Zde může být vaše reklama.

OSUD SLAVNÉHO FESTIVALU Dvořákova Olomouc nebude, nejsou peníze. Co bude dál?

Dvořákova Olomouc nebude, nejsou peníze. Co bude dál?

foto: Moravská filharmonie Olomouc

26. 03. 2023 - 19:18

Pořádný rozruch na kulturní scéně způsobila zpráva o zrušení letošního ročníku festivalu Dvořákova Olomouc. Z kulturní roviny se velmi rychle přenesl do roviny politické, tématem to bylo i na jednání městského zastupitelstva 7. března. Opozice vyčetla vedení města mimo jiné to, že o špatné finanční situaci vědělo a přesto nic neudělalo.

V únoru filharmonie oznámila, že tradiční festival letos nedokáže z finančních důvodů zajistit v dosavadní podobě a že pro posluchače připravilo náhradní menší akci pod názvem MFOpen. Ředitel filharmonie Jonáš Harman v této souvislosti uvedl: „Jako ředitel jsem stál před velmi těžkým rozhodnutím, ale jsem si vědom primárního úkolu Moravské filharmonie. Náš ekonomický výhled pro letošní rok ukázal, že bude nutné přehodnotit plán sezóny 2022/2023 a učinit opatření. Zrušení Dvořákovy Olomouce pro letošní rok se ukázalo jako to nejsmysluplnější řešení, díky kterému budeme moci garantovat zachování ostatní programové nabídky a její kvalitu.“

Zřizovatelem filharmonie je město, gesčně spadá pod náměstka primátora Viktora Ticháka. Ten k situaci původně uvedl: „Vnímáme tradici festivalu, proto doufáme, že se jedná o provizorní řešení, které muselo vedení filharmonie učinit. Souběžně s tím pracujeme na dlouhodobém koncepčním řešení financování jak Moravské filharmonie, tak Moravského divadla, protože v současnosti jsme se dostali na hranici udržitelnosti. Fakt, že Moravská filharmonie za současných podmínek nedokáže uspořádat festival Dvořákova Olomouc, je jedním z důkazů.“

Jenže s tímto vysvětlením se vůbec nespokojila opozice. Vyostřená debata se spustila během březnového jednání zastupitelstva u bodu rozpočtové změny, kdy šlo o navýšení provozních rozpočtů filharmonie a divadla kvůli zákonnému navýšení platů. „O problému se vědělo už vloni, v srpnu jsme s kolegou Bačákem jednali s vedením Moravské filharmonie a Moravského divadla a hovořili jsme o tom, že se budoucí koalice bude muset touto situací zabývat. Proto mě nesmírně zaráží, proč jste při schvalování rozpočtu v prosinci o situaci neinformovali a řešíme to až teď,“ uvedla Markéta Záleská, zastupitelka za koalici stran Spolu jsme Olomouc a bývalá náměstkyně pro kulturu. „V situaci, kdy navyšujeme rozpočet na provoz těchto organizací, současně ruší město mimořádně významný festival Dvořákova Olomouc, který jsme vždy uváděli jako jednu z hlavních kulturních událostí. … Přestáli jsme covid, navyšujeme peníze na provoz a pak zrušíme takový festival. To je ostudné.“

„Příspěvek města na festival byl v minulých letech jeden milion korun. Podle mého názoru je politickou povinností představitelů města takový festival zajistit,“ uzavřela Markéta Záleská.

Následovala dlouhá debata, v níž ředitel Jonáš Harman potvrdil, zazněla zajímavá prohlášení a informace. Primátor Miroslav Žbánek například uvedl, že se o zrušení letošního ročníku festivalu dozvěděl z médií. Padla i zmínka o vyjednávání s Olomouckým krajem o tom, že kraj letos finančně podpoří nákladné budování dílen Moravského divadla. „Proto teď na kraj netlačíme, aby se současně podílel na pokrytí zvýšených provozních nákladů divadla a filharmonie,“ řekl náměstek pro kulturu Viktor Tichák.

