Dnes:4°C

Zítra:5°C

Úterý 30.11. Ondřej
Menu

Hrozí možné komplikace Když fotbal prodlouží sezonu, jak se smlouvami?

Když fotbal prodlouží sezonu, jak se smlouvami?

foto: Petr Pelíšek

23. 04. 2020 - 12:00

Fotbalové profesionální soutěže by ještě rády dohrály naplánovaný program. A to nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích. Má to ovšem jeden háček – smlouvy jsou standardně uzavírány s ukončením k 30. červnu. Takže pokud by se případně mělo hrát i po tomto termínu, musí být i kontrakty mezi klubem a hráči podle toho nějak upraveny. Informace z FIFA na tohle téma tlumočila Fotbalová asociace České republiky na svém webu.

Fotbalová asociace obdržela první verzi manuálu FIFA odpovídající na otázky, jak se chovat v některých právních situacích, kterým nyní fotbalové hnutí po celém světě čelí. Zejména jde o postup v rámci profesionálních smluv, přestupních oken a navazujících témat.

FIFA vyjádřila své přesvědčení, že není v pozici udílet pokyny členským asociacím nebo určovat, kdy se má fotbal v jednotlivých zemích nebo oblastech znovu rozběhnout. Takové rozhodnutí musí učinit každá členská asociace sama s ohledem na doporučení relevantních národních orgánů veřejného zdraví. Zdraví vždycky bude hlavním principem pro FIFA, členské asociace a všechny zúčastněné strany při rozhodování v tomto specifickém kontextu.

Končící smlouvy a nové smlouvy

Profesionální smlouvy a přestupní smlouvy jsou ve fotbale obecně spjaty s přestupními obdobími, která jsou nastavena každou členskou asociací v rámci své působnosti a v souladu s Regulations on the Status and Transfer of Players (dále „RSTP“). Ze sportovního hlediska je logické, že začátek prvního přestupního období je obecně spojen s prvním dnem nové sezóny, kdy je sezóna v rámci mezinárodních pravidel definovaná jako období začínající s prvním oficiálním (soutěžním) zápasem v rámci relevantní národní ligy a končící s posledním oficiálním (soutěžním) zápasem relevantní národní ligy. Komentář a hlubší výklad v současné chvíli zaslouží především modelová situace, kdy budou profesionální soutěže dohrány po původním datu konce sezóny; tato skutečnost přirozeně ovlivní začátek nové sezóny.

Obecně se FAČR shoduje s FIFA na platnosti toho, že profesionální smlouvy se primárně řídí národním právem a smluvní autonomií stran. S ohledem na tuto skutečnost se smluvním stranám doporučuje následující postup v rámci jejich dohod:
- Pokud má smlouva skončit k původnímu datu konce sezóny, prodlouží se její platnost a účinnost do nového konce sezóny;
- Pokud má smlouva vstoupit v účinnost k původnímu začátku nové sezóny, posune se začátek účinnosti k novému začátku nové sezóny;
- V případě překrývajících se soutěží nebo přestupových období, a pokud se všechny smluvní strany nedohodnou jinak, měla by být dána priorita původnímu klubu k dokončení jeho sezóny s jeho původní sestavou, a to za účelem integrity domácí ligy, soutěží členských asociací a kontinentálních soutěží.

Výše uvedené by se mělo analogicky použít na mezinárodní přestupní smlouvy. Dále, pro mezinárodní přestupní smlouvy (ať už trvalé nebo o hostování) platí, že navzdory doporučení upravit data smluv, by každá platba, která je splatná před novým datem smlouvy, měla být posunuta do data začátku nové sezóny nebo prvního přestupního období.

Přestupní okno

Pro přestupní okna jsou klíčová dvě ustanovení FIFA RSTP:

a) začátek a konec přestupního okna musí být vložen do Transfer matching systému (TMS) nejpozději 12 měsíců předem, za výjimečných okolností mohou národní asociace změnit začátek a konec přestupního období do dne začátku předmětného přestupního období;
b) první přestupní období musí začít po ukončení předchozího soutěžního ročníku a za normálních okolností skončit před začátkem nové sezóny, toto období nesmí být delší než 12 týdnů.

FIFA nově výslovně potvrdila, že národní asociace mohou změnit začátek a konec přestupního období do dne začátku předmětného přestupního období. FAČR hodlá toho práva využít ve spolupráci a na základě rozhodnutí LFA ohledně aktuálního soutěžního ročníku.

Uvolňování hráčů do reprezentačních týmů

Jak již bylo stanoveno k březnovému reprezentačnímu termínu, pro červnový zůstávají výjimky stejné: kluby nemají povinnost uvolnit hráče do reprezentačních týmů; hráč může odmítnout povolání s tím, že ani jedno není disciplinárním přečinem.

Vynucování rozhodnutí na základě RSTP

Navzdory finančním komplikacím vzniklým klubům se vynutitelnost výše uvedených rozhodnutí neodkládá a výjimky nejsou připuštěny. Veškerá rozhodnutí musí být respektována národními asociacemi, kluby, hráči i trenéry.

Žádosti FIFA o prodloužení lhůt

Veškerým žádostem o prodloužení lhůt ve výše uvedených věcech by mělo být vyhovováno. Současně byla prodloužena maximální lhůta z 10 na 15 dnů.
V návaznosti na Čl. 6 odst. 3 Přílohy 4 RSTP (když klub nenabídne hráči prodloužení smlouvy, ztrácí nárok na tréninkovou kompenzaci…taková nabídka má být učiněna písemně prostřednictvím poštovních služeb) je stanoveno, že v případě faktické nemožnosti využití poštovních služeb postačí nabídku zaslat e-mailem s potvrzením o přijetí.

Další články