Zde může být vaše reklama.

Doma i v cizině Moravská filharmonie zahraje k zahájení předsednictví

Moravská filharmonie zahraje k zahájení předsednictví

foto: mffo.cz

30. 06. 2022 - 18:00

U příležitosti zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a oslav 100. výročí založení Svazu Čechů v Chorvatsku odehraje v červenci Moravská filharmonie celkem tři koncerty. Skladby významných českých skladatelů poprvé zazní 4. července v běžně nepřístupném prostoru nádvoří Hanáckých kasáren v Olomouci. Se stejným programem pak Moravská filharmonie vystoupí před chorvatským publikem – 7. července v koncertním sále Vatroslava Lisinského v Záhřebu a 8. července v kinosále v Daruvaru.

Olomoucký kraj a Moravská filharmonie Olomouc zvou v pondělí 4. července na klasickou hudbu do Hanáckých kasáren. Smyčce rozezní běžně nepřístupné nádvoří u příležitosti zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Akci udělil záštitu ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Celý výtěžek bude věnován na pomoc uprchlíkům, kteří pobývají v Olomouckém kraji. Vstupné je sto korun a volitelná je případná podpora uprchlíkům prostřednictvím přednastavených hodnot voucherů.

„Koncerty, které Moravská filharmonie ve spolupráci s dirigentem Debashishem Chaudhurim připravila k příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, staví na tradiční české hudbě a jejích největších skladatelských velikánech. Zazní skladby z pera Bedřicha Smetany, Josefa Suka, Vítězslav Nováka, Oskar Nedbala a koncert zakončí nejhranější z děl našich skladatelů – Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. Je pro nás velkou ctí, že první z koncertů, který bude mít také benefiční rozměr, můžeme nabídnout našim posluchačům v Olomouci, abychom následně reprezentovali město Olomouc a Olomoucký kraj v Chorvatsku na dalších dvou koncertech, a sice v Záhřebu a v Daruvaru, městě, kde sídlí nejstarší krajanský spolek Čechů v Chorvatsku,“ říká ředitel Moravské filharmonie Olomouc Jonáš Harman.

Koncerty pro chorvatské publikum proběhnou pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského a předsedy vlády Chorvatské republiky Andreje Plenkoviće.. „Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a sté výročí Svazu Čechů v Chorvatsku jsou pro nás natolik významnými událostmi, že jsme se rozhodli si je připomenout takto slavnostním způsobem. Obě velmi dobře dokumentují náš aktivní přístup k rozvoji Evropské unie a budování společné budoucnosti, v níž mají mezilidské vztahy, vzájemný respekt a krajanské komunity zcela nezastupitelné místo. Děkuji všem, kdož se o organizaci takto náročného projektu zasloužili. Zvláštní poděkování patří Svazu Čechů v Chorvatsku. Má můj velký obdiv.  Nemohu opomenout také naše partnery, bez jejichž laskavé podpory by sen zůstal snem,“ uvedl velvyslanec Milan Hovorka.

Předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatské republice, paní Ana-Marie Štrumlová-Tučková, chorvatské turné Moravské filharmonie vítá slovy: „Posláním Svazu Čechů v Chorvatsku je udržet jazyk a kulturu našich prarodičů, kteří se před dvěma sty lety přistěhovali do těchto míst. Celé naší krajanské komunitě a všem příznivcům přeji, aby kulturně-osvětové ideály byly i nadále tou naší nejzákladnější hodnotou, která motivuje naše spolky, a aby Svaz byl jejich trvalým nositelem. Pro celou naši komunitu je oslava stého výročí velice významnou událostí. Těšíme se, že koncert Moravské filharmonie Olomouc budeme mít možnost vidět i u nás v Daruvaru – středisku české menšiny v Chorvatsku. Je nám ctí mít mezi sebou tak významné hudebníky a osobnosti. Děkuji všem, kteří přispěli k organizaci koncertů, a zejména pak panu velvyslanci Milanu Hovorkovi.“

Pod taktovkou dirigenta Debashishe Chaudhuriho zahraje Moravská filharmonie ryze český program. Na úvod zazní předehra k Prodané nevěstě Bedřicha Smetany. V opeře, která patří k základním dílům českého repertoáru, slyšíme názvuky českých lidových písní a řada čísel nezapře podobnost s rytmy lidových tanců. Inspirace přírodou a lidovými zvyky jihovýchodní Moravy bude zřejmá z navazující Slovácké suity Vítězslava Nováka, který byl stejně jako Josef Suk žákem Antonína Dvořáka na Pražské konzervatoři. Konkrétně se posluchači mohou těšit na čtvrtou a pátou část: Zamilovaní a U muziky. Následovat budou dva valčíky Oskara Nedbala – dlouholetého violisty světově proslulého Českého kvarteta, skladatele a dirigenta, jenž v roce 1930 zemřel v Záhřebu. Zazní jeho Slavičí valčík z baletu Andersen, inspirovaný postavami z pohádek Hanse Christiana Andersena, a Valse triste z baletu Pohádka o Honzovi. Podle Nedbalova libretisty a přítele Ladislava Nováka zkomponoval skladatel tento melancholický valčík narychlo ve vlaku z Barcelony do Vídně. Dnes patří mezi jeho nejznámější melodie. Půvabnou valčíkovou melodii obsahuje i Fantastické scherzo Josefa Suka. Druhou půli koncertu vyplní monumentální Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka, která se právem řadí k nejvýznamnějším symfonickým dílům všech dob. 

„Tolik jsem slyšel o Chorvatsku od té doby, co jsem přišel do České republiky před dvěma dekádami! Je to tak oblíbená destinace pro Čechy, a přesto se mi ještě nikdy nepodařilo tuto krásnou zemi navštívit. Mezi oběma zeměmi existuje mnoho historických i kulturních spojení a já se opravdu těším, až zahrajeme českou hudbu pro místní publikum a tímto způsobem přineseme část Česka do Chorvatska,“ doplnil k chorvatským koncertům dirigent Debashish Chaudhuri.

Další články