Zde může být vaše reklama.

DĚTI BEZ NÁSILÍ Zastavit kolotoč násilí. Jak zabránit přenosu agresivního chování na děti?

Zastavit kolotoč násilí. Jak zabránit přenosu agresivního chování na děti?

foto: kolotocnasili.cz

24. 04. 2024 - 08:55

Násilí mezi dětmi je obrovský problém. Také z našeho regionu jsou známy tragické případy, kam až může násilné chování mezi dětmi nebo v rodinách vést. Důležité je přitom zjistit, odkud se sklony k násilí berou a zda jim lze zabránit. 

Intervenční centrum Olomouc se v posledních měsících zapojilo do celostátního projektu Děti dětí bez násilí, který se zaměřoval na podporu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Cílil na jev, který je obrovským problémem. Domácí násilí se totiž v rámci rodin přenáší mezi generacemi v čase.

Podle předvýzkumu mezi sociálními pracovníky je přenos násilí zaznamenán u čtyř pětin řešených případů, což je alarmující. Sociální pracovníci mají přitom jen velmi malé možnosti, jak přenosu zabránit. Řeší jen jeho důsledky. Dopady projektu Děti dětí bez násilí mají být dlouhodobé. Osvětové aktivity v rámci projektu nejenže upozornily na doposud přehlížený fakt o zákonitosti přenosu forem patologického chování, ale našel také cestu, jak tento nežádoucí přenos zastavit.

Pokud se domácí násilí týká vás či vašich blízkých, můžete se obrátit na Intervenční centrum Olomouc. Zde vám mohou pomoci sociální pracovnice, právnička či psycholožka. 

Intervenční centrum Olomouc příspěvkové organizace Středisko sociální prevence Olomouc najdete na adrese Na Vozovce 26, na telefonním čísle 774 406 453 nebo e-mailové adrese intervencnicentrum@ssp-ol.cz.

Další články