Dnes:19°C

Zítra:19°C

Pondělí 21.10. Brigita
Menu

Má první výsledky Mezinárodní projekt Get up and Goals! na olomouckých školách

Mezinárodní projekt Get up and Goals! na olomouckých školách

03. 07. 2019 - 09:00

Projekt GET UP and GOALS! je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který je realizován po dobu tří let ve dvanácti evropských zemích. Česká republika není výjimkou, v současné době je v projektu zapojeno deset škol, z toho tři školy přímo z Olomouce - Gymnázium Olomouc - Hejčín, ZŠ a MŠ Svatoplukova a SOŠ obchodu a služeb Olomouc. S ukončením školního roku nese projekt výsledky v podobě aktivit na jednotlivých školách.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou pedagogové, kteří získávají odborné znalosti v oblasti „Cílů udržitelného rozvoje“ a dovednosti v tom, jak komplexní témata těchto cílů začleňovat do výuky. Pedagogové dále pomáhají aktivním skupinám žáků a studentů s realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů o Cílech udržitelného rozvoje.

A jak se zapojují do projektu samotné školy?

Na Gymnáziu Olomouc - Hejčín v uplynulém školním roce realizovali projektový den s názvem Kapka. Třicet žáků gymnázia si v rámci tohoto dne připravilo tematické workshopy na téma klimatických změn pro devadesát žáků osmých tříd ze třech základních škol. Studenti sami vytvořili scénáře jednotlivých stanovišť a připravili vhodné pomůcky. Zároveň jednotlivé workshopy samostatně vedli, zatímco učitelé byli v roli koučů a mentorů.

„Naším hlavním cílem bylo upozornit na problémy, které se nás osobně velmi dotýkají, a zároveň si uvědomit, že žáci mají možnost změnit své okolí a sami sebe. Možná jsou pouhou "kapkou" v oceánu, ale pokud těch "kapek" bude velké množství, tak mají možnost změnit mnohé," řekli učitelé z olomouckého gymnázia.

Na olomoucké Střední odborné škole obchodu a služeb se zaměřili na problematiku plýtvání potravin. „Na naší škole jsme se v uplynulém školním roce realizovali projekt, do kterého se zapojila většina studentů naší školy. Po celý rok jsme se zabývali tématem – jak neplýtvat s potravinami, jak vařit bezezbytkově, případně jak zbytky zpracovat.  Studenti se zúčastnili přednášek s touto tématikou, vytvářeli plakáty s radami jak šetrně nakládat s potravinami a v rámci odborného výcviku absolvovali kurz Jak zpracovávat zbytky ve studené kuchyni a pekli sušenky z mláta. Součástí našeho projektu byla pomoc spolku vozíčkářů Trend. Kdy se naši studenti zapojili do charitativní sbírky Zasukované tkaničky a v rámci benefičního koncertu pro Zasukované tkaničky, který se konal dne 24. dubna 2019 na Horním náměstí v Olomouci, jsme veřejnost seznámili s naším projektem a nabízeli jsme malé občerstvení – sušenky z mláta,” popsala aktivity Vladislava Řihošková, tamní učitelka zapojená do projektu Get up and Goals!

Cílem bylo přimět žáky školy více přemýšlet o tom, kde a co nakupují a jak následně s potravinami nakládat, aby nakonec neskončily v popelnici.

„Myslíme si, že celý uplynulý školní rok byl úspěšný. V rámci projektu jsme se seznámili se spoustou lidí, kteří nám předali nové informace a zkušenosti v oblasti, o které jsme do té doby moc nepřemýšleli, protože potravin je všude dostatek a vše je dostupné,” doplnila Řihošková.

A co dává samotný projekt učitelům? „Již dlouho se ve své práci učitele zabývám problematikou globálního rozvojového vzdělávání. Jsem přesvědčen, že rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby mí žáci byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Možnost vidět, jak v ostatních zemích řeší problematiku globálního rozvojového vzdělávání, mi přišla jako skvělá příležitost. Proto jsem byl moc rád, když naše škola dostala možnost připojit se k tomuto projektu. Spolupráce mi přinesla možnost spolupracovat s jinými školami v regionu, otestovat zajímavé výukové materiály, poznat učitele z jiných zemí, kteří mají podobné smýšlení o globálním rozvojovém vzdělávání,” řekl František Brauner z olomouckého Gymnázia Hejčín.

V Česku projekt Get up and Goals! implementuje vzdělávací organizace ARPOK ve spolupráci s organizací ADRA za podpory Evropské komise a České rozvojové agentury: „Naším cílem je propojení Cílů udržitelného rozvoje,konkrétně témat migrace, klimatická změna, mezinárodní nerovnosti a gender s běžnými tématy ve škole. V 10 zapojených školách během letošního školního roku učitelé testovali lekce k výše uvedeným tématům, hodnotili u žáků dopady na úrovni znalostí, postojů a chování a podporovali žákovské týmy v realizaci osvětových akcí. Projekt Get up and Goals přináší "svět" do škol a učí nejen žáky, ale i učitele a účastníky školních osvětových akcí, že globální témata souvisí s našimi životy tady a teď,” okomentovala práci na školách ředitelka organizace ARPOK Lenka Pánková.

„Moc děkuji všem zapojeným účastníkům a těším se na další školní rok, kdy budeme testovat nový vzdělávací materiál pro výuku globálních témat v historických souvislostech a nadále podporovat žáky v osvětových akcích,” dodala Pánková. 

Školy, které jsou do projektu zapojené:

Důležité odkazy:

Webové stránky projektu - www.getupandgoals.cz

Projekt na sociálních sítích - https://www.facebook.com/getupandgoalscz/

ARPOK - www.arpok.cz

Projekt Get up and Goals! realizuje ARPOK, o.p.s. -  vzdělávací organizace, která od roku 2004 přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům s žáky diskutovat aktuální témata a zároveň o nich informuje i veřejnost. Cílem organizace je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa. 

ARPOK – vzdělávání, které přináší jiný pohled na svět.

Tisková zpráva
Autor: Tisková zpráva

0 komentářů

Další články