Pátek 20.5. Zbyšek
Menu

Historie olomouckých staveb: Bazilika Navštívení Panny Marie

Historie olomouckých staveb: Bazilika Navštívení Panny Marie

foto: Lukáš Blokša

22. 01. 2022 - 10:58

Olomouc jako historické město nabízí návštěvníkům i obyvatelům obrovské množství příběhů a pohledů zpět do historie. Nejinak je tomu u historických budov, které se v hanácké metropoli nacházejí. Pojďte se spolu s námi podívat do historie některých z nich.

Díl 28.: Bazilika Navštívení Panny Marie
Bazilika Navštívení Panny Marie se nachází v areálu premonstrátského probošství na Svatém Kopečku u Olomouce. Jde o poutní barokní kostel, který je významnou dominantou města i jeho okolí, od roku 2018 se jedná o národní kulturní památku České republiky. Nachází se zde vzácný reliéf Panny Marie s děťátkem, který je vystavený v interiéru baziliky a bývá považován za paládium kraje Haná.

Historie sakrálních staveb na místě se datuje už mezi roky 1629 až 1633, kdy na tomto místě, tehdy nazývaném Svatá Hora, vznikla díky olomouckému měšťanovi Janu Andrýskovi kaple zasvěcená Panně Marii. Kaple ale dlouho nevydržela, v roce 1645 zde Švédové založili požár, který ji pohltil, přežil jen reliéf Panny Marie s Děťátkem. Po válce došlo k obnovení.

V dalších letech došlo k nahrazení kaple, kterou vystřídal nový kostel, vybudovaný mezi lety 1669 a 1679. Nový koste vysvětil olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Už v době vysvěcení zde každoročně přicházelo zhruba 50 tisíc poutníků, jejich počet ale stále rostl. Kolem roku 1700 jich na Svatý Kopeček přicházelo i 120 až 130 tisíc ročně.

Další proměny se areál dočkal v roce 1714, kdy zde italský architekt Domenico Martinelli nechal ke stranám chrámu přistavět patrové budovy, které sloužily k reprezentativním a obytným účelům. K dalším přestavbám pak došlo mezi lety 1721 až 1732, kdy chrám dostal nový interiér, od italského sochaře a štukatéra Baldassara Fontany.

V roce 1784 Josef II. zrušil klášter na Hradisku, tím pádem i svatokopecké převorství, v roce 1785 tak byla na Kopečku zřízená samostatná fara. Kostel i celý areál v dalších letech kvůli nedostatku peněz chátral a v roce 1846 se dostal do správy strahovského kláštera, kteří se o něj měli starat a udržovat poutní místo.

Na vzhledu baziliky se v minulosti podepsala také druhá světová válka. Konkrétně v noci z 6. na 7. května byl poškozený střelbou a ohněm, v následujících letech po válce došlo k obnovení poškozené chrámové věže i opravě vnější fasády. Mezi lety 1950 a 1990 zde působili diecézní kněží, po revoluci se zde vrátili premonstráti ze Strahova.

21. května 1995 navštívil poutní místo a baziliku na Svatém Kopečku papež Jan Pavel II., od 17. května 2015 je zde umístěn také relikviář s jeho ostatky, konkrétně jde o krev.

Dne 21. května 1995 navštívil Svatý Kopeček papež Jan Pavel II., jehož dekretem byl zdejšímu kostelu také 11. dubna 1995 udělen čestný titul „bazilika minor“. Na pilíři je od 17. května 2015 umístěn relikviář s ostatky (krví) sv. Jana Pavla II., na památku 20. výročí jeho návštěvy této baziliky, které sem osobně přivezl krakovský arcibiskup Stanisław kardinál Dziwisz. Shromáždění věřících v chrámu po mši pozdravil prostřednictvím velkoplošné obrazovky instalované před hlavním oltářem po modlitbě „Anděl Páně“ z Říma papež František.

Po revoluci se bazilika dočkala mimo jiné generální opravy kůru, nových varhan, ale i rekonstrukce krovů, fasády a dalších součástí.

Další články