Dnes:3°C

Zítra:13°C

Středa 24.2. Matěj
Menu

Fakultní nemocnice povolila návštěvy otců dětí po porodu

Fakultní nemocnice povolila návštěvy otců dětí po porodu

foto: Pixabay

02. 04. 2020 - 09:01

S platností od 1. dubna 2020 obnovuje Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc ve zpřísněném režimu návštěvy otců u novorozených dětí po porodu. Podmínkou umožnění návštěvy je nepřítomnost známek infekčního onemocnění a splnění epidemiologicko-hygienických podmínek. Nadále platí, že v souladu s nařízením vlády není možná účast otce u samotného porodu.

„Vycházíme z dlouhodobé strategie našeho pracoviště, která považuje vazbu mezi dítětem a rodiči za zcela zásadní. Druhotným cílem je snížení omezení vyplývajících z nařízení vlády, jímž se neumožňuje přítomnost otců u porodu. Návštěvy jsou v souladu s mimořádným vládním opatřením. Snažíme se najít optimální režim návštěv tak, aby došlo k co nejnižší míře ohrožení personálu oddělení i hospitalizovaných. Proto mohou být změny v režimu kdykoliv upraveny. Rodiče prosíme o pochopení a spolupráci,“ říká primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc Lumír Kantor.

Podmínky jednorázové návštěvy otce po porodu na Novorozeneckém oddělení FN Olomouc:

1) negativní anamnéza (otci nebyla nařízená karanténa, nebyl v posledních 3 týdnech v kontaktu
s nakaženou osobou, neměl a nemá příznaky respiračního onemocnění)
2) nejeví známky respiračního ani jiného infekčního onemocnění (zejména nemá zvýšenou teplotu, kašel, netrpí dušností)
3) podpis čestného prohlášení otcem
4) povolena jediná návštěva otce u dítěte

Postup:

1) otec bude kontaktován telefonicky po narození dítěte matkou
2) otec bude vpuštěn do budovy C a zazvoní na oddělení fyziologických novorozenců ve 2. patře
3) před vstupem na oddělení bude s otcem vyplněno čestné prohlášení a bude mu změřena teplota
(v případě pozitivní anamnézy, karantény nebo přítomnosti příznaků onemocnění či nepodepsání čestného prohlášení se návštěva neuskuteční)
4) personál udržuje dostatečný odstup od otce, používá osobní ochranné prostředky (rouška, rukavice)  
5) otec bude vybaven ochrannými prostředky (rouška, plášť, rukavice), dodržuje hygienu rukou
6) návštěva proběhne na pokoji pro matky na Novorozeneckém oddělení - uskuteční se po přesunu maminky s dítětem na oddělení šestinedělí; trvání bude určeno provozními podmínkami, maximum činí 30 minut
7) v případě, že pokoj pro matky nebude k dispozici, proběhne návštěva v „respiriu“ Novorozeneckého oddělení
8) vedení Novorozeneckého oddělení může v případě změny epidemiologické situace na oddělení režim změnit nebo zcela zrušit

Další články