Zde může být vaše reklama.

Olomoucký pitaval podruhé: vychází doplněné a upravené vydání

Olomoucký pitaval podruhé: vychází doplněné a upravené vydání
Autor publikace Jiří Fiala

foto: Memoria Porta z.s.

20. 03. 2023 - 14:36

Nové výtisky vyprodaného Olomouckého pitavalu již míří ke čtenářům! Nejžádanější tématická kniha, soubor skutečných kriminálních příběhů z posledních sedmi století v podání Jiřího Fialy - byl během vou předvánočních měsíců vyprodán. Pokračující zájem čtenářů přiměl vydavatele k přípravě 2. vydání. Autor přitom využil krátkého času k menší revizi publikace a v některých kapitolách upřesnil a doplnil texty.

Druhé vydání Olomouckého pitavalu nabízí netradiční pohledy do dějin Olomouce i Moravy z pera olomouckého univerzitního profesora a oblíbeného autora populárně vědeckých publikací Jiřího Fialy. Jednotlivé kapitoly poutavě líčí např. okolnosti královraždy Václava III., život i umučení sv. Jana Sarkandera, čarodějnické procesy vedené Heinrichem Franzem Bobligem nebo uvěznění generála Gilberta Lafayetta, ale také legendu spojenou s „Postrachem Moravy“, vrahem Martinem Leciánem, poválečné zúčtování s nacisty a kolaboranty nebo relativně nedávný „pohořanský masakr“. Dramatické příběhy tak odhalují temnější stránky lidského konání i pohnutky, které protagonisty vedly k překročení právních a morálních norem.

Vydání knihy se opět ujal olomoucký spolek Memoria Porta s nadějí, že tyto exkurzy do  kriminální historie města Olomouce i Moravy naleznou další čtenářskou obec –  ostatně, jak napsal již Karel Čapek: „Lidé strašně rádi čtou o zločinech...”. Olomoucký pitaval je možné již nyní zakoupit v Informačním centru v podloubí olomoucké radnice, v síti knihkupectví Tycho nebo Kosmas (obojí v Ostružnické ul., Olomouc) nebo na Informacích Galerie Šantovka Olomouc, případně objednat na webu www.memoriaporta.cz.

V současnosti připravuje Memoria Porta z.s. s autorem pokračování Olomouckého
pitavalu, tentokrát s názvem „Hanácký pitaval“, který bude vydán v listopadu 2023.

Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
Po absolvování Filozofické fakulty v Olomouci v roce 1967 (obor čeština – dějepis) a středoškolském  učitelském působení se stal odborným asistentem nynější katedry bohemistiky FF UP v Olomouci, kde působí dosud jako emeritní profesor pro obor dějiny české literatury s orientací na českou literaturu 18. a 19. století, folkloristiku, textologii a ediční techniku. Jiří Fiala se věnuje rovněž historii a přítomnosti Olomouce a regionu, a to nejen badatelsky, ale také vědeckopopularizační činností. Je spoluautorem Dějin Olomouce nebo Olomouckých proměn, společně s Kamilou Holáskovou napsal publikaci Sigmund Freud v Olomouci roku 1886. Za jeho  regionální kulturní aktivity mu byla udělena Cena města Olomouce za rok 2011 a Cena Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury za rok 2021.

Spolek Memoria Porta z.s. sdružuje odborníky – nadšence z různých oblastí, které spojuje zájem na uchování kulturního i přírodního dědictví a jeho zpřístupnění, popularizace i zprostředkování poznání v rámci cestovního ruchu.V roce 2021 převzal vydávání jedinečné vlastivědné revue Střední Morava, která se již více než 27 let bez přerušení podrobně věnuje vlastivědě, historii nebo archeologii širšího
regionu střední Moravy.

Další články