Zde může být vaše reklama.

Vašek Kryl: V Řepčíně máme super partu akčních lidí

Vašek Kryl: V Řepčíně máme super partu akčních lidí

foto: Archiv VK

19. 02. 2021 - 06:11

Město Olomouc se snaží podporovat různé komunitní projekty a spolkovou činnost. Jedním z místních spolků, které zapojují občany do společenského dění, snaží se zlepšovat kvalitu života a oživovat tradice a zvyky, je Naše Řepčínsko. Jejím spoluzakladatelem a zároveň aktivním předsedou komise městské části Řepčín je Vašek Kryl z hnutí ANO.

HV: V čem je městská část Řepčín výjimečná?
 
V Řepčíně jste jednou nohou ve městě a druhou v nádherné přírodě. Je vstupní branou do CHKO Litovelské Pomoraví. Nachází se na pravém břehu Mlýnského potoka, což je rameno řeky Moravy, a končí v severní části u oblíbeného poděbradského jezera. Jsme tak trošku vesnice, ale pořád máme blízko do města. Do půl hodiny dojdete pěšky po cyklostezce podél potoka až do centra. Řepčín byl dříve samostatnou obcí. Nedávno jsme oslavili 100 let přidružení se k Olomouci.
 
HV: Proč jste se rozhodl bydlet v této části města?
 
Sám jsem „náplava“, pocházím ze Šumvaldu kousek od Uničova. Ale rodina mé ženy je právě z Řepčína. Když nám její rodiče nabídli možnost postavit si dům hned vedle nich, neváhali jsme. Líbí se mi ten vesnický charakter městské části. Mám rád místní lidi. Všichni tu mají k sobě tak trochu blíž. S rodinou zde žijeme už více jak dvacet let a neměnil bych. Líbí se mi také, že se můžeme aktivně zapojovat do dění kolem nás a přiložit ruku k dílu, aby se nám všem v Řepčíně dobře žilo.
 
HV: Všiml jsem si, že jste v Řepčíně hodně aktivní. Například předsedáte místní městské komisi. Jaká je vlastně role komise městské části?
 
Formálně je komise městské části poradním orgánem rady města a v rámci svých kompetencí má možnost rozhodovat o části finančních prostředků, které sem od města jdou. V tomto roce budeme mít asi 135 tisíc na organizaci různých společenských a kulturních akcí, 300 tisíc na opravy chodníků a 300 tisíc na další estetizaci veřejných prostranství, jako jsou třeba parky a jiná zeleň. Kromě toho město investuje a opravuje v městských částech také z dalších svých finančních prostředků. O tom už rozhoduje vedení města nebo úřad, komise ale má možnost se jako poradní orgán vyjádřit nebo něco sama navrhnout. Já nás ale hlavně vnímám jako dobrou partu lidí, která spolupracuje, zajímá se o své sousedství a o život v celé městské části. Jsme spíš taková pracovní komise než politická. Když je potřeba, jdeme ven něco opravit, upravit, vybudovat a tak podobně.
 
Komise také komunikuje s občany. Na její jednání může chodit i veřejnost. Snažíme se řešit jejich připomínky a problémy, být takovou spojkou mezi nimi a magistrátem. 
 
HV: Umíte dnes problémy občanů řešit? Ptám se na to, jestli máte jako komise nějaké nástroje.
 
Jsme sice jen poradním orgánem, ale vedení města a úředníci nás respektují a berou jako rovnocenné partnery. Takže spolupráce s úřadem je dobrá a dá se tak vyřešit spousta věcí. Navíc můžu kdykoliv zavolat naší náměstkyni Evě Kolářové, která je také z hnutí ANO a která má komise městských částí na starosti, nebo přímo primátorovi Mirku Žbánkovi. Když je potřeba, přijedou osobně problém řešit nebo poradí.
 
HV: Zmínil jste i projekt estetizace veřejných prostranství. Ten je pro vás letos novinkou nebo jste z něj už v minulých letech něco realizovali?
 
Je to projekt, který jsme vymysleli v hnutí ANO a který funguje od roku 2019. Každý rok do něj má přes městské komise jít asi 10 milionů. Za předchozí dva roky tak město v rámci estetizace udělalo asi 150 drobnějších projektů a různých dalších úprav ve veřejném prostoru. My jsme třeba revitalizovali prostranství mezi ulicemi Řepčínská a Zengrova, opravili autobusovou zastávku, upravili okolí a revitalizovali park Řepák, nechali si zpracovat projektovou dokumentaci na opravu umělé jeskyně a opravili další cesty a chodníky. Také jsme si koupili nové pódium, stany a další mobilní technické vybavení pro naše akce.
 
HV: Slyšel jsem správně, že máte v Řepčíně umělou jeskyni?
 
Ano, ale spíše než jeskyně v pravém slova smyslu je to taková historická stavba v parku před školou, kde bývalo sousoší Klanění sv. Tří králů. Dříve zde byl park u kláštera Dominikánek. Objekt je dnes v havarijním stavu a potřebuje opravit. Jedno léto jsme zde se spolkem pořádali prázdninové letní kino.
 
HV: Co považujete za největší úspěch vaší komise?
 
To, že se nám daří držet super partu akčních lidí. Po lidské stránce je to tedy ta synergie členů a vzájemná spolupráce. Spojuje nás chuť a nadšení něco společně vybudovat, zorganizovat a tak podobně. A pokud mám být konkrétní, tak společné zapojení členů komise a dalších občanů, a to nejen místních, na revitalizaci parku Řepák. Také jsme vloni dokončili předláždění chodníků v celé ulici Martinova, na které jsme získali další finanční prostředky od města. A do třetice jsem rád za kompletní rekonstrukci jídelny s přípravnou jídla v naší základní škole Svatoplukova. O tu se hodně zasadil i náměstek pro školství Karel Konečný. Celá rekonstrukce vyšla na 6,5 milionu korun. 
 
