Dnes:25°C

Zítra:26°C

Úterý 9.8. Roman
Menu

Nejen sucho v zemědělství Hraboši likvidují úrodu, na mnoha místech až 80%

Hraboši likvidují úrodu, na mnoha místech až 80%

foto: archiv

11. 07. 2019 - 19:00

V ČR je na vzestupu populace hraboše, silná gradace se týká především Moravy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v průběhu května zaznamenal v porostech obilnin Moravy extrémní výskyty tohoto škůdce, které dosahují lokálně až 80 % poškození porostů. Z gradační křivky je patrné, že v roce 2019 dosáhne populace hrabošů svého maxima. 

Jak ÚKZÚZ uvedl, monitoruje situaci především v trvalých porostech trav a vojtěšky, neboť gradace hrabošů probíhají podobně ve všech plodinách. Situace se výrazně liší i v rámci nejpostiženějších okresů.  Přestože i v Čechách jsou detekovány vyšší výskyty tohoto škůdce, celková čísla jsou zde výrazně nižší a bez větších dopadů na porosty. V současnosti jsou detekovány případy napadení v množství až 5000 nor na ha a více v moravských okresech.

Hraboš polní patří mezi druhy s pravidelnou gradací, která se v podmínkách ČR opakuje ve 2–4letých cyklech trvajících 1–2 roky. Populační dynamika hraboše je momentálně na vzestupu, což potvrzují i zpracovaná data ÚKZÚZ. Díky srážkám a dobře vegetujícím porostům by mohlo dojít k populačnímu zlomu až v polovině léta. Do té doby však mohou hraboši působit velké škody nejen v porostech obilnin, ale také řepky, příp. dalších plodin, kam se budou mít tendenci šířit po vyčerpání zdrojů. Momentálně se proti přemnoženým hlodavcům nedá využít žádné zaručené ochrany. Chemický postup je možný tam, kde jsou výskyty lokálně na střední úrovni. Tam kde dochází k významným škodám bude mít ošetření jen částečný efekt. Je však možné doporučit náhradu obilnin včetně hlubokého zpracování půdy pomocí dlátového kypřiče s následným upěchováním půdy tak, aby došlo k co největšímu narušení nor a likvidaci dospělých hrabošů.

Další články