Zde může být vaše reklama.

Změní se fotbal? Psotka: Reorganizaci soutěží se stejně nevyhneme

Psotka: Reorganizaci soutěží se stejně nevyhneme

foto: fcviktoria.cz

01. 03. 2023 - 11:00

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) začíná zvažovat a plánovat reorganizaci domácích soutěží pro dospělé. Důvod je jednoduchý – současný systém soutěží v českém fotbale je dlouhodobě neudržitelný jak sportovně, tak ekonomicky. „Situací se intenzivně zabýváme, jednáme se všemi složkami od profesionálního fotbalu, přes Řídící komise v Čechách a na Moravě, s krajskými a okresními svazy až po ty nejmenší kluby,“ řekl Zdeněk Psotka, technický ředitel FAČR a člen pracovní skupiny Regionální komise pro Projekt reorganizace soutěží, po server fotbal.cz.

Co pojem možné reorganizace domácích fotbalových soutěží znamená?

Věc má dvě roviny. Sportovní ve smyslu, abychom v soutěžích od současných divizí a výše nastavili prostředí pro rozvoj perspektivních hráčů tak, aby se mohli výhledově uplatnit v profesionálním fotbale. A zároveň jde o amatérský – výkonnostní fotbal od úrovně krajských soutěží a níž, který se týká desítek tisíc aktivních hráčů v zemi. Restrukturalizace si klade za cíl zpomalení úbytku klubů a dospělých hráčů, který je také v souvislosti s covidovou pandemií realitou. Hráče na výkonnostní úrovni chceme u fotbalu dále udržet. To vše musíme činit citlivě s ohledem na specifika všech krajů a regionů - jejich fotbalovou sílu, počty hráčů a klubů. Vše musí dávat logiku i v ekonomické oblasti. Celý systém musí být nastaven tak, aby kluby měly ty nejlepší podmínky pro svoji činnost, také třeba s ohledem na cestování za zápasy. Rád bych zdůraznil, že změny logicky nevstoupí v platnost v letošním roce od nové sezony 2023/24. Na to z mnoha ohledů ani nejsme připraveni. Vnímáme, jak citlivou otázkou možná restrukturalizace soutěží je. Pokud k ní dojde, odhaduji ji v horizontu dvou nebo tří let.

Co je hlavním cílem?

Když jsem v létě roku 2022 přicházel na pozici technického ředitele asociace, jednou z priorit byla právě restrukturalizace soutěží, což je samo o sobě velmi obsáhlé téma pro celý český fotbal, v němž sdružujeme přes 300 tisíc členů. Nedávným skončením Juniorské ligy bylo do soutěží FAČR implementováno několik B týmů klubů z první či druhé ligy. To mělo za následek navýšení klubů v daných soutěžích FAČR na úrovni třetích lig a divizí. Reorganizace má za cíl nastavit efektivní systém, udržet kvalitu a konkurenci v soutěžích i s ohledem na výše zmíněné ekonomické či regionální aspekty. Pokud má k reorganizaci dojít, tak musíme dokázat, že nový systém bude lepší a pomůže celému fotbalu. To musí být hlavní smysl. Je před námi dlouhá cesta s vyřešením velkého počtu zásadních otázek. A pochopitelně je zapotřebí najít shodu napříč fotbalovým prostředím.

Jaký je aktuální stav v debatě o reorganizaci soutěží?

Od podzimu roku 2022 probíhá velmi důkladná analýza všech dospělých soutěží v Česku. Důležitou roli hraje Regionální komise FAČR, v níž jsou předsedové všech krajských fotbalových svazů, vznikla také pracovní skupina ze zástupců krajských svazů, okresních svazů, Řídících komisí pro Čechy a Moravu a zástupců profesionálního fotbalu. V posledních měsících jsme nasbírali spoustu informací a podnětů ze všech pater fotbalu. Hovoříme pochopitelně také se zástupci Ligové fotbalové asociace, coby zastřešujícího orgánu profesionálních soutěží, s účastníky dvou elitních domácích soutěží. Tam tedy vše zůstává při starém, byť je otázkou, zda je Česko schopno udržet dvaatřicet profesionálních klubů ve dvou soutěžích. Reorganizace se tedy týká primárně systému soutěží od třetí ligy – ČFL a MSFL – a níž. Setkáváme se se zástupci Řídících komisí pro Čechy a Moravu, s krajskými a okresními svazy. Slyšíme názory největších krajských svazů, ale také těch nejmenších okresních, protože každá strana má svá specifika. Zapracováváme všechny připomínky, které získáváme i formou rozeslaných dotazníků, z nichž čerpáme ty nejzásadnější informace.

Existují již konkrétní studie možné podoby soutěží?

Zdůrazňuji, že jsme opravdu na začátku celého projektu, nic nebylo rozhodnuto a v tuto chvíli není na stole ani žádný konkrétní návrh restrukturalizace, byť se v médiích některé objevují. Například v souvislosti s údajným zrušením stávajících 1. B tříd. Potvrdit mohu to, že všeobecná shoda panuje na pojmenování jednotlivých soutěží, kde by se mohlo upustit od jejich stávajících označení a používalo by se jednodušší označení počínaje 3. ligou až po 9., či 10. ligu.

Existuje reálný výhled, kdy může být reorganizace uvedena do praxe?

Rozhodně nejsme připraveni ve smyslu, že by reorganizace soutěží mohla být uskutečněna například k 30. červnu letošního roku, jak občas zaznívá. To je zcela vyloučeno. Pokud by měla být reorganizace uvedena v praxi, hrubým odhadem se můžeme bavit o horizontu dvou, nebo tří let. Dříve si to těžko dovedu představit. Zároveň tvrdím, že jsme v situaci, kdy se kvůli úbytku dospělých hráčů reorganizaci soutěží stejně nevyhneme.

Další články