepouštěla. Například na dotaz novináře, co vidí za neochotou města k plánované rehabilitaci, reagovala: „To mohu těžko posoudit a vlastně bych se nerada do takového hodnocení vůbec pouštěla.“ Přesto byla Dokoupilová potrestána. „Dostala důtku, že mluvila s novinami bez souhlasu ředitele,“ potvrdila informaci HV bývalá muzejní pedagožka Jitka Svozílková.

Dva roky poté: Zádrapa v novinách kritizuje zřizovatele

Zádrapa se přitom odkazoval na ustanovení Organizačního řádu Muzea, podle kterého „s orgány státní správy, samosprávy a s masmédii mohou jednat jménem příspěvkové organizace zaměstnanci jen s vědomím a předchozím výslovným souhlasem ředitele nebo jeho zástupce“. V kontextu kauzy historičky Dokoupilové, jejíž vyjádření pro MF Dnes Zádrapa nazval „hrubým osobním selháním“ je přitom otázkou, zda ona rozhovor pronesla „jménem příspěvkové organizace“. Bývalý ředitel instituce proslul právě svérázným jednáním vůči zaměstnancům, které bylo nedávno řešeno inspektorátem práce, který konstatoval pět pochybení.

Zádrapa své odvolání v březnu veřejně kritizoval. Ironické je, že po čase se tak dopouštěl ještě závažnějšího pochybení než předtím Dokoupilová, kterou potrestal. Na rozdíl od ní kritizoval zřizovatele. „Byl jsem odvolaný bez udání důvodu. Ani mi to pan náměstek nepřinesl osobně, místo toho poslal dva neinformované úředníky. Před minulým čtvrtkem, kdy jsem odvolání dostal, mi nebylo nic řečeno. Za tři a půl roku jsem zažil spoustu útoků a lží vůči mé osobě. Bránit jsem se nemohl, nejsem redaktorem či dopisovatelem v nějakém médiu,“ vyjádřil se Zádrapa například pro Prostějovský deník.

Zádrapa však stále je zaměstnancem Muzea a jeho organizační řád se tak na něj vztahuje. „Je od 16.3 2018 v pracovní neschopnosti. Po jejím ukončení budu jednat v intencích Zákoníku práce,“ uvedla jeho zástupkyně Kamila Husaříková, která Muzeum dočasně řídí. Požádali jsme ji proto o zaslání jejcíh souhlasů s rozhovory Zádrapy pro média a případně s důtkami, kterými bylo porušení Organizačního řádu Zádrapovi vytknuto. „Tuto Vaši žádost odmítám z důvodu absolutní neexistence požadované informace,“ reagovala bez bližšího vysvětlení Husaříková. Redaktorovi HV se s Husaříkovou opakovaně nepovedlo telefonicky spojit, aby důvody své nečinnosti blíže vysvětlila.

Mlčí také samotný Zádrapa. Na dotazy HV dlouhodobě nereaguje.

 

Jakub Čech

0 komentářů

Další články