Zde může být vaše reklama.

Hasiči radí: Vánoční desatero aneb Jak se vyvarovat požáru

Hasiči radí: Vánoční desatero aneb Jak se vyvarovat požáru

foto: pxhere.com

19. 12. 2022 - 14:15

Sváteční týden začal a s ním spousta shonu, ale také příjemných vánočních aktivit, jako je zdobení vánočního stromečku, zapalování prskavek nebo svíček. 

Měli bychom si během nich ale také uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Čím dál větší oblibě se těší také zábavní pyrotechnika, která je ovšem spojená s řadou nebezpečí. Při jejím skladování a odpalování proto dodržujte návody výrobců, kupujte jen certifikované a kvalitní produkty a do rukou dětem je vůbec nedávejte.

Abychom si užili vánoční svátky bez požáru, připravili jsme si pro vás vánoční desatero. 

1. Svíčky nikdy nenechávejte hořet bez dozoru, pečlivě volte místo, kam zapálenou svíčku postavíte.

2. S prskavkami zacházejte vždy opatrně. Jde o otevřený oheň, nepodceňujte jej.

3. Elektrické svíčky nakupujte a používejte vždy jen s certifikací. Vyhýbejte se použití nekvalitních výrobků.

4. Pokud odcházíte nebo jdete spát, hořící svíčky vždy uhaste. Pro jistotu vypněte ze zásuvky i elektrické osvětlení a nabíječky.

5. Dodržujte bezpečnou vzdálenost otevřeného ohně od hořlavých předmětů.

6. Zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou. Skladujte ji tak, aby nemohlo dojít k její iniciaci.

7. Pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití, zásadně venku na volném prostranství.

8. Dětem a osobám pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek pyrotechnika do rukou vůbec nepatří.

9. Nesbírejte a rozhodně se nepokoušejte znovu odpálit pyrotechniku, která již jednou selhala.

10. Balónky štěstí nikdy nepouštějte v obytných zónách, za větrného počasí a ani v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin.

Další články