Dnes:9°C

Zítra:9°C

Úterý 12.11. Benedikt
Menu

Protokol inspektorátu práce: prostějovské Muzeum porušilo zákon pětkrát

Protokol inspektorátu práce: prostějovské Muzeum porušilo zákon pětkrát

19. 03. 2018 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Do hledáčku inspektorů dohlížejících na dodržování zákoníku práce se dostalo i Muzeum a galerie v Prostějově. Podle závěrů inspektorátu práce, které získal Hanácký Večerník, Muzeum nezajistilo rovné zacházení se zaměstnanci, nesprávně odebralo osobní příplatek konzervátorce Ireně Loubalové, další zaměstnankyni zařadilo do nesprávné platové třídy a nevytvářelo příznivé pracovní podmínky.

Instituce řízená sociálním demokratem Danielem Zádrapou je svým chováním k zaměstnancům už pověstná. Zádrapa se totiž nedlouho po svém nástupu některých nepohodlných pracovníků zbavil, rozšiřuje se však i řada lidí, kteří práci v Muzeu opustili dobrovolně a poukazovali na nestandardní praktiky a chování ředitele Zádrapy i jeho zástupkyně Kamily Husaříkové. Hanácký Večerník situaci v Muzeu dlouhodobě mapuje.

Právě kvůli podnětům bývalých zaměstnanců se situací v krajem zřizované příspěvkové organizaci začala zabývat také pracovní inspekce. Po čtyřech kontrolách v průběhu roku 2017 inspektoři šetření uzavřeli a shledali v postupu Muzea patero porušení předpisů. Hanácký Večerník má závěry z kontroly k dispozici.

 

Pochybení č. 1 – chyběl údaj v Potvrzení

Hned první konstatovaný problém souvisí s vyhozením konzervátorky Ireny Loubalové. Poté co dostala z důvodu údajné nadbytečnosti výpověď, jí Muzeum vystavilo takzvané Potvrzení o zaměstnání, které se vydává zpravidla pro úřad práce anebo správu sociálního zabezpečení. Podle zákoníku práce v něm musí být uveden druh konaných prací, tedy co bývalá zaměstnankyně vlastně dělala. Muzeum jej tam však neuvedlo.

„Jmenovaná potvrzení převzala bez připomínek a dodnes vůči bývalému zaměstnavateli nevznesla žádné požadavky na potvrzení v jiné podobě,“ hájí se Zádrapa s tím, že potvrzení o zaměstnání bylo vytištěno z počítačového programu na personalistiku. Zádrapova konstrukce, že by vyhození zaměstnanci měli hlídat, zda neporušil nějaký zákon, ale neuspěla.

Pochybení č. 2 a č. 3 – V době překážek na straně zaměstnavatele přišla konzervátorka o „osobko“

„Kontrolovaná osoba nezajistila rovné zacházení se zaměstnankyní, pokud jde o poskytování jiných peněžitých plnění tím, že této zaměstnankyni odebrala osobní příplatek v době, kdy jí neumožnila vykonávat práci, tedy kdy této zaměstnankyni vznikly překážky na straně zaměstnavatele a v důsledku tohoto bylo zaměstnankyni vyplaceno odstupné v částce nižší než by tato zaměstnankyně obdržela, pokud by jí zaměstnavatel osobní ohodnocení při překážkách v práci na straně zaměstnavatele neodebral,“ konstatovali nekompromisně inspektoři.

Peníze, o které byla odebráním osobního ohodnocení připravena, hodlá konzervátorka Loubalová po Muzeu požadovat.

Kromě toho ale Muzeum pochybilo, když důvod odebrání osobního příplatku neuvedlo v novém platovém výměru. I tento průšvih Zádrapa vysvětlil softwarovým programem a tím, že Loubalová si na to u něj nestěžovala.

Samotné odebrání osobního ohodnocení pak Zádrapa omlouvá tím, že k němu došlo na základě konzultace s advokátní kanceláří. Její jméno neznáme, zodpovědnost však jde na vrub Muzea.

Pochybení č. 4 – Zaměstnankyně brala nižší plat, než na jaký měla nárok

Tento problém působí, jako by si jej Zádrapa odnesl ze svého předchozího působiště z Magistrátu, kde působil jako hlavní památkář. Zaměstnankyně totiž dostávala plat v 10. třídě, ačkoliv podle náplně práce měla být zařazena o třídu výš. Podobný problém se přitom před časem řešil na Magistrátě u zaměstnanců stavebního úřadu.

Zádrapa argumentuje, že dotyčná pracuje v Muzeu pouze na poloviční úvazek za mateřskou dovolenou. Vzápětí se však přiznal, že nastavená náplň práce neodpovídá skutečnosti. „Bude tudíž nutno změnit pracovní náplň a přizpůsobit ji realitě prováděné práce, což bude plně odpovídat i současnému platovému zařazení,“ napsal Zádrapa v Námitkách proti kontrolnímu protokolu.

Pochybení č. 5 – nevytváření příznivých pracovních podmínek

Podle zákoníku práce platí, že řídicí osoby musí soustavně vytvářet příznivé pracovní podmínky. Inspektoři se proto na chování vedoucích osob ptali 31 současných a 4 bývalých zaměstnanců. Z vyjádření, které obdrželi, popisujících letitou šikanu, se tají dech. Zádrapa nicméně zjištění zpochybňoval s tím, že vzhledem k časové prodlevě se mohli respondenti domluvit a tlak sjednotit.

 

Své kauzy pro Hanácký Večerník Zádrapa zásadně nekomentuje. Proti zjištění inspektorátu podal námitky, které mu již byly dle našich informací zamítnuty. „V případě zjištění nedostatků jsou kontrolované osoby zásadně vyzývány k podání tzv. Zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou se stanovením přiměřeného termínu, který se odvíjí od charakteru zjištěných nedostatků. V konkrétním případě byla tato lhůta stanovena do 30. 4. 2018,“ uvedl vedoucí právního oddělení oblastního inspektorátu práce Petr Kaňa na dotaz, jak se bude kauza vyvíjet. Vyloučeno není ani to, že proti Muzeu bude zahájeno správní řízení, kde by mu hrozila za pochybení pokuta.

O způsobu Zádrapovy argumentace a i zjištěních v oblasti šikany budeme podrobně informovat. Informace o tom, jak argumentoval ve svých Námitkách, přineseme pravděpodobně už v tištěném vydání ve čtvrtek 22. března.

 

Jakub Čech

0 komentářů

Další články