Dnes:9°C

Zítra:9°C

Úterý 12.11. Benedikt
Menu

Řešte tajemníka Baláše, vyzývá prostějovskou primátorku opozice

Řešte tajemníka Baláše, vyzývá prostějovskou primátorku opozice

15. 12. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Prostějovským opozičním politikům už dochází trpělivost s nejvyšším radničním úředníkem. Tajemník Baláš má na kontě spoustu porušení zákona a jak Hanácký Večerník odhalil, ani ke svým podřízeným se nechová zrovna slušně. Primátorka Rašková nyní Balášova pochybení nekomentuje, zatím mlčí i centrála ČSSD.

O problémech prvního muže prostějovského magistrátu jsme na Hanáckém Večerníku už několikrát psali. Pravděpodobně se jedná o jediného tajemníka tak velkého magistrátu v Česku, který byl v souvislosti s výkonem své funkce uznán vinným z přestupku. Baláš se zároveň podílel na organizaci kontroverzních výběrových řízeních na posty na radnici a jeho chování k zaměstnancům je rovněž terčem kritiky. Byl to také on, kdo radním zatajil důležitou informaci v kauze obchodní galerie Manthellan.

Snažili jsme se pochopitelně dát prostor k vyjádření i druhé straně a v pondělí jsme kontaktovali tiskovou mluvčí Magistrátu Janu Gáborovou s možností zaslání vyjádření. „Rozešlu vedení města i panu tajemníkovi ke zvážení, zda se k tomu chce někdo z nich vyjádřit,“ sdělila obratem. Do čtvrtka nabídky nevyužili a kauzy komentovat nechtějí. Stejnou dobou jsme oslovili také tiskové oddělení České strany sociálně demokratické, která Prostějovu vládne a jejíž politici jsou přáteli právě s kritizovaným úředníkem. Ani z Lidového domu nedorazila odpověď, a to přes opakované urgence.

Teď už však dochází trpělivost prostějovské opozici. „Osoba, která je odpovědná za za plnění úkolů obecního  úřadu, mezi které je třeba bez pochyby zařadit i povinnost dodržovat platné  zákony, sama porušuje zákon. Tato skutečnost pak ovlivňuje důvěryhodnost a nahlížení občanů na celý magistrát,“ okomentoval problém předseda prostějovské Strany zelených Ivo Lužný.

hvrek

Zastupitelé za Změnu pro Prostějov, TOP 09, ODS a klub nezávislých se však rozhodli kontaktovat přímo primátorku Prostějova Alenu Raškovou otevřeným dopisem. Uvádí v něm, že Baláš byl před časem usvědčen z porušení zákona Magistrátem města Olomouce a že dlouhodobě vykonává vedlejší práce, aniž by k tomu měl řádné povolení. „Jsme toho názoru, že by ve vedení tak velkého úřadu neměl působit člověk, který má sám problém s dodržováním platných zákonů,“ stojí v dopise, který níže publikujeme v plném znění. Z opozičních stran se nepřipojili pouze lidovci

Jakub Čech

 

Otevřený dopis primátorce

Vážená paní primátorko,

se znepokojením sledujeme působení tajemníka Magistrátu města Prostějova, pana Ing. Lubomíra Baláše. Nejste-li o všech závažných skutečnostech informována, touto cestou Vám je sdělujeme.

Pan Ing. Lubomír Baláš v žádném z tzv. majetkových přiznání dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, neuvedl existenci pracovněprávního vztahu se společností Vodovody a kanalizace Prostějov a.s., pouze v části jiných příjmů uvedl částku, kterou z tohoto smluvního titulu získal. Existenci pracovní smlouvy jako takové však dlouhodobě tajil. Celkem osmkrát tak porušil zákon o střetu zájmů. Nevíme, zda je Vám známo, že Magistrát města Olomouce rozhodnutím č.j. SMOL/219125/2016/OSC/PREST/BOH uznal obviněného Ing. Baláše vinným z popsaného přestupku a uložil mu pokutu ve výši 3000,- korun a povinnost nahradit náklady spojené s projednáváním přestupku ve výši 1000,- korun. Proti rozhodnutí se sice Ing. Baláš odvolal ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, avšak ani v odvolání nepopírá, že skutečnost, byť z nedbalosti, neuvedl. Argumentuje pouze tím, že správní orgán jednal proti smyslu právní úpravy a že napadané rozhodnutí je výsledkem formalistického přístupu Magistrátu města Olomouce. I případné rozhodnutí, kterým by nadřízený orgán vyhověl odvolání Ing. Baláše a rozhodnutí prvoinstnančního orgánu zrušil by tak nepopřelo skutečnost, že Ing. Baláš zákon porušil.

Jak je Vám zřejmě známo, Ing. Lubomír Baláš vykonává dlouhodobě pracovněprávní vztah se společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., kde pracuje jako tajemník představenstva. Souhlas starosty města Prostějova získal v době, kdy byl řadovým vedoucím odboru tehdejšího Městského úřadu - finančního. Jako tajemník úřadu o nové povolení nepožádal, čímž podle našeho názoru došlo k porušení zákona.  Z toho, že vedení města souhlasilo s tím, aby řadový vedoucí odboru vykonával tuto vedlejší činnost, nelze vyvozovat, že by souhlasilo i s tím, aby podobný pracovní poměr měl i samotný tajemník Magistrátu města. Rovněž analýza organizace Frank Bold potvrdila závěr, že povolení není platné. Ing. Lubomír Baláš tedy neměl platný souhlas k výkonu této činnosti.

Podle informací, které sdělil Magistrát města Prostějova na žádost jednomu z občanů města, má Ing. Baláš v osobním spise pouze povolení k výkonu výdělečné činnosti ve Vodovodech a kanalizacích a na Úřadě vlády České republiky. Jak ale můžete sama zjistit z registru oznámení, pan Ing. Baláš vykonával pracovněprávních vztahů podstatně více, evidentně bez platného povolení.

Jedná se o řadu porušení zákona, kterou nelze dále tolerovat. Vzhledem k tomu, že tato provinění nejsou první a již jednou porušil zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsme toho názoru, že by ve vedení tak velkého úřadu neměl působit člověk, který má sám problém s dodržováním platných zákonů.

Vzhledem k novým skutečnostem Vás žádáme, abyste situaci adekvátně řešila.

Zastupitelský klub Změna pro Prostějov

Zastupitelský klub TOP 09

Zastupitelský klub ODS

Klub nezávislých zastupitelů

0 komentářů

Další články