Zde může být vaše reklama.

KRITICKÉ ÚSEKY Jak se bourá v Olomouckém kraji? Kde jsou nejhorší místa?

Jak se bourá v Olomouckém kraji? Kde jsou nejhorší místa?

foto: Policie ČR

15. 06. 2024 - 14:01

Olomoucký kraj je pátý nejhorší v republice v počtu dopravních nehod na počet obyvatel. Ve srovnání s jinými regiony zde figuruje vysoký podíl havárií, které nejdou přímo na vrub řidiče. Ukazuje to na skutečnost, že v Olomouckém kraji hor, lesů a luk často dochází ke střetům jedoucích vozidel se zvěří. Nejnebezpečnější úseky s největším počtem nehod jsou u Chomoutova a Libivé na Šumpersku.

„Ročně se na území kraje stane téměř 5 tisíc nehod, nejčastější příčinou je nesprávný způsob jízdy ze strany řidiče (55,5 %). K nejvíce nehodám v regionu dochází v okrese a krajském městě Olomouc, na druhém místě se pak s velkým odstupem umístil okres Přerov, následovaný okresy Šumperk, Prostějov a Jeseník,“ shrnul Milan Kříž z projektu portalnehod.cz, který již více než dva roky napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v zemi.

V rámci celé České republiky si Olomoucký kraj nevede nejhůř, ale ideální to rozhodně není. Při přepočtu počtu nehod na rozlohu za poslední dva roky je s 226 nehodami na 100 km2 na sedmém místě. Podobné je to při přepočtu na délku silniční sítě (6. místo v rámci ČR s 331 nehodami na 100 km za poslední dva roky). Nicméně při přepočtu na počet obyvatel je Olomoucký kraj již pátý nejhorší v rámci ČR, kdy 1884 nehod na 100 tisíc obyvatel za poslední dva roky jej umístilo za 4 nejrizikovější kraje: Ústecký, hlavní město Prahu, Liberecký a Středočeský kraj.

Největší podíl na příčinách dopravních nehod v Olomouckém kraji – 55,5 % – mají samotní řidiči, a to způsobem jízdy, jakým se pohybují na tamních komunikacích. Nicméně při bližším pohledu z hlediska konkrétních příčin nejvíce nehod nevznikne z viny řidiče vozidla. Je to právě dáno vysokým podílem nehod, kdy dochází ke střetům se zvěří v lučním či lesním prostředí kraje, a to zejména v okrese Přerov, kde podíl nehod nezaviněných řidičem dosahuje až 25,7 %. Další konkrétní příčiny nehod jsou již na straně řidiče (a to nesprávné otáčení nebo couvání 11,2 %), dále pak to, že se řidič plně nevěnoval řízení vozidla (11 %), nezvládl řízení vozidla (10,3 %) či jiný druh nesprávného způsobu jízdy (7,9 %).

Měřeno celkovým počtem nehod v Olomouckém kraji podle dlouhodobého měření od roku 2010 do roku 2023 došlo k největšímu počtu karambolů poměrně logicky v okrese a v krajském městě Olomouc (celkem 29 043 nehod s podílem 41,73 % na celkovém počtu nehod v Olomouckém kraji za měřené období).  

Desítka lokalit s nejvyšší mírou rizika vzniku nehody

Těchto deset nejrizikovějších míst na silnicích v kraji vykazuje nejvyšší počet dopravních nehod a zranění za posledních pět let. Vysoce riziková je zejména silnice II/446, která se na různých místech zařadila mezi desítku nejrizikovějších míst hned čtyřikrát – dvakrát v Olomouci a dvakrát v okrese Šumperk.

  • Úsek silnice II/446 u jezera v olomoucké městské čtvrti Chomoutov: 27 nehod s 13 zraněními. Nejčastější příčinou byla nezaviněná chyba řidiče.
  • Úsek silnice I/44 u odbočky na Květín poblíž obce Libivá v okrese Šumperk: 27 nehod a 29 zranění. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.
  • Úsek silnice II/446 u olomoucké městské čtvrti Chomoutov: 25 nehod se 7 zraněními. Nejčastější příčinou byla nezaviněná chyba řidiče.
  • Křižovatka ulic Družstevní a Olomoucká v Mohelnici, okres Šumperk: 22 nehod a 18 zranění. Hlavní příčinou nehod bylo nedání přednosti proti příkazu „Dej přednost v jízdě“.
  • Okružní křižovatka ulic Tovární a Generála Štěpánka v Přerově: 21 nehod s 10 zraněními, které byly způsobeny nezvládnutím řízení vozidla.
  • Úsek silnice II/435 u obce Kožušany v okrese Olomouc: 17 nehod a 7 zranění. Příčinou byla nezaviněná chyba řidiče.
  • Úsek silnice II/446 u obce Kopřivná v okrese Šumperk: 17 nehod a 9 zranění, příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.
  • Úsek silnice II/446 u Šumperku: 13 nehod s 9 zraněními, příčinou byla nezaviněná chyba řidiče.
  • Úsek silnice II/150 u hřbitova v obci Mostkovice, okres Prostějov: 13 nehod a 14 zranění, příčinou bylo nedání přednosti proti příkazu „Dej přednost v jízdě“.
  • Úsek silnice II/446 u obce Nový Malín v okrese Šumperk: 11 nehod a 7 zranění. Nejčastější příčinou nehod byla nezaviněná chyba řidiče.

Další články