Zrušení Dvořákovy Olomouce označil náměstek Tichák za dramaturgické rozhodnutí v působnosti ředitele filharmonie s tím, že pořádání festivalu ani není součástí zřizovací listiny filharmonie, na jejímž základě se město o tuto kulturní instituci stará. „Je to manažerské rozhodnutí, které padlo už dříve. Ostatně Moravská filharmonie ani nežádala v rámci víceletých krajských grantů o dotaci na Dvořákovu Olomouc, ale na mezinárodní varhanní festival. Ten je lépe vyprofilovaný a má pevnější pozici. I když má Dvořákova Olomouc také dlouhodobou tradici, přece jenom se čas mění a je třeba reflektovat konkurenceschopnost jednotlivých festivalů,“ reagoval na vystoupení zastupitelky Záleské náměstek primátora Viktor Tichák. „Když Dvořákova Olomouc vznikala, byla ojedinělou Dvořákovskou akcí, dnes je podobných festivalů v republice mnoho. Současně i v Olomouci od té doby vznikly další festivaly vážné hudby, které zvyšují konkurenci. Myslím, že festivalová kultura klasické hudby je v Olomouci na velkém vzestupu, takže ani při zrušení jedné akce nedochází k vážné redukci. Nicméně neberme to jako fatální rozhodnutí, které by mělo nutně vliv na další ročníky. Celé to souvisí s velkou koncepční debatou o Moravské filharmonii, která teď běží,“ dodal náměstek Tichák.  

„Já sám jsem se o zrušení Dvořákovy Olomouce dozvěděl až ex post a nakonec jsem si to přečetl v novinách, včetně toho nešťastného komentáře, že důvodem jsou peníze. Současně jsem byl ujištěn, že se nejedná o trvalé zrušení, ale jen o tento ročník,“ reagoval na předřečníky primátor Miroslav Žbánek.

„Vyděsilo mě, když pan náměstek mluvil o konkurenci ostatních Dvořákových festivalů… ,“ glosoval debatu zastupitel Jan Holpuch. „Když jsme vloni debatovali parametry letošního rozpočtu, a diskutovali jsme o navýšení provozních nákladů, bylo řečeno, že filhamornie má rezervní fond, který k tomu využije. Ani jednou přitom nezaznělo, že by došlo ke zrušení festivalu. Považuji za nešťastné, že nás o tom pan náměstek neinformoval v době, kdy o tom věděl.“

Pro příznivce klasické hudby a tradičního olomouckého svátku tohoto žánru je teď podstatné, zda jde o jednorázový krok nebo se mají o osudy své oblíbené akce bát i do budoucna. Moravská filharmonie poskytla Večerníku toto vyjádření: „Rozhodnutí o zrušení Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc je důsledkem dlouhodobě nedořešeného financování Moravské filharmonie. Zřizovatel v současné době hledá udržitelné koncepční řešení, které by podle aktuálních informací mělo být představeno v červnu tohoto roku. Na to je přímo navázána debata o budoucnosti festivalu Dvořákova Olomouc, a proto v tuto chvíli nedokážeme garantovat, jaká je jeho budoucnost. Předpokládáme, že zrušení letošního ročníku je provizorním řešením.“

Hanácký Večerník bude každopádně vývoj situace ohledně Dvořákovy Olomouce a kultury v našem městě sledovat.  

Festival připomíná vřelý vztah hudebního génia k Olomouci

Festival Dvořákova Olomouc staví na skutečnosti, že Antonín Dvořák byl skutečně velmi významně spojen s hudební historií města. V letech 1888 – 1898 často umělecky působil v Olomouci, spolupracoval s hudebně pěveckým spolkem Žerotín, jehož se stal dokonce i čestným členem. Skladatel dedikoval svou kantátu Sv. Ludmila přímo Žerotínu, v Olomouci uvedl také premiéry dvou nejvýznamnějších vokálně instrumentálních děl  Te Deum a Requiem, která zazněla poprvé na evropském kontinentu právě v Olomouci.

Na festivalu se pravidelně představovali špičkoví umělci a soubory, jako například Igor Oistrach, Mstislav Rostropovič, Gidon Kremer, Ivan Moravec, Jiří Bělohlávek, Eva Urbanová, Peter Dvorský, Mischa Maisky, José Cura, Ramón Vargas, Kremerata Baltica či Václav Hudeček, který byl také uměleckým garantem festivalu.

Další články