Dnes:9°C

Zítra:9°C

Úterý 12.11. Benedikt
Menu

Soud zamítl žalobu Manthellanu proti Prostějovu. Investor pozemky zabral na truc, konstatoval soudce

Soud zamítl žalobu Manthellanu proti Prostějovu. Investor pozemky zabral na truc, konstatoval soudce

23. 06. 2018 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Olomoucký developer Manthellan, který plánuje v centru Prostějova postavit nákupní galerii, neuspěl u zdejšího okresního soudu. Žádal, aby soud městu nařídil uvést pozemky bývalé sodovkárny do původního stavu, tedy vrátit na ně skruže, které tam umístil Manthellan v prosinci loňského roku s odůvodněním, že bude na místě provádět archeologický výzkum. Soudce Váňa přitom konstatoval, že předmětná nájemní smlouva je absolutně neplatná a že nájem, který město přijímalo je jeho bezdůvodným obohacením. Pozemky společnost podle něj zabrala na truc. Hanácký Večerník má usnesení soudu k dispozici.

Plán postavit na místě současného společenského domu, tržnice a bývalé sodovkárny obchodní galerii přináší problémy už od samého počátku. Město investora, společnost Manthellan, ve smlouvě zbavilo povinnosti postavit na místě společenský sál. Soud proto už před třemi lety konstatoval, že smlouva je neplatná, protože odporuje schválenému záměru. Město se tehdy proti rozhodnutí odvolalo, případ nyní vrátil Nejvyšší soud zpět do odvolacího řízení, aby mohl být vysloven definitivní závěr o její platnosti. Kauza byla předmětem mnoha jednání zastupitelstva, soudních rozhodnutí, několikatisícové petice občanů i debat před komunálními volbami.

Kromě Smlouvy o smlouvách budoucích uzavřela radnice s Manthellanem také nájemní smlouvu na plochu po bývalé sodovkárně u Cyrilometodějského gymnázia, jejíž nájemní právo ale skončilo s rokem 2017. Podle soudce Vladimíra Váni, někdejšího předsedy prostějovského soudu, který dostal kauzu na stůl, je ale i tato nájemní smlouva neplatná, protože odporuje předem zveřejněnému záměru pronájmu na dobu určitou. Nezpevněná plocha po bývalé sodovkárně roky sloužila bezplatnému parkování bez zájmu o její využití ze strany jejího vlastníka, prostějovské radnice i Manthellanu, který za ni městu platil nájem.

Pozemky Manthellan zabral na truc, provádění průzkumu předstíral, konstatoval soudce

Dusno kolem místa začalo být až v prosinci 2017, kdy Manthellan plochu zabral a zatarasil betonovými skružemi, přičemž k tomuto kroku došlo v době, kdy představitelé radniční koalice začínali měnit názor na platnost smluv. Právě tuto souvislost soudce Váňa výslovně zmínil. „Žalobce tedy evidentně své nájemní právo k pozemkům nevykonával s výjimkou konce roku 2017, kdy nejspíše žalovanému „na truc“ vjezdy na pozemky zatarasil betony a předstíral provádění archeologického průzkumu na nich, když žalovaný tlumočil mu svůj závěr o neplatnosti nájemních smluv, resp. o ukončení nájmu k 31. 12. 2017,“ píše Váňa.

Manthellan tak neuspěl s žalobou, aby se město zdrželo rušené držby a navrátilo místo do původního stavu než skruže odstranilo. Soud o žalobě rozhodl 14. června 2018, musel splnit patnáctidenní zákonnou lhůtu, která je pro tento typ řízení stanovena.

„Město nebylo s to vybudovat parkovací dům“

Hanácký Večerník má znění usnesení k dispozici. A jisté je, že radniční koalice nebude mít enormní zájem na jeho zveřejnění, přestože město u soudu vyhrálo. Konstatuje se v něm, že pokud město od Manthellanu přijímalo nájemné z titulu této smlouvy, jde o bezdůvodné obohacení. To přitom tvrdili před nedávnem opoziční zastupitelé. Jedna z nich, Hana Naiclerová na jednom z posledních jednání žádala, aby město tyto peníze vrátilo. Její výzva tehdy zůstala bez odezvy. „Žalovaný totiž ani dnes do užívání pozemků nikterak rušivě nezasahuje, ponechává je, byť jsou jeho nesporným vlastnictvím, k bezplatnému a neorganizovanému užívání veřejnosti k parkování vozidel (když už zřejmě nebyl s to dosud vybudovat v lokalitě evidentně potřebný parkovací dům) a to stejně jako to činil sám žalobce od r. cca 2010,“ píše Váňa. Svůj závěr, že archeologický průzkum je pouze předstíraný opřel o místní šetření, kdy nebyly zjištěny žádné známky po provádění jakéhokoliv výzkumu.

Dohodněte se nad nechtěnou či přebytečnou galerií, vyzval město a Manthellan soudce

Zásadní roli v rozhodnutí soudu ale hrály tři faktory: prostějovská radnice nijak držbu a výkon nájemního práva neruší, neboť Manthellan nájemní právo fakticky nevykonával, podle nájemní smlouvy mělo skončit s koncem roku 2017 a především, toto právo „je stiženo vadou spočívající v absolutní neplatnosti nájemní smlouvy“. „Není sporu o tom, že žalobce ovšem nemovitosti fakticky nevyužívá, od doby uzavření mezi účastníky sporné smlouvy o smlouvách budoucích, resp. nájemní smlouvy, užívají předmětné nemovité věci, které jsou ve vlastnictví žalobce, občané, veřejnost, k bezplatnému a neorganizovanému parkování osobních vozidel,“ vysvětluje soudce svůj závěr, proč Manthellan nikdy nájemní právo nevykonával.

Závěrem svého rozhodnutí Váňa doporučil účastníkům řízení vzájemnou dohodu. „Třeba za pomoci mediátora, před dlouhodobými a nákladnými spory s nejistým výsledkem v souvislosti s dnes už možná i nechtěnou či přebytečnou obchodní Galerií Prostějov,“ ohodnotil soudce celý případ.

Tiskový mluvčí Manthellanu Juraj Aláč na žádost o stručný komentář k usnesení soudu nereagoval.

Jakub Čech

0 komentářů

Další články