jaro_banner_web

bannery-vanoce-1_728x90

Jak se ztrácejí prachy: Fabie Technických služeb Litovel jezdí za 18 litrů na sto

Litovel je na nohou. Zpráva Finančního výboru města odhalila podezřelé nakládání s čerpáním pohonných hmot v místních Technických službách, a to způsobem, kterého si nebylo možno nevšimnout. Služební Fabie pravidelně tankuje víc, než se jí vejde do nádrže, a jezdí na 18 litrů na sto kilometrů. Opoziční zastupitel Skála napsal o celé věci článek do radničního periodika, ten byl ale vládnoucí garniturou zastaven.

Oficiálním důvodem k odmítnutí textu, který poukazoval na nehospodárné nakládání s pohonnými hmotami, mělo být dodání textu po uzávěrce. Místo něj ale radnice publikuje vlastní materiál, podle kterého "nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky." Jak přesně si lze vyložit slovo "závažné" je na čtenářích samotných.

Vcelku naivní krádež. Ale chvíli procházela...

V loňském roce proběhla v Litovli kontrola Finančního výboru města, která odhalila podezřelé nakládání s pohonnými hmotami v místních Technických službách. Na základě zprávy, kterou Finanční výbor zpracovat pro Radu města, byl zajištěn nezávislý audit, který výsledky šetření v podstatě potvrdil.

neolstav inz ucetni

Vedení města ale začalo popsaná zjištění bagatelizovat s tím, že se jedná pouze o špatnou evidenci. Jenže věc má háček, a ne malý:  Osoba, která zodpovídá za zjištěné skutečnosti coby zaměstnanec Technických služeb Litovel v pozici dispečera je totiž současně členem Rady města. Ředitel Technických služeb (který pravděpodobně o ničem nevěděl) je v zastupitelstvu města, a oba jsou součástí koalice. Na jednání Zastupitelstva pak bylo ze strany předsedy finančního výboru (i on je člen Rady města a koalice) zjištěno, že je vše v pořádku, a zpracovatel finanční zprávy a opoziční zastupitel Skála byl obviňován z toho, že se jedná o jeho osobní útoky.

Zjištění přitom byla poměrně závažná. Služební Fabie tankovala do nádrže v určitém období 49 litrů, přestože měla obsah pouze 45 litrů, a brázdila silnice se spotřebou 18 litrů na sto kilometrů. Vedení města se ale k celé věci staví prapodivně. Audit, který potvrzuje závěry finanční kontroly, je z neznámého důvodu nezveřejněn. Redakce Hanáckého Večerníku pracuje na jeho získání z jiných zdrojů. Navenek je tedy prezentováno, že je vše v pořádku, ale dokument podle našich zjištění přitom obsahuje identické závěry, jaké jsou v zápise zpracované z kontroly provedené finančním výborem.

"Řešení je jednoduché. Vyzývám radu města ke zveřejnění auditu na stránkách města. Audit není tajný a každý si může udělat názor. Věřím, že moji výzvu rada města vyslyší a pokud ne, tak požádejte o seznámení s auditem podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a bude zřejmé jak je to s deklarovanou transparentností. Doufám, že se rada města nebude cítit „napadena“ názorem a výzvou opozičního zastupitel," uvedl k celé věci opoziční zastupitel Jaroslav Skála.

-vb-

Pro komerční prezentaci Vaší společnosti jsme připravili rychlý a jednoduchý postup pro tištěnou i online verzi Večerníku.

komercni_zona

    • navrh web nabah

       

    •  

 

dot

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. RozumímVíce