Zde může být vaše reklama.

JEDNODUŠŠÍ VYŘIZOVÁNÍ Digitální technická mapa pomůže stavebníkům a urychlí investice!

Digitální technická mapa pomůže stavebníkům a urychlí investice!
Digitální technická mapa zjednoduší stavebníkům přípravu

foto: Denis z Pixabay

04. 04. 2023 - 08:56

Díky novelizovanému zákonu o zeměměřictví získá Olomoucký kraj digitální technickou mapu (DTM). Na tomto projektu intenzivně pracuje už více než rok. Výsledkem bude rozsáhlá geografická databáze obsahující informace o povrchové situaci, a především o dopravní a technické infrastruktuře, která bude uložena v novém informačním systému. V budoucnu se tak výrazně urychlí a zjednoduší výstavba všech objektů.

„Digitální technická mapa nabídne na jednom místě spoustu informací, které dnes lidé musí složitě hledat jinde – například u správců jednotlivých inženýrských sítí,“ uvedl Petr Lysek, radní Olomouckého kraje pro investice, evropské projekty, transparenci, IT a Smart region.

Datová část projektu už finišuje, práce na pořízení informačního systému pokračují a zároveň se připravuje druhá vlna dotací na rozšíření datové základny. Olomoucký kraj proto spustil webové stránky dtm.olkraj.cz, kde se lidé o digitální technické mapě dozví všechny potřebné informace. Web určitě využijí města, obce, síťaři nebo například soukromí investoři, kteří budou muset do systému zadávat povinné informace.

„Výhodou mapy bude i průběžná aktualizace dat. Zrychlí se povolování staveb a naopak dojde ke snížení byrokratické zátěže,“ zdůraznil radní Lysek.

DTM Olomouckého kraje vznikala za využití různých metod sběru dat. Jednalo se o pořizování leteckých měřických snímků s následným odvozením ortofotomapy nebo také mobilní mapování. Důležitou roli sehráli samotní geodeti, kteří museli doměřit objekty v náročněji členěném terénu a najít vybrané inženýrské sítě pod zemí.

Další články