Dnes:1°C

Zítra:1°C

Neděle 28.11. René
Menu

Prostějovští radní schválili další miliony do profesionálního sportu. Varování právníků navzdory

Prostějovští radní schválili další miliony do profesionálního sportu. Varování právníků navzdory

09. 07. 2018 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Ostrý spor poznamenal poslední předprázdninové jednání prostějovských radních. Na programu se totiž řešily čtyři takzvané reklamní smlouvy s prostějovskými profesionálními sportovními kluby. Hanácký Večerník získal materiál, který vzbudil mezi radními značné emoce a náměstek primátorky Jiří Pospíšil žádal jeho přepracování. Nelíbila se mu část, kde úředníci radní varovali před riziky netransparentního kontraktu. Přesto většina radních usnesení schválila.

S aplikací režimu dotačních podpor de minimis, podle kterého lze dát jednomu subjektu ve třech letech maximálně 200 tisíc eur (v přepočtu přes 5 milionů korun), se prostějovská radnice vypořádala po svém. Se sportovními kluby hodlá uzavřít smlouvu na takzvané reklamní služby: klub má například mít v názvu název města, na zápasech vyvěšený znak a promítat videospot. Jenom do klubu LHK Jestřábi Prostějov A – Team Jaroslava Luňáka tak letos půjde včetně DPH 5 milionů korun. Už roky se podobný systém smluv na marketing praktikuje s agenturou TK plus zdejšího sportovního bosse Miroslava Černoška.

Proti běžným dotacím má veřejná zakázka na reklamní služby jednu zásadní výhodu: klub nedostane dotaci, ale odměnu. Peníze nemusí nijak vyúčtovávat nebo dokládat jejich využití. „Blíží se komunální volby a bude třeba z něčeho financovat předvolební kampaně,“ vysvětlil člověk obeznámený se situací s prostějovskou politikou.

Schválit tento postup je riziko, píšou úředníci

Důkazem, že se na prostějovském magistrátu po odchodu kontroverzního tajemníka Lubomíra Baláše hnuly ledy, je návrh, který k reklamním smlouvám připravili úředníci magistrátu. Hanácký Večerník jako první z médií získal jeho znění. Z něj vyplývá, že právní oddělení nedoporučilo uzavření smlouvy bez náležité ekonomické analýzy. „Předkladatelé považují za nutné upozornit Radu města Prostějova, že s ohledem na nevyjasněnost účelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků je schválení předloženého postupu rizikové,“ stojí v materiálu, za jehož věcnou správnost odpovídá šéfka kanceláře primátorky Jaroslava Tatarkovičová. Spolu s ní materiál předložila vedoucí odboru kanceláře tajemníka Jana Orságová.

Úhrada za reklamu nesmí být skrytou dotací, varuje právník

Magistrát oslovil s žádostí o stanovisko právníka Michala Kincla, který se problematikou veřejné podpory zabývá. „Z jeho vyjádření je zřejmé, že obce mohou sjednávat reklamní smlouvy s profesionálními kluby. Aby se však nejednalo o veřejnou podporu, musí se jednat o smlouvu uzavřenou za tržních podmínek, kterou by za stejných podmínek uzavřel soukromý subjekt. (…) Úhrada za reklamu tudíž nesmí být skrytým dotováním klubu,“ cituje důvodová zpráva závěry právníka Kincla a vypočítává možnosti, jak poznat, že cena v návrhu je skutečně cenou tržní.

Úředníci z Odboru kanceláře tajemníka však explicitně upozorňují, že nejsou schopni posoudit účelnost a hospodárnost vynakládání veřejných prostředků v souvislosti s těmito smlouvami s tím, že toto je věcí složité ekonomické analýzy, kterou by mohl provést znalec, případně by se k tomu mohl závazně vyjádřit soud. Dále odkazují na zákon o obcích, podle kterého musí být obecní majetek využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce. „V této souvislosti je nutno posoudit efektivitu reklamy vzhledem k počtu a délce odehraných utkání na hrací sezónu, posoudit návštěvnost jednotlivých zápasů a délku a četnost přenosu v komunikačních médiích.“

Úředníci dostali odvahu, radní ji budou nyní potřebovat

Nebývá přitom obvyklé, aby prostějovští úředníci získali odvahu a v návrhu jasně upozornili na jeho možná úskalí. Podle informací HV proto byli vystaveni tvrdému tlaku ze strany části radních, která pro návrh hlasovala. Nejvýraznějším zastáncem pak byl náměstek primátorky Jiří Pospíšil (Pévéčko). Jednací síň naopak opustila náměstkyně Ivana Hemerková (Pévéčko) a sociálně demokratické radní Milada Galářová a Jana Halvadžievová. Naopak pro se tak kromě Pospíšila vyslovili komunisté a zbylí sociální demokraté v čele s primátorkou Alenou Raškovou. Ze strany náměstka Pospíšila byla dokonce patrná snaha odstranit část důvodové zprávy.

Varování úředníků má přitom pro radní zásadní dopad. „Pokud se zastupitel spolehne na informace, které mu sama obec pro účely rozhodování předala, nelze mu klást k tíži, že se tyto materiály ukázaly jako chybné a že se jimi tento zastupitel řídil,“ konstatuje Ministerstvo vnitra ve svém metodickém doporučení. Naopak pokud zastupitel hlasuje pro kontrakt, který je pro obec nevýhodný, i přes to, že byl upozorněn na rizika a nehospodárnost takového jednání, vystavuje se riziku trestního stíhání a náhrady škody.

To přitom není jediné riziko celé akce. Pokud by se prokázalo, že smlouva o reklamě je skrytou dotací, mohlo by to vyústit v její soudní zneplatnění. „Důsledkem zastření skutečného účelu smlouvy účastníky může být absolutní neplatnost této smlouvy, pokud by smlouva svým obsahem nebo účelem odporovala zákonu nebo jej obcházela anebo se příčila dobrým mravům,“ rozhodl už dříve Nejvyšší soud České republiky.

 

Jakub Čech

Další články