HV: A co chcete řešit dál? Co vlastně nejvíce trápí místní?
 
Asi jako všude ve městě je to doprava, parkování a nedodržování dopravních předpisů, hlavně překračování povolené rychlosti. Toto jsme částečně vyřešili snížením povolené rychlosti v některých místech na 30 km/h. Na tomto omezení jsme se dohodli i se sousední městkou částí Hejčín. A dále bychom rádi opravili cestu ke škole, přilehlou křižovatku a doplnili přechod pro chodce a chybějící chodník.
 
HV: Proč jste založili soukromý spolek Naše Řepčínsko, když máte svou komisi městské části?
 
Hlavním důvodem byla chybějící právní subjektivita, kterou komise městských částí nemají. Rozšířila se nám tak i možnost získat dotace na naše aktivity. Toho jsme hned v prvních letech maximálně využili. Tak třeba od Nadace Via jsme získali 300 tisíc na revitalizaci parku Řepák, který máme od města na deset let ve výpůjčce, což by bez spolku nešlo. Další tři dotace jsme získali od Olomouckého kraje, a to na různé aktivity pro rodiče a děti. V neposlední řadě jsme získali dotaci i od Úřadu práce na plat komunitního pracovníka, který po celý rok pomáhal potřebným občanům s různými domácími pracemi, jako je mytí oken, malování, úklid dvora, zahrady a podobně. 
 
Spolek Naše Řepčínsko jsme v roce 2016 založili také pro pořádání kulturně-společenských akcí. Máme svoje Řepčínské plesání, Čarodějnický karneval, Kácení máje či veřejné brigády Sejdeme se u vody. Jsou to už tradiční a hojně navštěvované akce. Žádná z nich se ale neobejde bez finanční podpory města a bez spolupráce se sousední komisí Hejčín a s místní základní školou. Nově také spolupracujeme s Gymnáziem Hejčín. Nejvíc je to ale vždycky o obětavé práci našich dobrovolníků. Všem jim za to moc děkuji.
 
HV: Těch akcí jste vloni kvůli pandemii asi moc udělat nemohli.
 
V loňském roce jsme nemohli uskutečnit vlastně žádnou z těch tradičních akcí, které jsem jmenoval, ale podařilo se nám uspořádat alespoň náhradní, a to Hody u vody na svátky Cyrila a Metoděje. I když jsme měli na přípravu pouze měsíc, tak se hody vydařily a možná jsme tím započali i novou tradici. A ještě nesmím zapomenout na dvoudenní Festival u vody. Ten jsme dělali s Gymnáziem Hejčín a Bistrem NO.
 
Letos bude pochopitelně opět rozhodovat hlavně epidemiologická situace. Plány samozřejmě máme velké. Už teď ale víme, že únorové Řepčínské plesání neproběhne, a dále se uvidí. 24. dubna by měly být Čarodějky u vody, 22. května Kácení máje, 5. července Hody u vody, a také veřejná brigáda s posezením v parku Sejdeme se u vody. Chceme letos dosadit keře, květiny a další zeleň, ale termín ještě nemáme. Na podzim plánujeme lampionový průvod a v prosinci Mikulášské družiny a rozsvícení vánočního stromu. A na přání místních připravujeme zcela nový projekt Na palouku, který získal v anketě na Facebooku největší podporu. Bude financován částečně z projektu estetizace, ale také na něj chceme získat dotace z jiných zdrojů než městských. Rádi bychom vrátili do prostranství malý vodní prvek (biotop), doplnili posezení a osadili naučné tabule s interaktivními prvky pro rozpoznávání živočichů a rostlin. Nechali jsme si zpracovat studii ve třech variantách a teď nás čekají projednání s veřejností.
 
HV: Máte nějaký záložní plán, kdyby pandemie nepolevila a nemohli jste tyto akce ani letos uskutečnit?
 
Po několika letech zkušeností už umíme improvizovat, takže si zase nějak poradíme. Určitě nehodíme nohy na stůl a nezůstaneme se založenýma rukama. Když bude třeba, vymyslíme zase něco nového.
 
HV: Pomáhá i město nějak v aktivitách spolku?
 
Jasně, hlavně s penězi. Přispívá na akce a na atrakce pro děti. Už jsem zmiňoval i park Řepák, který nám město dalo do výpůjčky a také na něj přispělo. Letos žádáme o rozšíření o naučnou zahrádku pro děti a venkovní zázemí pro náš spolek.
 
HV: Za co byste pochválil a co naopak vytknul současnému vedení města?
 
Chválím, že to s podporou spolkové činnosti a života v okrajových částech opravdu myslí vážně. Hlavně tedy za finanční podporu, protože peníze na naši činnost potřebujeme. Pochválil bych i projekt estetizace. To jsou další peníze do městských částí, které dříve nebyly. A ještě oceňuji otevřenost a komunikaci. Měli jsme zde i výjezdní zasedání rady a předsedové komisí se střídavě účastní jednání rady i na městě. A pro zlepšení komunikace teď město komisím chystá nový online systém, který má vše zrychlit. Ten jsme vymysleli s kolegou radním Milošem Tichým.
 
A co bych vytknul? Není to výtka, ale spíš doporučení. Možná by mohlo jít do městských částí ještě více peněz. Na druhou stranu, ta doba je teď těžká, město má z minulosti velký dluh a nyní kvůli covidu výpadky v daňových příjmech. Uvědomuji si, jak je rozpočet napnutý. A jsem rád, že se pohled vedení města na okrajové části mění a že i my můžeme měnit Olomouc k lepšímu.

Další články