Dnes:6°C

Zítra:9°C

Pátek 16.4. Irena
Menu

FOTO: Moravu před patnácti lety zasáhla velká povodeň

FOTO: Moravu před patnácti lety zasáhla velká povodeň

foto: Povodí Moravy

29. 03. 2021 - 20:05

Patnáct let uplynulo v těchto dnech od povodní z přelomu března a dubna v roce 2006. Svým rozsahem i škodami patří i dnes k největším povodním v moderní historii České republiky. Mohla za ní kombinace vydatných srážek a prudkého oteplení. To vedlo k rychlému tání sněhu.

Mezi 26. březnem a 3. dubnem 2006 zaznamenalo Povodí Moravy hned dvě povodňové vlny na spravovaných tocích. Už 26. března se začaly toky pohybovat na hranici stupňů povodňové aktivity. Mezi 27. a 29. březnem přišly další vydatné srážky a většina toků, které Povodí Moravy kontroluje, začala hlásit III. stupeň povodňové aktivity. 

Vlivem další srážkové činnosti docházelo od 31. 3. do 1. 4. k druhé povodňové vlně, kdy kulminace na některých profilech byly vyšší než v případě první vlny (např. Balinka, Svratka, Jihlava, Oslava, Moravská Sázava atd.). Během dalších dnů docházelo k mírným poklesům hladin.

V povodí Dyje se kulminační průtoky převážně pohybovaly v rozmezí pěti a dvacetileté povodně, místy padesátileté, na Dyji nad VD Vranov dokonce až pětisetleté a v úseku pod VD Vranov dvousetleté povodně.

V povodí Moravy po soutok s Dyjí kulminace odpovídaly průtokům pětileté až dvacetileté, na samotné řece Moravě stoleté povodně.

V různých oblastech povodí Moravy postupně docházelo ke zvyšování SPA, rozlivům vody nejdříve do inundací, polí, lesů a dalších neobydlených částí území. Později docházelo k postupnému zaplavování sklepů a na některých místech i obydlí. Povodňové komise v různých částech území vyhlásily stav ohrožení, některá města evakuovala obyvatele.

Obyvatelé tří olomouckých městských částí si připomněli devět let starou situaci, opět došlo k jejich zaplavení. 

Během povodní před patnácti lety vyhaslo devět životů

"Nejtragičtějším dopadem jarní povodně 2006 je ztráta 9 lidských životů. Jarní povodeň 2006 způsobila na území ČR škody, jejichž celková výše dosáhla 5 mld. Kč. Povodeň byla plošně rozsáhlá, postihla 799 obcí a v sedmi krajích bylo nutné vyhlásit stav nebezpečí," uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Také v návaznosti na tehdejší povodeň pokračuje Povodí Moravy v přípravě a budování protipovodňových opatření měst a obcí. V nedávné době tak byla dokončená, případně probíhá, protipovodňová ochrana například v Olomouci, ale také ve městech jako jsou Břeclav, Svitavy či Pohořelice, Hranice, Kunovice a Uherský Brod. V různé fázi příprav je protipovodňová ochrana Přerova, Lipníku či Troubek. 

Další články