Dnes:20°C

Zítra:19°C

Čtvrtek 7.7. Bohuslava
Menu

Fort Tafelberg: Od armády, přes nemocniční archiv, až po muzeum?

Fort Tafelberg: Od armády, přes nemocniční archiv, až po muzeum?
Fotografie fortu Tafelberg, včetně současného využití - archiv i jedna z veřejnosti přístupných prohlídek.

foto: Archiv Fakultní nemocnice Olomouc

05. 01. 2022 - 11:12

Olomouc jako vojenská pevnost byla z různých směrů v minulosti chráněná mimo jiné také forty, speciálními pevnůstkami, které vyrůstaly kolem historického města. Jedním z těchto fortů byl také Fort Tafelberg, který dnes patří Fakultní nemocnici Olomouc. Ta jej získala před jedenácti lety od armády, od té doby slouží primárně jako archiv, během výjimečných událostí bývají vnitřní prostory přístupné také veřejnosti. Nemocnice by zde v budoucnu v rámci rekonstrukcí ráda zbudovala nemocniční muzeum, které tak nabídne veřejnosti mnohem častější přístup.

Poté, co armáda převedla fort v roce 2011 do majetku Fakultní nemocnice Olomouc, se z místa stal především archiv, kam nemá v běžném provozu veřejnost přístup. "Část prostor fortu Tafelberg aktuálně využívá Oddělení spisové služby Fakultní nemocnice Olomouc," popsal současné využití fortu mluvčí nemocnice Adam Fritscher. Veřejnost se do pevnosti dostane jen zřídka.

"Zpřístupnění fortu veřejnosti je v současné době z provozních důvodů možné jen při jednorázových akcích typu Dny evropského dědictví či Noc vědců, jichž se pravidelně účastníme," uvedl Fritscher, kdy má v současné době veřejnost možnost fort navštívit.

I přesto, že běžně nebývá vnitřek fortu veřejnosti přístupný a zájemci si jej tak mohou prohlédnout primárně zvenčí a jen během několika akcí ročně zde pořádá Fakultní nemocnice Olomouc speciální prohlídky, do budoucna by zde největší zdravotnické zařízení na střední Moravě rádo vybudovalo i stálejší expozici - nemocniční muzeum.

"Jedním ze záměrů při budoucích rekonstrukcích jednotlivých částí pevnůstky je ale i vybudování stálé expozice - nemocničního muzea," dodal Fritscher.

Historie fortu Tafelberg

Pevnůstka na Tabulovém vrchu, která je dnes součástí areálu Fakultní nemocnice Olomouc, vznikla souběžně s fortem Galgenberg mezi lety 1838 a 1846. Její návrh vypracoval podplukovník Emanuel Zitta. Oba tyto objekty byly prvními forty v tehdejší olomoucké pevnosti. Armáda objekt vlastnila až do roku 2011, kdy jej převedl do majetku Fakultní nemocnice Olomouc.

Mohutnost fortu se z běžného pohledu nedá ocenit, protože je částečně skrytý okolním terénem, jeho velikost lze ocenit primárně z ptačí perspektivy. Jde o mohutný zděný objekt ve tvaru lunety, který měl původně ještě čtyři linie obrany vzájemně oddělené suchým příkopem. Vnější obranu objektu tvořilo předpolí s krytou cestou a podzemním systémem zděných minových chodeb. Fort se nacházel původně 1100 metrů za hradbami města. Celkové náklady na stavbu činily 500 000 zlatých a pracovalo na ní okolo 300 dělníků.
 
 

Forty na Tabulovém a Šibeničním vrchu (Tafelberg a Galgenberg) jsou i vzhledem ke stejné době vzniku prakticky identické. Jinak jsou ale v rámci celé Evropy ojedinělé a jako takové nejsou ani součástí fortového věnce, který vznikl kolem celé olomoucké pevnosti v pozdějších letech. I proto neneseou římské označení, jako další olomoucké forty.

Další články