Zde může být vaše reklama.

Hájek napsal knihu o Němcích v Olomouci mezi lety 1918-38

Hájek napsal knihu o Němcích v Olomouci mezi lety 1918-38

foto: Archiv Hájek

04. 12. 2020 - 10:11

Zájemci o olomouckou regionální historii se mohou těšit na nový knižní titul. Monografie se věnuje široké paletě témat týkajících se života německé menšiny v Olomouci za první republiky od komunální politiky přes školství, spolky a německojazyčný tisk, ale pozornost je směřována i k německé veřejné knihovně, která byla ve své době významnou kulturní institucí.

Čtenáři si mohou udělat obrázek nejen o životě olomouckých Němců, ale i o česko-německých vztazích v jazykově smíšeném prostředí města. V knize jsou představeny i tehdejší významné osobnosti olomoucké komunální politiky. „Když se bavíme o Němcích u nás, většina z nás si vybaví pohraničí. Nesmíme ale zapomínat, že zde existovaly i jazykové ostrovy, jakými byla například Olomouc. V době první republiky zde německá menšina tvořila až čtvrtinu obyvatel města. Dnes se o tom moc neví, a proto jsem chtěl tuto pozapomenutou kapitolu dějin města připomenout,“ uvedl autor knihy Martin Hájek. 

"V minulosti jsem se zabýval odsunem Němců z Olomouce, a tak mě zajímalo, jaké byly česko-německé vztahy v Olomouci před druhou světovou válkou. V knížce jsem se snažil ukázat pestrost tehdejšího města. Hodně mě zajímala především komunální politika, kde se dobře ukazovaly názory a zájmy různých skupin lidí. Překvapilo mě, že zde od poloviny dvacátých let nebyly velké konflikty mezi Čechy a Němci, ale důležitější byly třeba spory mezi pravicí a levicí," prozradil Večerníku Hájek.

Kniha je vydáním disertační práce, kterou autor psal v letech 2014–2018 na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého pod vedením prof. Pavla Marka, který k tomu dodává: „Monografie je velmi zdařilou vědeckou studií, která prokazuje schopnost autora stanovit si výzkumné téma, cíle výzkumu, nalézt a vyčerpat adekvátní pramenné zdroje, a na základě jejich analýzy vystavět odborný výklad a dospět k jasným závěrům svého bádání. Publikace najde čtenáře a vyvolá pozitivní ohlas jak v odborné veřejnosti, tak mezi obyvatelstvem regionu. Její badatelský přínos je mimo veškeré pochybnosti.“

O autorovi

Martin Hájek vystudoval historii na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorské studium obecných dějin absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se především německou menšinou v Olomouci a česko-německým vztahům v době první Československé republiky. Je autorem knih Odsun Němců z Olomouce (2013) a Vrahovice v moderní době. Dějiny obce v letech 1885–1973 (2019).

Publikaci je možno si koupit na e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého.

Další články