Zde může být vaše reklama.

Pevnost poznání Týden vědy a techniky bude bohatý na zážitky i poznání

Týden vědy a techniky bude bohatý na zážitky i poznání

foto: Pevnost poznání

04. 11. 2019 - 15:00

Na přednášky odborníků, exkurze, výstavy či workshopy se mohou těšit návštěvníci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. Devatenáctý ročník s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“ se uskuteční od 11. do 17. listopadu také v Olomouci. K největšímu českému vědeckému festivalu se za Univerzitu Palackého připojují Pevnost poznání a vědecká centra. Hlavním tématem budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny, přírodní katastrofy a další. O víkendu program doplní téma 30. výročí sametové revoluce.

Křest vědeckých vymalovánek Ze Země do vesmíru

V muzeu vědy se v úterý 12. listopadu v 10 hodin uskuteční křest originálních vědeckých vymalovánek Ze Země do vesmíru od autorky Kateřiny Janošíkové. Kreativní publikaci vytvořila ve spolupráci s Centrem popularizace Přírodovědecké fakulty UP. Součástí prezentace bude workshop, který ukáže extrakci DNA z jahod. Právě tento pokus najdou děti mimo jiné na stránkách vymalovánek. Návštěvníci, kteří se křtu zúčastní, dostanou výtisk publikace zdarma.

V nabídce knihkupectví se vymalovánky určené pro vzdělávací účely objevují sporadicky. Autoři našli skulinu v této dostupné dětské aktivitě a připravili sérii obrázků z oblasti přírodovědy, které jsou určeny pestrému spektru uživatelů. Protože se nejedná o učebnici v klasickém slova smyslu, může být tento způsob neformálního vzdělávání určen malým dětem, u nichž by chtěli rodiče rozšířit zájem o přírodní a technické vědy, ale také učitelům, kteří mohou obrázky využít ve výuce,“ komentoval vznik publikace Roman Kubínek z katedry experimentální fyziky PřF UP.

Přednášky o nových technologiích

Stejně jako loni se festivalu vědy zúčastní Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Pro středoškoláky připraví dvě přednášky v Laudonově sále Pevnosti poznání. Vedoucí výzkumné skupiny environmentální nanotechnologie RCPTM Jan Filip ve středu 13. listopadu od 10 hodin připomene, že nedostatek vody je jedním z významných globálních problémů a s klimatickými změnami může být ještě palčivější. Současně ale vědec objasní možnosti, jak lze pomocí extrémně malých částic z podzemních, povrchových a odpadních vod odstranit znečištění. Představí i další (nano)technologie přínosné pro čištění životního prostředí.

Biochemik a ředitel CRH Ivo Frébort o den později nastíní možnosti, jak mohou rostlinné biotechnologie přispět k získání plodin s lepším výnosem, vyšší tolerancí k suchu a odolností proti škůdcům a chorobám bez dalšího zatěžování krajiny postřiky a hnojivy. „Vědci se ale snaží napomoci i k pěstování plodin s lepšími vlastnostmi pro konzumenty, například s delší trvanlivostí, vyšším obsahem vitamínů a zdraví prospěšných látek, nebo naopak s omezením látek, které zdraví neprospívají,“ uvedl profesor Frébort.

Další přednáška se koná ve spolupráci s British Council. Jmenuje se Pozor napětí! a zájemci ji mohou navštívit v pátek 15. listopadu v 10 hodin. Přednášet budou Jan Klusák (vítěz FameLab 2012) a Tereza Kuběnová z brněnského Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Vědci budou vyprávět například o tom, že vysoké napětí je příčinou kolapsů mostů, rozjíždí vlaky a zajišťuje tvarovou paměť materiálů.

Návštěvníci nahlédnou pod pokličku vědy přímo v laboratořích

Za návštěvu bude stát i vědecký areál na ulici Šlechtitelů. Vědecká centra RCPTM a CRH pořádají již tradičně rovněž exkurze do svých laboratoří, školní kolektivy i jednotlivci se ale musí předem registrovat. Vědci v RCPTM seznámí návštěvníky s hlavními směry tamního chemického, materiálového a optického výzkumu, zájemci si prohlédnou špičkově vybavené laboratoře a dojde i na experimenty. Zjistí, co jsou nanočástice nebo jak mohou nanotechnologie přispět ke zlepšení lidského zdraví, kvality životního prostředí či při využívání obnovitelných zdrojů energie.

V CRH se návštěvníci dozví, k čemu je důležitý výzkum hospodářsky významných rostlin, například ječmene a pšenice, a jak mohou moderní metody úprav genomu přispět k získání odrůd s lepšími vlastnostmi. Dozví se, jakou roli hrají rostlinné hormony a jak je lze využít v zemědělství, farmacii či kosmetickém průmyslu.

Na den otevřených dveří pak zve i Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, jež je součástí CRH. Ve dnech 12.–14. 11. návštěvníkům představí celosvětový projekt luštění DNA pšenice, metody hledání úseků genetických informací či zachraňování genového bohatství banánovníků. Zájemci si budou moci prohlédnout také unikátní přístroje a technologie pro třídění chromozomů.

Pevnost poznání zve také na workshop Demokracie, nebo totalita?

O víkendu 16. a 17. listopadu se mohou příznivci vědy těšit na představení nového exponátu interaktivního centra. Ten je blíže seznámí s nanotechnologiemi. Součástí akce bude tvůrčí dílna a chemické pokusy. Chybět nebude ani připomenutí významného výročí sametové revoluce. „K výročí 17. listopadu toho lze říct mnoho. Dokáže ale moderní společnost rozlišit totalitu od demokracie? A rozumíme základním principům, na kterých obě ideologie stojí? Odpovědi na tyto otázky nalezneme skrze lekce, které nám poskytlo minulé století,“ řekl historik Tomáš Arnold. Na tento workshop je nutná registrace na emailu historie@pevnostpoznani.cz.

Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Podrobný program i kontakty nutné pro registraci na některé akce jsou dostupné na www.tydenvedy.cz

Další články