Zde může být vaše reklama.

UNIKÁTNÍ SLAVNOST Plná katedrála a Václavské náměstí sleduje inauguraci nového olomouckého arcibiskupa

Plná katedrála a Václavské náměstí sleduje inauguraci nového olomouckého arcibiskupa

foto: Hanácký Večerník

13. 04. 2024 - 12:01

Dnes, v sobotu 13. dubna, se odehrává událost, jakou Olomouc zažila naposledy před 32 lety… Do úřadu olomouckého arcibiskupa byl během slavnostní mše svaté uveden Mons. Josef Nuzík.

Mše svatá v katedrále sv. Václava začala v 10.00 za účasti tisíců věřících z celé arcidiecéze. „Mimo jiné počítáme s účastí asi dvou desítek biskupů z ČR i ze zahraničí, stovek kněží, více než tří set ministrantů, krojovaných z různých regionů, příbuzných a přátel nového arcibiskupa a také představitelů státní správy a dalších významných hostů,“ vyjmenovává katedrální farář P. Ladislav Švirák.

Katedrála byla od rána zaplněná a množství lidí stálo i před dómem na Václavském náměstí. „Uvnitř i venku před dómem jsou umístěny velkoplošné obrazovky, takže na dění u oltáře bude dobře vidět odevšad,“ uvedl Ladislav Švirák. V pohotovosti je zdravotnická služba, k dispozici dostatečný počet toalet a po skončení slavnosti i občerstvení. (Podrobné pokyny k účasti jsou k dispozici na tomto místě.)

Odpoledne setkání a pozdravení s arcibiskupem

Odpoledne od 14.00 budou mít všichni lidé možnost pozdravit se s novým olomouckým arcibiskupem v prostoru vedle katedrály. Souběžně se v kostele Panny Marie Sněžné uskuteční modlitba chval a od 15.00 adorace s požehnáním. Program pak v 16.00 uzavře varhanní koncert v kostele sv. Mořice.

„Těším se na setkání s vámi všemi,“ zve všechny arcibiskup Josef Nuzík a dodává: „Věřím, že společná modlitba a radost ze setkání budou pro nás všechny posilou pro další život s Bohem a církví v naší arcidiecézi. Děkuji vám také za vaši podporu v modlitbě.“

Podpořte hospic

 

V rámci příprav také arcibiskup Nuzík všechny prosí, aby místo pořizování darů k jeho uvedení do funkce raději zvážili finanční podporu Hospice na Svatém Kopečku (více zde). Lze tak učinit příspěvkem na účet č. 377688503 / 0300, do poznámky prosím vložte text „HOSPIC“. Do kolonky variabilního symbolu můžete uvést své IČO nebo rodné číslo. Na požádání vám organizátoři rádi vystaví potvrzení o daru.

A věřícím již nový arcibiskup představil i svůj znak. Zachycuje symboliku arcidiecéze a církevního úřadu i osobní motivy jeho nositele. Součástí je také heslo „Hlásat radostnou zvěst“. „Spojuje se v něm můj vnitřní postoj s vnějšími okolnostmi: smutných a složitých zpráv je přespříliš, evangelium je ale radostnou zprávou pro člověka všech dob,“ uvedl arcibiskup Nuzík a dodal: „Nově doplněný dvojí znak olomoucké arcidiecéze mně odteď bude připomínat vztah k místní církvi, který chci dále rozvíjet a prohlubovat.“

Foto: Hanácký Večerník a Člověk a víra

Další články