Zde může být vaše reklama.

Autor dostal Cenu města Freskový sál Komenia je žádanou atrakcí

Freskový sál Komenia je žádanou atrakcí

11. 06. 2019 - 06:01

Na Cenu města Olomouce bylo letos nominováno 35 osobností, na ocenění za Počin roku 2018 bylo podáno pět návrhů z řad občanů i institucí. O udělení rozhodovala pracovní skupina, rada města a následně zastupitelstvo. Nakonec ji právem dostal akademický malíř a restaurátor Radomír Surma za rekonstrukci unikátního freskového sálu na ZŠ Komenium.

V prvním roce oprav se musely záchranné práce soustředit na výmalbu stropu i na jeho sanaci, protože se ukázalo, že konstrukce stropu je ve špatném stavu. V roce 2017 byly opraveny fresky na velké zdi s okny. Loni pak restaurátoři uvedli do původního stavu balkónovou zadní zeď, balkonový pohled a zábradlí, dále pak průčelí a zeď průčelí pod okny a nakonec i zeď vlevo bez oken, U všeho byl Radomír Surma, který práce vedl.

Unikátní sál láká turisty, už se organizují i jeho prohlídky
Slavnostní sál v budově, která vznikla v letech 1873 až 1875, je na všech stěnách i na stropě vyzdoben ve stylu neorenesančního dekorativismu s prvky barokního iluzionismu. Diváka při pohledu na výzdobu sálu fascinuje hustota a složitost výjevů i ornamentálních prvků. Malířská výzdoba znázorňuje mnoho alegorických scén, mytologických výjevů, postav. Obdobná malířská výzdoba v takovém rozsahu a provedení je unikátem, který nemá v tuzemsku srovnání. Hlavním autorem freskové výzdoby, na níž se podílelo více tvůrců, je pravděpodobně malíř José Hilber, a vznikla roku 1892. Jedná se o celoplošnou historizující výmalbu provedenou klihovými a temperovými barvami na starší hlazené omítce z doby dokončení stavby školy, tzn. z roku 1875. Sál osvětluje zejména ústřední osmiramenný kovový lustr, který byl původně na plyn. Pod jedním z balkonů je i kovová zdobená mřížka, zakrývající teplovzdušný průduch. Podlahu pokrývají původní dubové vlýskové parkety. Význam školy samotné potvrzuje i její historie. Prvotním důvodem k této velkorysé stavbě byla nejen praktická potřeba nových prostor, ale i snaha o zvýšení prestiže školství v Olomouci. Myšlenka stavby školy zaujala i samotného císaře Františka Josefa I., který nad stavbou převzal patronát a školu po otevření osobně navštívil. V roce 2016 se Františku Vlčkovi, řediteli olomoucké Základní školy Komenium, podařilo prosadit restaurování freskového sálu z 19. století, který je součástí školní budovy. Město se rozhodlo unikátní památku zachránit, i když se jednalo o náročný úkol. Záchrany sálu se ujal tým restaurátorů pod vedením a koncepcí Radomíra Surmy. Prostor od 50. let minulého století sloužil škole jako tělocvična, což jen přispělo k jeho chátrání a k poškození maleb. V 70. letech navíc došlo k požáru v mezistropním prostoru nad sálem, čímž se poničil jeho strop. Během dvou a půl roku restaurátorský tým pod vedením Radomíra Surmy restauroval celý strop, stěny i podlahu. Na podzim roku 2018 se podařilo nejzásadnější práce podle plánu po dvou a půl letech konečně dokončit a sál byl slavnostně otevřen s požehnáním olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Sál bude nyní sloužit pro společenské akce školy i města, k výstavám či koncertům a otevře se široké veřejnosti. Jako tělocvična už dosloužil.  Díky mimořádně náročné a citlivé práci týmu pod taktovkou Radomíra Surmy byl cenný freskový sál uveden do stavu, který důstojně navazuje na původní význam a podobu prostoru. Cena za počin roku, kterou Surma minulý týden obdržel v Moravském divadle, je tak ve správných rukou.

Další články