Dnes:21°C

Zítra:26°C

Středa 5.8. Kristián
Menu

Obhajoba prostějovského náměstka Fišera je nesmyslná, myslí si analytik protikorupčního fondu

Obhajoba prostějovského náměstka Fišera je nesmyslná, myslí si analytik protikorupčního fondu

30. 06. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Hanácký Večerník ve středu otevřel problematiku účetních závěrek společnosti SEVMEN, kde ve funkci jednatele působí náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer. Ten na naše dotazy, proč jím vedená firma porušuje od roku 2002 zákon, odpověděl pozoruhodným způsobem, kde si jeho odpověď v různých částech téměř odporuje. O rozbor Fišerovy reakce jsme požádali analytika Nadačního fondu proti korupci.

Ve sbírce listin, která je součástí Obchodního rejstříku, chybí účetní závěrky společnosti SEVMEN vedené náměstkem prostějovské primátorky Zdeňkem Fišerem už od roku 2002, od kdy povinnost závěrky zveřejňovat platí. Z dokumentů lze vyčíst základní ekonomické ukazatele týkající se dané firmy. Kauzu jsme otevřeli tento týden ve středu článkem, který je možné si přečíst ZDE.

O vyjádření, proč společnost SEVMEN léta porušuje zákon, jsme požádali přímo náměstka Fišera. Ten nám odpověděl, za což mu děkujeme. Zároveň jsme o rozbor Fišerových tvrzení požádali analytika Nadačního fondu proti korupci Janusze Konieczneho, který se problematice transparentnosti dlouhodobě věnuje.

Konieczny Fišerovy argumenty velmi důkladně rozebral a své závěry poskytl Hanáckému Večerníku. Zveřejňujeme proto obě stanoviska, aby si veřejnost mohla na případ vytvořit názor podepřený o co největší množství informací.

 

VYJÁDŘENÍ FIŠERA

Dobrý den

Děkuji za projevený zájem. Společnost  SEVMEN s.r.o. do dnešního nezahájila podnikatelskou činnost, v účetnictví byl  nulový pohyb a  následné hlášení je vacátní  . V loňském roce jsem se vzdal  funkce jednatele společnosti a  pokud je mi známo je požádáno o výmaz společnosti z podnikového rejstříku.

  Veřejně zveřejňované účetní uzávěrky jsou mnohdy zneužívány  organizovaným  zločinem k vykrádání  bytů   podnikatelů, což  se stalo i mým  společníkům.  Jsou  záměrně  podávána oznámení  na  Krajský  soud o  nezveřejněných uzávěrkách aby mohli být  vybráni solventní  podnikatelé k následnému vloupání.  Tyto praktiky  jsou mi navýsost odporné a lidi kteří je záměrně provádějí  patří morálně na samé dno společnosti.

Za zákon který  přikazuje zveřejňovat účetní závěrky nenesu  žádnou politickou odpovědnost.

  S pozdravem

Ing. Zdeněk Fišer

1.náměstek primátora města Prostějov

 

Pozn. red. – Odpověď náměstka Fišera neprošla korekturou a zveřejňujeme ji i včetně typografických a pravopisných chyb.

 

REAKCE NADAČNÍHO FONDU PROTI KORUPCI

1. „Veřejně zveřejňované účetní uzávěrky jsou mnohdy zneužívány  organizovaným  zločinem k vykrádání bytů

Odpověď NFPK:     Povinnost zveřejňovat účetní závěrky vyplývá z českých právních předpisů (zákonu o účetnictví a rejstříkového zákona), dále z evropských právních předpisů (účetní směrnice a první směrnice o společnostech). Zveřejňování účetních závěrek požaduji navíc i mezinárodni účetní standardy (IFRS) i americké účetní standardy (US GAAP). Lze tedy jasně konstatovat, že povinnost zveřejňovat účetní závěrky platí ve všech zemích západního ekonomicky vyspělého civilizovaného světa – včetně ČR.

Zveřejňování účetních závěrek společností, ve kterých figurují politici, rozhodně neslouží k vykrádání jejich bytů. Drtivá většina informací o podnikatelích je uvedena ve veřejně přístupných registrech či tedy výpisech z obchodního rejstříku (tedy nikoliv v účetní závěrce). Řadu informaci o stavu majetku lze vyčíst například z volně přístupného katastru nemovitosti či koneckonců i z registru majetkových přiznání, jelikož většina politiků má povinnost podávat svá majetková přiznání. Je proto naprostým nesmyslem, aby vykrádání bytů politiků či podnikatelů probíhalo z důvodu zveřejněných účetních závěrek.

                        

2. „Společnost  SEVMEN s.r.o. do dnešního nezahájila podnikatelskou činnost

Odpověď NFPK:     Zahájení podnikatelské činnosti má 3 základní kroky.[1] Prvním krokem je naplánování předmětu činnosti či jak se bude produkt a služba nabízet zákazníkům. V druhém kroku je nezbytné na základě přesné rozvahy a zvážení rizik přistoupit k získání podnikatelských oprávnění na příslušných úřadech. Třetím krokem je již samotný výkon podnikatelské činnosti.

Společnost SEVMEN s.r.o. byla do obchodního rejstříku zapsána 28. června 1996. Radní Zdeněk Fišer zde nejprve zastupoval spoluvlastníka z pozice předsedy představenstva a od 4.5 1999 zde až do dnešního dne zastává funkci jednatele. Podnikatelská činnost byla tedy již dávno zahájena. 

                                              

3. „v účetnictví byl nulový pohyb

Odpověď NFPK:     Toto tvrzení příliš nekoresponduje s nezrušením společnosti ze strany soudu, a proto by bylo vhodné toto doložit právě předložením účetních závěrek. Pokud by totiž před účinnosti nového občanského zákoníku (tedy před 1. 1. 2014) společnost po dobu delší než dva roky skutečně neprovozovala žádnou činnost, tak by ji soud zrušil a nařídil její likvidaci. Analogicky by se soud zachoval i po 1.1 2014 a to v případě, jestliže společnost není schopna po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel.[2]            

4. „následné hlášení je vacátní

Odpověď NFPK:     Podání podnětu rejstříkovému soudu je zcela standardní stejně jako upozornění a následný sankční postup ze strany soudu.       

5. „V loňském roce jsem se vzdal  funkce jednatele společnosti a  pokud je mi známo je požádáno o výmaz společnosti z podnikového rejstříku.

Odpověď NFPK:     V obchodním rejstříku je uvedeno, že Zdeněk Fišer je do dnešního dne jednatelem společnosti SEVMEN s.r.o. Pokud pan Fišer říká pravdu, tak by měl kontaktovat rejstříkový soud a zjistit, kde se stala chyba – rovněž v souvislosti s údajným „výmazem“ společnosti, které opět není uvedeno v obchodním rejstříku.

6. „Za zákon, který přikazuje zveřejňovat účetní závěrky, nenesu žádnou politickou odpovědnost.

Odpověď NFPK:     Zdeněk Fišer by měl pochopitelně z pozice jednatele společnosti SEVMEN s.r.o. dbát na to, aby společnost dodržovala platné zákony v České republice zvlášť v případě, že na nedodržování rejstříkového zákona je výslovně upozorněn.

 

Jakub Čech

 

reklama poutak

0 komentářů

Další články